Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Δι’ υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα»

0
744
Μία ημέρα μετά την Χειροτονία μου εις πρεσβύτερον. Ιούνιος 1989, Δευτέρα μετά την Κυριακή των αγίων Πάντων! Στο γραφείο Ι. Βυζ. Ν. Προφ. Ηλιού άνω πόλεως Θεσσαλονίκης!

Ανακοίνωση ομιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

31 χρόνους ιερέας αμαρτωλός…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἡ ὡριαία ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

Α΄ μέρος ὁμιλίας:(σύντομη αναδρομή)

  • Ἀπό τόν ἀντιοικουμενιστικό ἀγῶνα στίς διώξεις καί στήν Ἀποτείχιση
  • Τό μποξ μέ τόν διάβολο ἀπ’ τή μία καί ἡ Χάρη τῆς Παναγίας ἀπ’ τήν ἄλλη
  • Ἡ προσφορά τῆς πρεσβυτέρας μου καί τῶν σαρκικῶν μου τέκνων
  • Τά πνευματικά μου τέκνα δίπλα μου στόν ἀγῶνα
  • Οἱ εὐχές τοῦ γέροντος Ἀγάθωνα

Β΄ μέρος ὁμιλίας:

  • Οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν μου σέ χρόνους διώξεων

Τήν Κυριακή Α΄ Ματθαίου, τῶν Ἁγίων Πάντων, 14 Ἰουνίου 2020, στίς 11:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἠμίν ἀγῶνα»

Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Δι υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα»