Απάντηση στις δηλώσεις του μητροπολίτου Μόρφου περί της Αποτείχισης και του οράματος με τον όσιο Εφραίμ της Αριζόνας

0
1582

…Εἶναι λάθος νά παραγνωρίζουμε τήν ἐπίσημη πατερική γραμμή καί νά κρύβουμε τήν προσωπική μας ἀδυναμία…

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Δέχομαι συνεχῶς μηνύματα καί τηλεφωνήματα γιά τίς δηλώσεις τοῦ μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἀντιδράσεων στό οὐκρανικό ζήτημα καί τῆς διακοπῆς μνημόνευσης τῶν ἐπισκόπων.

Ὁ μητροπολίτης ἔφερε ὡς παράδειγμα ὑγιοῦς ἀντίδρασης στό θέμα αὐτό ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν, ὄχι τίς καταγεγραμμένες πατερικές θέσεις καί τούς ἱερούς κανόνες πού ρυθμίζουν τή στάση ἑνός ἑκάστου χριστιανοῦ, ἀλλά ἕνα προσωπικό ὅραμα πού εἶδαν δύο εὐλαβεῖς χριστιανοί μέ τήν παρουσία τοῦ μακαριστοῦ πλέον γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτη, ὁ ὁποῖος μέσω τοῦ ὁράματος τούς ἔδωσε λύση στήν ἀγωνία τους γιά τή στάση πού ἔπρεπε νά κρατήσουν ὡς οίκογένεια σχετικά μέ τήν ἀποτείχιση. 

Ἀνακοινώνω λοιπόν πώς κατά τήν προσεχῆ ὁμιλία μου τῆς Κυριακῆς 15ης Δεκεμβρίου με θέμα: Ὁ μεγάλος ψαράς ὅσιος γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (δεῖτε ἐδῶ τήν ἀνακοίνωση τῆς ζωντανῆς Ὁμιλίας), θά δώσω τήν ἁρμόζουσα ἀπάντηση. Θά ἐξηγήσω πώς ὅταν γενικεύουμε μιά θέση ἑνός γέροντα καί τήν προτείνουμε ὡς παράδειγμα ἐφαρμογῆς ἀπό τήν Ἐκκλησία, κινδυνεύουμε νά χαρακτηριστεῖ ὁ γέροντας αὐτός ἀσταθής, ὅταν γιά τό ἴδιο θέμα μίλησε διαφορετικά σέ ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι λάθος νά παραγνωρίζουμε τήν ἐπίσημη πατερική γραμμή καί νά κρύβουμε τήν προσωπική μας ἀδυναμία νά διακόψουμε τή μνημόνευση γιά τίς αἱρετικές ἀποφάσεις μίας Συνόδου, πίσω ἀπό ὁράματα πού ἀφοροῦν εἰδικές περιπτώσεις ἀνθρώπων.

Μπορεῖτε να παρακολουθήσετε τό σχετικό ἀπόσπασμα τῆς Ὁμιλίας τοῦ σεβασμιωτάτου, στό κανάλι RumOrthodox καί συγκεκριμένα ἐδῶ.