εικόνα άρθρου: 2016-2020: Άγιο Όρος και η αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως (Μέρος Ε΄)

Κεφάλαιο 6. Μασκοφορία, επιβολή κυβερνητικών μέτρων και Κατάργηση Αυτοδιοικήτου

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Με αφορμή την λεγόμενη «πανδημία» του κορωνοϊού η επέμβαση του Ελληνικού Κράτους στο Άγιο Όρος με την επιβολή κυβερνητικών μέτρων κλιμακώνεται, ενώ το διακύβευμα είναι η καθυπόταξη, η σιωπή και η οριστική αλλοίωση του πνευματικού χαρακτήρα της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας. Επιπρόσθετα, η επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα δημόσια και ιδιωτικά καταστήματα των Καρυών και των Δαφνών θέτει σε ύψιστο κίνδυνο το Αυτοδιοίκητο της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας, ενώ ταυτόχρονα αποβαίνει καταστροφική για την ηρεμία και τη πνευματική κατάστασή της, καθώς διαμορφώνονται όροι εσωτερικής ρήξης της Αγιορειτικής Αδελφότητος, ακόμα και μέσα στην Ιερά Κοινότητα.

Επιπρόσθετα, Ηγούμενοι συγκεκριμένων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους είτε κηρύττουν δημόσια τη βλάσφημη χρήση της μάσκας ακόμη και εντός των Ιερών Ναών, είτε εκφράζουν δημόσια τη θέση τους υπέρ της μασκοφορίας, χωρίς όμως να επεξηγούν ότι η χρήση της μάσκας εντός των Ιερών Ναών αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη θεμελίωση της νέας αίρεσης της αποϊεροποίησης των Ιερών Ναών


Α. Μασκοφορία και Κατάργηση του Αυτοδιοικήτου του Αγίου Όρους

Σχετικά με το σοβαρότατο θέμα της επιβολής της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στο Άγιο Όρος καθώς και τις ολέθριες συνέπειες που επιφέρει στους κόλπους της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας, παρουσιάζονται δύο αποκαλυπτικά άρθρα Αγιορειτών Γερόντων και Πατέρων.

α) Καταγγελία – διαμαρτυρία Αγιορειτών Πατέρων επί των επιβληθέντων μέτρων λόγω του covid-19 στην Αυτοδιοίκητη Αγιορετική Πολιτεία

Στις 31/07/2020 (π.ημ.) δημοσιεύεται η «Καταγγελία – διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων λόγω τοῦ covid-19 στήν Αὐτοδιοίκητη Ἁγιορετική Πολιτεία». Η Καταγγελία-διαμαρτυρία απευθύνεται προς τους αντιπροσώπους των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και υπογράφεται από είκοσι οκτώ Αγιορείτες Πατέρες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο σεβάσμιος Γέροντας Γαβριήλ του Ι.Κ. Οσίου Χριστοδούλου της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου. Η Καταγγελία-διαμαρτυρία αναλύει το πρόβλημα που προκύπτει από την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα δημόσια και ιδιωτικά καταστήματα των Καρυών και των Δαφνών και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες που θα επέφερε μια ενδεχόμενη μελλοντική απόφαση για υποχρεωτική χρήση μάσκας στους Ιερούς Ναούς του Αγίου Όρους. 

Ταυτόχρονα, οι Αγιορείτες Πατέρες αποκαλύπτουν ότι καταστρέφεται η ηρεμία και η πνευματική κατάσταση του Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας, καθώς προκαλούνται εντάσεις εντός της αγιορειτικής αδελφότητας, όπου κάποιοι «ζηλωτές» μασκοφόροι μοναχοί ελέγχουν τους υπολοίπους περί -δήθεν- υπακοής και διακρίσεως. Τέλος, η Καταγγελία-διαμαρτυρία αναδεικνύει τις αντικανονικές παρεμβάσεις του Ελληνικού Κράτους στο εσωτερικό πνευματικό πολίτευμα του Αγίου Όρους, καθώς και την επιχειρούμενη έξωθεν αλλοίωση, έως και κατάργηση, του Αυτοδιοικήτου του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, η Kαταγγελία-Διαμαρτυρία των Αγιορειτών Πατέρων σημειώνει ότι:

i. Οι Αγιορείτες μοναχοί έγιναν μάρτυρες της επιβολής των υποχρεωτικών ανά την Ελληνική Επικράτεια εκτάκτων μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης (λόγω της λεγόμενης πανδημίας του κορωνιού), καθώς απαιτήθηκε η μασκοφορία τους εντός των δημοσίων και ιδιωτικών καταστημάτων των Καρυών και της Δάφνης:
«Μετά τήν λῆψιν ἐκτάκτων μέτρων ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὑποχρεωτικῶν ἀνά πᾶσαν τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, ἕνεκα τῆς λεγομένης πανδημίας τοῦ ἰοῦ covid–19, οἱ ἁγιορεῖτες μοναχοί ἔγιναν μάρτυρες τῆς ἐπιβολῆς τους στά δημόσια καί ἰδιωτικά καταστήματα τῶν Καρυῶν (καί τῆς Δάφνης), ὁπότε καί ἀπαιτήθηκε ἡ ὑπό τῶν μοναχῶν συμμόρφωσις, τουτέστιν ἡ μασκοφορία ἐντός αὐτῶν».

Όμως, όπως επεξηγείται στην Καταγγελία, η Ιερά Επιστασία αποτελεί την Εκτελεστική εξουσία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους βάσει του άρθρου 40 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους. Συγχρόνως, αποτελεί Δημαρχιακή Αρχή για την πόλη των Καρυών, επιβλέποντας «τήν εὐπρεπῆ καί κοσμίαν συμπεριφοράν, ἀπαγορεύουσα τάς ἀταξίας» (ἄρθ. 37 ΚΧΑΟ). Ουδείς έτερος στο Άγιο Όρος δύναται να αναλάβει τα κεκανονισμένα καθήκοντα της Ιεράς Επιστασίας, αναφορικώς προς τις δημαρχιακές της υποχρεώσεις.

ii. Στις 23/07/2020 (π.ημ.) και 25/07/2020 (π.ημ.), σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις μοναχών (εκ των υπογραφόντων της Καταγγελίας-διαμαρτυρίας) κατά την είσοδό τους στα ΕΛΤΑ Καρυών απαιτήθηκε από τον υπεύθυνο υπάλληλο η μασκοφορία, κατόπιν της οποίας και μόνο θα τους εξυπηρετούσε. Στην αρνητική απάντηση των μοναχών -η οποία βασίστηκε στη γνώση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Αγιορειτικής Μοναστικής Πολιτείας, σύμφωνα με τον οποίο το υποχρεωτικό στο Άγιον Όρος το ορίζει κατ΄ αποκλειστικότητα η Ιερά Κοινότητα και το εφαρμόζει ως εκτελεστικό της όργανο η Ιερά Επιστασία-, ο υπάλληλος τους απέπεμψε δίχως να τους εξυπηρετήσει. Επιπρόσθετα, στην πρώτη περίπτωση ο υπάλληλος προχώρησε στο κλείδωμα του Ιερομονάχου εντός του καταστήματος των ΕΛΤΑ, έως ότου παρουσιασθούν τα αστυνομικά όργανα που στο μεταξύ είχε καλέσει, ώστε να επιδοθεί πρόστιμο στον Ιερομόναχο. Τελικά, τα αστυνομικά όργανα δεν προέβησαν στην κεκανονισμένη υπό των εκδοθέντων ΦΕΚ επιβολή ατομικών προστίμων, παρότι το ανέφεραν.

iii. Στις 26/07/2020 (π.ημ.), συμφωνήθηκε η από κοινού παρουσία ενδιαφερομένων Πατέρων από την ευρύτερη περιοχή των Καρυών προς διατύπωση διαμαρτυρίας προς την Ιερά Επιστασία. Δυστυχώς όμως, η παρουσία δώδεκα κελλιωτών Γερόντων στην Ιερά Κοινότητα συνάντησε εξ αρχής μια έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και αδικαιολόγητη εχθρότητα. Επιπλέον, ο Επιστάτης της Ι.Μ. νέας Εσφιγμένου ανακοίνωσε στους κελλιώτες Γέροντες ότι το Άγιον Όρος είναι υποχρεωμένο να τηρεί το σύνολο της νομοθεσίας του Ελληνικού Κράτους (!), οπότε θα έπρεπε οι Γέροντες να παύσουν τις διαμαρτυρίες. Τελικά, ανακοινώθηκε στους κελλιώτες Γέροντες η απαγόρευση εκ μέρους της Ιεράς Επιστασίας να επιτρέψει την συνάντησή τους με τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητας.

iv. Άπαντες στο Άγιον Όρος έχουν θορυβηθεί από την υποχρεωτική μασκοφορία, η οποία αποτελεί ένα ανησυχητικό προμήνυμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, ενώ παράλληλα η νέα κατάσταση διαμορφώνει δύο κατηγορίες μοναχών. Των «υπήκοων» και αυτών που φαίνεται να απειθαρχούν (ενώ στην πραγματικότητα εμμένουν στη νομιμότητα και τα μοναχικά θέσμια του Ιερού Τόπου του Αγίου Όρους): 
«Παράλληλα ἡ νέα κατάσταση διαμορφώνει de facto δυο κατηγορίες μοναχῶν: τῶν «ὑπήκοων» κι αὐτῶν πού φαίνεται νά ἀπειθαρχοῦν, ἐνῶ τῷ ὄντι ἐμμένουν στήν νομιμότητα καί τά μοναχικά θέσμια τοῦ Ἱεροῦ ἠμῶν Τόπου». 

v. Επακόλουθο της νέας καταστάσεως είναι η διάκριση σε εξυπηρετούμενους και μη εξυπηρετούμενους μοναχούς (υπό υπηρεσιών και εμπορικών καταστημάτων), καθώς και η πρόκληση εντάσεων εντός της αγιορειτικής αδελφότητος, όπου ήδη κάποιοι «ζηλωτές» μασκοφόροι μοναχοί ελέγχουν τους υπολοίπους περί -δήθεν- υπακοής, διακρίσεως κλπ., καταστρέφοντας έτσι την ηρεμία και την πνευματική κατάσταση του Αγίου Όρους:
«Ἐπακόλουθο δέ τῆς νέας καταστάσεως εἶναι ἀφ΄ ἑνός ἡ διάκριση σέ ἐξυπηρετούμενους καί μή ἐξυπηρετούμενους μοναχούς (ὑπό ὑπηρεσιῶν καί ἐμπορικῶν καταστημάτων), πού ἐν τοῖς πράγμασιν ἀκυρώνει τήν ἰσότητα ἐντός τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ ΑΟ, ἡ ὁποία διασφαλίζεται ὑπό τοῦ ΚΧΑΟ, ἀφ΄ ἑτέρου δέ ἔχει ὁδηγήσει σέ πρόκληση ἐντάσεων ἐντός της ἁγιορειτικῆς ἀδελφότητος, ὅπου ἤδη κάποιοι «ζηλωτές» μασκοφόροι μοναχοί ἐλέγχουν τούς ὑπολοίπους περί –δῆθεν– ὑπακοῆς, διακρίσεως κλπ. Δηλαδή, τό νέο μέτρο καταστρέφει τήν ἡρεμία, τήν πνευματική κατάσταση καί τήν ἡσυχία τοῦ ΑΟ, πού ἀποτελοῦν θεμελιώδη χαρακτηριστικά τῆς Μοναστικῆς μας Πολιτείας καί διασφαλίζονται ἀπό πληθώρα ἄρθρων τοῦ ΚΧΑΟ, ἐνῶ τέλος ἀποτελοῦν μέριμνα καί εὐθύνη τῆς ΙΚ καί τῆς ΙΕ. […]».

vi. Η Ιερά Κοινότητα καλείται να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις με επίσημη ανακοίνωσή της, πρωτίστως στο εάν η ίδια έχει συντάξει εγκύκλιο που να ομιλεί περί συμμορφώσεως προς τα κυβερνητικά μέτρα στο Άγιο Όρος:
«Ἡ ἀνώμαλη κατάσταση πού δημιουργεῖται ἐμπλέκει ἑπομένως ἄμεσα τήν καθ΄ ὑμᾶς ΙΚ, ἡ ὁποία καλεῖται πλέον νά δώσει ξεκάθαρες ἀπαντήσεις καί πρώτιστα στό ἐάν ἡ ἴδια ἔχει συντάξει ἐγκύκλιο πού νά ὁμιλεῖ περί συμμορφώσεως πρός τά κυβερνητικά μέτρα ἐν ΑΟ. Ἀπ΄ ὅσον γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο δέν ἔχει εἰσέτι συνταχθεῖ, πλήν ἀναμένουμε τήν ἐπίσημη τοποθέτησή σας».

vii. Κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου ως προς τις καταστροφικές και ολέθριες συνέπειες, που θα επέφερε η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους Ιερούς Ναούς του Αγίου Όρους:
«Ὡς πρός τίς συνέπειες δέ τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσης μάσκας στούς Ναούς τοῦ ΑΟ, εὔλογα τό ἀφήνουμε στήν κατανόησή σας…».

viii. Στο μεγαλύτερο τμήμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (όπως επίσης και στο Πατριαρχείο Μόσχας), υιοθετήθηκαν βλάσφημες θεωρήσεις και κανονίστηκε η νέα «λειτουργική» πρακτική. Καθώς το σύνολο των βλάσφημων ληφθέντων μέτρων έχει ήδη καταδικαστεί από πλήθος Επισκόπων, κληρικών, μοναχών και λαϊκών θεολόγων, αυτό που απομένει είναι η επίσημη γραπτή τοποθέτηση της Ιεράς Κοινότητας, ώστε να λάβει τέλος η θεολογική σιωπή του Αγίου Όρους:
«Τό σύνολο τῶν ληφθέντων μέτρων γιά τήν ἐκκλησιαστική λατρεία, ἤδη ἔχει ἐλεγχθεῖ καί καταδικασθεῖ ἀπό πλήθη ἐπισκόπων, κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν θεολόγων. Αὐτό πού μένει ἐπιτέλους εἶναι ἡ ἐπίσημη γραπτή τοποθέτηση τοῦ ἀνωτάτης θεσμικῆς Ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ ἠμῶν Τόπου, της ΙΚ, ὁπότε καί θά λάβει τέλος ἡ θεολογική σιωπή τοῦ ΑΟ στήν κρίσιμη περίοδο πού διανύουμε, κατά τήν ὁποία ἔχει σκανδαλισθεῖ πληθύς πιστῶν, ἔχοντας ἀπομακρυνθεῖ πλέον ἀπό τήν λατρεία».

ix. Βάσει του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, είναι στο χέρι της Ιεράς Κοινότητας να αποκαταστήσει την ηρεμία του Αγίου Όρους, καθώς επιχειρείται μια έξωθεν αλλοίωση, έως και κατάργηση, του Αυτοδιοικήτου:
«Ἐμεῖς καταδείξαμε ὅτι βάσει ΚΧΑΟ εἶναι στό χέρι τῆς καθ΄ ὑμᾶς ΙΚ νά ἀποκαταστήσει τἠν ἐσωτερική ἡρεμία τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου καί νά πληροφορήσει πνευματικά τούς Πατέρες. Πλήν, σ΄ αυτήν τήν κρίσιμη στιγμή κρούεται ὁ κώδων κινδύνου στήν ἐπιχειρούμενη ἔξωθεν ἀλλοίωση, ἕως καί κατάργηση τοῦ Αὐτοδιοικήτου, μέ ὀλέθριες συνέπειες γιά το μέλλον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, εἰδικά στήν τρέχουσα συγκυρία μιᾶς ὁλοένα καί «βαθύτερης» εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης».

β) Παλαιόν και Νέον Άγιον Όρος: Η ανατροπή των αυτονοήτων

Τον Οκτώβριο 2020 δημοσιεύεται το άρθρο με τίτλο «Παλαιόν και Νέον Άγιον Όρος: Η ανατροπή των αυτονοήτων», συνταχθέν από τον Γέροντα Παΐσιο Μοναχό Καρεώτη και τον Επιφάνιο Μοναχό Καψαλιώτη. Το άρθρο ασχολείται με το θέμα επιβολής των κυβερνητικών μέτρων στο Άγιον Όρος και κυρίως με το θέμα της υποχρεωτικής μασκοφορίας, τα οποία συνδέονται ευρύτερα με τον χαρακτήρα νομιμότητας στο Άγιο Όρος, βάσει του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους. Το άρθρο τονίζει ότι η επέμβαση του Ελληνικού Κράτους στο Άγιο Όρος με την επιβολή κυβερνητικών μέτρων κλιμακώνεται, ενώ το διακύβευμα είναι η καθυπόταξη, η σιωπή και η οριστική αλλοίωση του πνευματικού χαρακτήρα του Αγίου Όρους. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι διαμορφώνονται όροι εσωτερικής ρήξης της Αγιορειτικής Αδελφότητος ακόμα και μέσα στην Ιερά Κοινότητα. Τέλος, το άρθρο αποκαλύπτει ότι απεστάλη από τον «αρμόδιο» Εισαγγελέα προς τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους διαταγή προς συμμόρφωση (βάσει νέου Νόμου), η οποία αναφέρεται στις ποινικές ευθύνες όσων ασκούν κριτική στα Κυβερνητικά μέτρα, και ιδίως στο εμβληματικό μέτρο της υποχρεωτικής μασκοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο:

i. Τα ερωτήματα που ετέθησαν στην «Καταγγελία – διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων, λόγω τοῦ covid-19, στήν Αὐτοδιοίκητη Ἁγιορετική Πολιτεία» προς την Ιερά Κοινότητα σχετικά με τα επιβληθέντα κυβερνητικά μέτρα και κυρίως την υποχρεωτική χρήση μάσκας, παρέμειναν αναπάντητα. Το άρθρο επισημαίνει ότι τα ερωτήματα της Καταγγελίας-διαμαρτυρίας κατ΄ουσίαν αναφέρονται στον χαρακτήρα της νομιμότητας στο Άγιο Όρος (βάσει του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους) και υπογραμμίζει ότι η Ιερά Κοινότητα δεν εξέτασε το κείμενο της Καταγγελίας-διαμαρτυρίας:
«Ειδικότερα, τα ζητήματα–ερωτήματα που έθετε το κοινά υπογραφέν κείμενο, παρ΄ ότι έχουν να κάνουν με τα επιβληθέντα κυβερνητικά μέτρα, και κυρίως αυτό της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, ήταν σαφώς ευρύτερα και κατ΄ουσίαν αναφέρονταν στον χαρακτήρα της νομιμότητας στο ΑΟ βάσει του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους (ΚΧΑΟ). Ατυχώς, κατόπιν προσπαθειών συγκεκριμένων παραγόντων της Ιεράς Επιστασίας (ΙΕ) η ΙΚ δεν το εξέτασε, παρ΄ ότι καθ΄ ημάς το κείμενο της Διαμαρτυρίας-Καταγγελίας, έχοντας κατατεθεί αρμοδίως προς την Ιερά Επιστασία (ΙΕ) και ενώπιον μαρτύρων, από πλευράς ΚΧΑΟ εκρεμμεί. Καθήκον της ΙΕ ήταν να το προωθήσει ενώπιον της Συνάξεως της Ιεράς Κοινότητος (ΙΚ), οπότε και θα συζητείτο».

ii. Η επέμβαση του Ελληνικού Κράτους στο Άγιον Όρος με την επιβολή κυβερνητικών μέτρων κλιμακώνεται, ενώ το διακύβευμα είναι η καθυπόταξη, η σιωπή και η οριστική αλλοίωση του πνευματικού χαρακτήρα του Αγίου Όρους:
«Επομένως, το διακύβευμα με αφορμή τα έκτακτα μέτρα είναι ακριβώς αυτή η επέμβαση του Ελληνικού Κράτους (ΕΚ), η οποία – δυστυχώς– έχει βάθος χρόνου, σκοπό, ενώ στη παρούσα συγκυρία απλώς κλιμακώνεται. Γι’ αυτούς που δεν εννοούν, το διακύβευμα είναι η οριστική αλλοίωση του αρχέγονου πνευματικού χαρακτήρα του ΑΟ, η καθυπόταξή του, η σιωπή του, με τελικό ορίζοντα την απώλεια του πνευματικού χαρακτήρα του και τη μετατροπή του σε ένα μουσειακό έκθεμα…».

iii. Καθώς η επέμβαση του Ελληνικού κράτους κλιμακώνεται, διαμορφώνονται όροι εσωτερικής ρήξης της Αγιορειτικής Αδελφότητος ακόμα και μέσα στην Ιερά Κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ζήτημα των εκτάκτων μέτρων δεν συζητήθηκε στη Σύναξη της Ιεράς Κοινότητας, καθώς έξι αντιπρόσωποι Ιερών Μονών επίτηδες δεν προσήλθαν δις στην συνεδρίες της και έτσι δεν υπήρχε η απαρτία του Σώματος. Έτσι, καθίσταται ξεκάθαρο ότι έχει εισέλθει κλίμα διχόνοιας ακόμα και σε αυτά τα ανώτερα κλιμάκια, ενώ είναι ευρύτερα γνωστό ότι ορισμένοι κύκλοι εντός της Ιεράς Κοινότητας αναμένουν πολλά από την κρατική συνδρομή:
«Στην σημερινή όμως συγκυρία, η επέμβαση του ΕΚ κλιμακώνεται, διαμορφώνοντας όρους εσωτερικής ρήξης της Αγιορειτικής Αδελφότητος, ακόμα και μέσα σ΄ αυτήν την ΙΚ. Ενδεικτικά, κατά τις παρελθούσες ημέρες ο νυν Πρωτεπιστάτης (Γέρων Παύλος Λαυριώτης) προσπάθησε –ανεπιτυχώς– να φέρει το ζήτημα των εκτάκτων μέτρων στην Σύναξη της ΙΚ. Η ακύρωση των προσπαθειών του οφείλεται στο γεγονός ότι έξι (6) αντιπρόσωποι Ιερών Μονών επίτηδες δεν προσήλθαν δις στις συνεδρίες της ΙΚ, με αποτέλεσμα, αφού δεν υπήρχε κατά τον ΚΧΑΟ απαρτία του Σώματος, αυτές να μη γίνουν καν. Καθίσταται ξεκάθαρο πλέον το κλίμα διχόνοιας που έχει ήδη επεισέλθει στο ΑΟ, και σ΄ αυτά τα ανώτερα κλιμάκια. Είναι άλλωστε ευρύτερα γνωστό ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι εντός της ΙΚ που αναμένουν πολλά από την κρατική συνδρομή στις υποθέσεις τους και παρασέρνουν τους υπολοίπους σε περιπέτειες, έτσι τα πράγματα παραμένουν καθηλωμένα, ένεκα ακριβώς των «ιδιαιτέρων σχέσεων» ολίγων τινών, που τα οδηγούν στην επιθυμητή γι΄ αυτούς κατεύθυνση».

iv. Απεστάλη από τον «αρμόδιο» Εισαγγελέα προς τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους διαταγή προς συμμόρφωση βάσει του νέου Νόμου, που αναφέρεται στις ποινικές ευθύνες όσων ασκούν κριτική στα Κυβερνητικά μέτρα, και ιδίως στο εμβληματικό μέτρο της υποχρεωτικής μασκοφορίας. Αυτή η ενέργεια όμως συνιστά επέμβαση και περιφρόνηση του Καθεστώτος του Αγίου Όρους από πλευράς του Ελληνικού Κράτους:
«Ενημερωτικά, μόλις προ ολίγων ημερών απεστάλλει προς τον ΠΔ από τον «αρμόδιο» Εισαγγελέα διαταγή προς συμμόρφωσιν βάσει του νέου Νόμου, που αναφέρεται στις ποινικές ευθύνες όσων ασκούν κριτική στα Κυβερνητικά μέτρα, και ιδίως στο εμβληματικό–συμβολικό για την νέα κανονικότητα που επιβάλλεται, αυτό της υποχρεωτικής μασκοφορίας. Περιττό είναι να αναφέρουμε ότι και η συγκεκριμένη ενέργεια (κατά πλήρη παράβαση των ισχυόντων στον ΚΧΑΟ) συνιστά επέμβαση και περιφρόνηση του Καθεστώτος του ΑΟ από πλευράς του ΕΚ, που πλέον αντιμετωπίζεται ως να είναι κάποια Νομαρχία του…».


Β. Ηγούμενοι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους υπέρ της μασκοφορίας

Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Βατοπαιδίου εξέφρασε δημόσια τη θέση του υπέρ της μασκοφορίας εντός των Ιερών Ναών (η οποία αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος), κηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο την νέα αίρεση της αποϊεροποίησης των Ιερών Ναών. Ταυτόχρονα, ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Νέας Εσφιγμένου προτρέπει θερμά με δημόσιες τοποθετήσεις του τη χρήση μάσκας, χωρίς όμως να επεξηγεί ότι η χρήση της μάσκας εντός των Ιερών Ναών αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Οι θέσεις των δύο Ηγουμένων θέτουν ουσιαστικά τις βάσεις ώστε να καθιερωθούν οι νέες, πρωτοφανείς, βλάσφημες, αντορθόδοξες και αντιπατερικές πρακτικές εντός των Ιερών Ναών τόσο εντός του Αγίου Όρους όσο και εκτός αυτού. Συγκεκριμένα:

α) Ηγούμενος Ι.Μ. Βατοπεδίου Εφραίμ

[26/10/2020] Σε διαδικτυακή ομιλία του προς παιδιά και νέους, ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Βατοπεδίου Εφραίμ ενστερνίστηκε τη βλάσφημη χρήση των μασκών ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, καθώς σύμφωνα με την νεοφανή και βλάσφημη θεώρηση του «η μάσκα δεν άπτεται του ήθους της Εκκλησίας ή του δόγματος της Εκκλησίας, γι’ αυτό δεν πειράζει, εγώ δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό»:

«Πιστός: – Πάτερ μου, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που είναι τωρινή, της περιόδου που βιώνουμε, και έχει να κάνει με τη χρήση των μασκών μέσα στην Εκκλησία. Δεν σας κρύβω ότι εγώ σκανδαλίζομαι… τώρα δεν ξέρω, είναι σωστό, είναι λάθος… Όταν βλέπω, ας πούμε, όταν ξέρω μάλλον ότι ο Χριστός μας που είναι γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, δηλαδή να το αντιμετωπίζουμε, να φοράμε μάσκες και να κάνουμε, ας πούμε, υποκλίσεις στις εικόνες, που είναι δυτικόφερτα και δεν ήταν αυτά ποτέ στην δικιά μας την Εκκλησία, πάνω που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και χειρότερες αρρώστιες και πέθαινε ο κόσμος και τα λοιπά. Λίγο προβληματίζομαι με όλο αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, και πάνω απ’ όλα μιλώ για το χώρο της Εκκλησίας, δεν μιλάω για έξω. Έξω θα σεβαστούμε τους νόμους του κράτους.
Ηγούμενος Ι.Μ. Βατοπαιδίου Εφραίμ: – Ακούστε, εφόσον η Πολιτεία επιμένει και θέλει για λόγους δικούς της και λέει ιατρικώς να βάλουμε μια μάσκα, δεν χάνουμε τίποτε παιδί μου. Η μάσκα δεν άπτεται του ήθους της Εκκλησίας ή του δόγματος της Εκκλησίας, γι’ αυτό δεν πειράζει, εγώ δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό».

Αργότερα στην ίδια ομιλία, ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Βατοπαιδίου συμπλήρωσε ότι εάν βρισκόταν στη θέση του πιστού, δεν θα τον πείραζε να βάλει μάσκα (μέσα στον Ιερό Ναό):
«Πιστός: – […] Και με άλλους πνευματικούς λίγο διίστανται οι απόψεις. Και ξέρετε μας μπαίνει λογισμός μετά και λέω και στο χώρο της Εκκλησίας πώς να λειτουργούμε, αυτό. 
Ηγούμενος Ι.Μ. Βατοπαιδίου Εφραίμ: – Τώρα, το να βάλεις μάσκα παιδί μου, δεν σε εμποδίζει να προσεύχεσαι. 
Πιστός: – Σίγουρα, σίγουρα… Απλά, η ερώτησή μου ήταν πάνω σε αυτό, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
Ηγούμενος Ι.Μ. Βατοπαιδίου Εφραίμ: Εγώ, εάν ήμουν στη θέση σου, δεν θα με πείραζε να ‘βαζα μάσκα και να συνέχιζα την πνευματική μου ζωή. 
Πιστός: – Σίγουρα, η πνευματική ζωή είναι το άλφα και το ωμέγα και αυτό είναι που πρέπει να…
Ηγούμενος Ι.Μ. Βατοπαιδίου Εφραίμ:Δεν με εμποδίζει η μάσκα να ζω πνευματικά, δεν με εμποδίζει καθόλου. Είναι ένα αναγκαίο κακό, το οποίο είναι για ορισμένο καιρό και βλέπουμε».

β) Ηγούμενος Ι.Μ. νέας Εσφιγμένου Βαρθολομαίος

i. [12/08/2020] Σε άρθρο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο με τίτλο «Η μάσκα του φαρισαίου και η μάσκα του xριστιανού», ο Ηγούμενος της Ι.Μ. νέας Εσφιγμένου Βαρθολομαίος τάσσεται υπέρ της μασκοφορίας, καθώς χαρακτηρίζει ως φαρισαίο αυτόν που κάθε πρωί φοράει την αόρατη μάσκα του αγωνιστή της πίστης, που κατηγορεί και βρίζει τους πάντες, που δημιουργεί τη δική του πίστη και νέα δόγματα από τη φαντασία του και λειτουργεί ως άλλος Ιούδας. Αντιδιαστέλλοντας με την εικόνα του φαρισαίου/Ιούδα που φοράει την αόρατη μάσκα του αγωνιστή της πίστης, ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Νέας Εσφιγμένου αντιπαραβάλλει τον πραγματικό χριστιανό που φοράει την ορατή μάσκα και που δεν ακολουθεί ούτε αυτοκτονικές, ούτε δολοφονικές συμπεριφορές που είναι καταδικαστέες από την Εκκλησία, που δεν δημιουργεί από μόνος του δόγματα και δεν αυτονομείται από τα δόγματα της Εκκλησίας και που δεν εκπειράζει τον Κύριο με σκοπό να επιβληθεί στο πλησίον του. Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Εσφιγμένου, όμως, παραλείπει να διευκρινίσει ότι η μασκοφορία εντός των Ιερών Ναών αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και είναι ανήκουστη και πρωτοφανής στην Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση:
«Ο φαρισαίος κάθε πρωί που ξυπνάει φοράει την αόρατη μάσκα του αγωνιστή της πίστης, κατηγορεί και βρίζει τους πάντες, τρέφει το πάθος του και από την πολλή «πίστη» του αρχίζει να δημιουργεί δική του πίστη, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την πίστη της Εκκλησίας.
Δημιουργεί νέα δόγματα από τη φαντασία του και λειτουργεί ως άλλος Ιούδας. Και ενώ ξεκάθαρα στηλιτεύεται ο φαρισαϊσμός από τον Χριστό, ο φαρισαίος, όντας μέσα στο σκότος και ξένος προς τον Χριστό, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πως ο Χριστός μιλά για τον ίδιο!
Αντιθέτως, η μάσκα του πραγματικού χριστιανού είναι ορατή, φτιαγμένη από διάφορα υλικά. Ο χριστιανός φοράει την μάσκα του για ένα προσωρινό διάστημα, όσο χρειαστεί, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού να προστατεύει την υγεία, την δική του και του πλησίον του. Δεν ακολουθεί ούτε αυτοκτονικές, ούτε δολοφονικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι καταδικαστέες από την Εκκλησία. Δε δημιουργεί από μόνος του δόγματα, δεν αυτονομείται από τα δόγματα της Εκκλησίας, δεν εκπειράζει τον Κύριο, με σκοπό να επιβληθεί στο πλησίον του. Γνωρίζει καλά πως ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους».

ii. [27/11/2020] Στο άρθρο με τίτλο «Πανδημία και δοξολογία», ο Ηγούμενος της Ι.Μ. νέας Εσφιγμένου τάσσεται ξανά υπέρ της χρήσης μάσκας, παραλείποντας ξανά να διευκρινίσει ότι η μασκοφορία εντός των Ιερών Ναών αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ταυτόχρονα στηλιτεύει εκείνους που αντί να ευχαριστούν το Θεό για την γρήγορη ανάπτυξη εμβολίων, βρίζουν, κατηγορούν και προκαταβολικά αρνούνται να εμβολιαστούν:
«Αντί να κάνουμε λίγη υπομονή, αντί να δοξολογούμε τον Θεό, αγχωνόμαστε, γκρινιάζουμε, δεν τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα κρούσματα και να χειροτερεύει η κατάσταση. Αντί να φοράμε μάσκα, την πετάμε. Αντί να ευχαριστούμε τον Θεό για την γρήγορη ανάπτυξη εμβολίων, βρίζουμε, κατηγορούμε και προκαταβολικά αρνούμαστε να εμβολιαστούμε». 

(Συνεχίζεται)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Δείτε σχετικά:
2016-2020: Άγιο Όρος και η αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως
– Μέρος Α΄:
Κεφάλαιο 1. Ψευδοσύνοδος της Κρήτης (Ιούνιος 2016)
– Μέρος Β΄:
Κεφάλαιο 2. Ψευδοαυτοκέφαλο των Ουκρανών Σχισματικών (Ιανουάριος 2019)
– Μέρος Γ΄:
Κεφάλαιο 3. Συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλόθρησκους
Κεφάλαιο 4. Διακοπή Μνημόνευσης (Ιεροκανονική Αποτείχιση)
– Μέρος Δ΄:
Κεφάλαιο 5. Δίωξη Γέροντος Γαβριήλ και Ομολογητών Πατέρων

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.