Τι πιστεύω…

0
870

Γράφει ο Μέτοικος 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Προς τον πατέρα Γεώργιο Χαρονικολάλου

Εφημέριο του Ι.Ναού Αγίου Γεωργίου Κερασιάς
Της θεοσώστου Μητροπόλεως Φωκίδος

Πάτερ,

«Ανέγνως, αλλ’ ουκ έγνως˙ει γαρ έγνως, ουκ αν κατέγνως» την ουσία του ταπεινού μου κειμένου στο ιστολόγιο katanixi.gr.

Παρά ταύτα, είμαι βέβαιος πως, αυτή η «αυθόρμητη παρέμβαση» δεν έχει ως στόχο την ένταξη ενός ταπεινού λευίτη στο «στενό περιβάλλον του Μητροπολίτη».

Πάτερ Γεώργιε,

Το να μην γνωρίζετε ποιος είμαι είναι λογικό και, πιστέψτε με, δεν κερδίζετε τίποτα από την γνώση τού ακριβώς ανάλογου της αξίας του κειμένου του, συγγραφέα. Όμως Πάτερ είναι επιεικώς πονηρό το να υποκρίνεστε πως δεν καταλάβατε το τι πρεσβεύω.

Τι πρεσβεύω, ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ. 

«Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιὸν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρὸς γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· φως εκ φωτός, Θεὸν αληθινὸν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο
». Πιστεύω «εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών».

Έτι δε πιστεύω: 

«Μονάς η αυτή και Τριάς παντοδύναμος, Πατήρ άναρχος, ου μόνον ως άχρονος, αλλά και ως κατά πάντα τρόπον αναίτιος˙ μόνος αιτία και ρίζα και πηγή της εν Υιώ και αγίω Πνεύματι θεωρουμένης Θεότητος˙ μόνος αιτία προκαταρκτική των γεγονότων˙ ου μόνος Δημιουργός, αλλά μόνος ενός Υιού Πατήρ, και Πνεύματος αγίου ενός Προβολεύς˙ αεί ων, και αεί ων Πατήρ, και αεί ων μόνος Πατήρ τε και Προβολεύς˙ μείζων Υιού και Πνεύματος, τούτο μόνον ως αίτιος. Τλλα δε πάντα ο αυτός αυτοίς και ομότιμος».

Πιστεύω και στέργω:

«Πάσας τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις, εγγράφους τε και αγράφους» προσδοκώντας «ανάστασιν νεκρών, και ζωήν άληκτον του μέλλοντος αιώνος».

Τι δεν πιστεύω:

Δεν πιστεύω πως, οι άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλονότι οι «προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως» που πιστεύει και διδάσκει ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος.

Δεν πιστεύω στην αίρεση του Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα, που αναγνωρίζει στην Αγία Τριάδα ιεραρχία.

Δεν πιστεύω στην κακοδοξία του Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου που κατασκευάζει «Πρώτο» στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Πάτερ Γεώργιε,

Είναι παρήγορο το ότι δεν βρίσκεστε στο στενό περιβάλλον του Μητροπολίτη Φωκίδος. Υπάρχει ελπίδα, πως δεν θα χάσετε την πίστη σας. 

Πάτερ, ποιος χαρακτηρισμός του επισκόπου Φωκίδος είναι βαρύς; Δεν διαβάσατε ποτέ σας το Συνοδικό της Εκκλησίας μας, για να δείτε τέλος πάντων, πως χαρακτηρίζονται όσοι αποκλίνουν της Ορθοδόξου πίστεως και των Συνοδικών αποφάσεων;

Το να στηρίζει ο επίσκοπος Φωκίδος ανυποχώρητα τις αποφάσεις του πατριάρχου είναι έκφραση φανατισμού. Με ποιο δικαίωμα όμως προκαταλαμβάνει, μαζί με «άλλους αδελφούς Ιεράρχες», αποφάσεις της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος;

Ρωτάτε Πάτερ: «τί το φοβερό και τρομερό είπε ο Μητροπολίτης Φωκίδος» που δεν είναι  «Το αυτονόητο! Αυτό [δηλαδή που, κατ’ εσάς] πιστεύει το 95% των κληρικών μας (Δεσποτάδων, Ιερέων, κλπ.) και ολόκληρος ο ορθόδοξος ελληνισμός». Ολόκληρος Πάτερ; Από που η βεβαιότητά σας; Το 95% των Δεσποτάδων; Ε! Και! Ξέρετε πόσες φορές έχουν ανέβει σε πατριαρχικούς θρόνους ασεβείς και αιρετικοί δεσποτάδες, με την υποστήριξη Αυτοκρατόρων και πλανηταρχών; Πρόχειρα σας θυμίζω την απομάκρυνση του Αγίου Αθανασίου από τον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρειας και την επικράτηση της αίρεσης του αρειανισμού και, τις περιπτώσεις: του λατινόφρωνα και δολοφόνου Ιωάννη Βέκκου και, του πράκτορα των Αμερικανών οικουμενιστή Αθηναγόρα Α΄ στον Οικουμενικό θρόνο. 

Πάτερ μην ξεχνάτε πως «Μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμοί». Στο τέλος θριαμβεύει πάντα η Ορθοδοξία!

Πάτερ Γεώργιε, το τρομερό και φοβερό του επισκόπου Φωκίδος είναι πως, διδάσκει γυμνή τη κεφαλή την αίρεση του εθνοφυλετισμού, με εκείνο το «αίμα νερό δεν γίνεται»!

Υποστηρίζετε πως: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρξε και ήταν αναφορά σύμπαντος του Ελληνικού Έθνους». 

Συμφωνούμε απόλυτα Πάτερ πως, πράγματι «υπήρξε» και, αφού «υπήρξε» δεν είναι σήμερα! Κοντολογίς ό,τι υποστηρίζω και εγώ στο κείμενό μου. 

Υποστηρίζετε Πάτερ, πως: «διαχρονικά οι εθνοκάπηλοι, φονταμελιστές και λοιποί έχουν βλάψει την Ορθοδοξία και τον ελληνισμό»! 

Φονταμελιστές Πάτερ  σαν τον προστάτη Σας Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο ή, εθνοκάπηλοι και φονταμελιστές σαν τον Εθνομάρτυρα Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα που, με «κάτι ξεβράκωτους το 1821 δυστυχώς [κατά τον πατριάρχη Βαρθολομαίο] διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση 400 χρόνων» με τους Τούρκους;

Πάτερ, φανατισμός υπάρχει όταν άκριτα ο επίσκοπος Φωκίδας ταυτίζεται με αποφάσεις, που θα βάλουν σε περιπέτεια τον ελληνισμό και θα βλάψουν την Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός οριστικού σχίσματος.

Ταύτα  Πάτερ, ασπαζόμενος τη δεξιά Σου.

Μέτοικος