π.Νικόλαος Μανώλης, Ο Κύριος του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά και ο Κύριος των ψευδοποιμένων [mp3 2019]

0
675

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμάς ἀνατρέπει τά σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν αἱρετικῶν ψευδοποιμένων…

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 24-3-2019.


π.Νικόλαος Μανώλης, Ὁ Κύριος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ καί ὁ Κύριος τῶν ψευδοποιμένων [mp3 2019]