Τα θέματα της Κυριακάτικης ομιλίας (9 Ιουνίου 2019) του π.Θεοδώρου Ζήση

0
571

πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης στήν προσεχή κυριακάτικη ὁμιλία του θά ἀσχοληθεῖ μέ τά ἐξῆς θέματα:

α) 1η ὥρα: Ἀπολογητής Ἀθηναγόρας: παρουσίαση τοῦ ἔργου του «Περί Ἀναστάσεως».
β) Δύο θλιβερές δεκαετίες ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας.

Ἡ ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων, 9/6/2019, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ἐπί τῆς ὁδοῦ Σούτσου 3, ἐπί δίωρον: 11:00 – 13:00. Διαβάστε τίς λεπτομέρειες:

Τήν προσεχή Κυριακή Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα, τῶν Ἁγίων θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.), 9/6/2019, στίς 11:00 π.μ., στήν αἴθουσα τῆς Ἐταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. θά ὁμιλήσει ἐπί δίωρο μέ θέμα:

α) 1η ὥρα: Ἀπολογητής Ἀθηναγόρας: παρουσίαση τοῦ ἔργου του «Περί Ἀναστάσεως».
β) Δύο θλιβερές δεκαετίες ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.