Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων - αποτελέσματα αναζήτησης

Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, παρακαλούμε πραγματοποιήστε μια άλλη αναζήτηση

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Ἡ ὑπερβολική λύπη κρύβει μεσα της ὑπερηφάνεια. Γι' αὐτό εἶναι βλαβερή καί ἐπικίνδυνη καί πολλές φορές παροξύνεται ἀπό τό διάβολο, γιά ν' ἀνακόψει τήν...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Εἰς τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: του Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Πάπα. Τό δόγμα περί ἀλαθήτου τοῦ Πάπα εἶναι ὄχι...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Ἐμείς οἱ Χριστιανοί ἂς κρατήσουμε τήν Ορθοδοξία μας καί νά μή δώσουμε ἀκοή σέ ό,τι λέγεται ἀπό πλευρᾶς αἱρετικῶν"... Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Ἀποφεύγετε τούς Παπικούς ὅπως φεύγει κάποιος ἀπό φιδιοῦ καί ἀπό προσώπου πυρός, ἀλλά καί τούς «Ὀρθοδόξους» πού σχετίζονται μέ Παπικούς"... Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Εἶναι ἐντολή Κυρίου νά μή σιωποῦμε, ὅταν κινδυνεύει ἡ Πίστη"... Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

«Φυλαχθεῖτε ἀπό τίς διάφορες πλάνες τῶν ψεοδοπροφητῶν, τῶν ἀντιχρίστων πνευματιστῶν καί ἐκείνων πού κάμνουν καινοτομίες καί νεωτερισμούς στίς παραδόσεις» Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Θά πρέπει νά ἒχουμε πάντα τό θάρρος καί τήν ἁγία τόλμη, νά ὁμολογούμε τήν πίστη μας καί νά μήν φοβόμαστε κανέναν" Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

«Ἐάν ὂλοι οἱ Χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα τούς ἐπισκόπους, σέ ὃλα, οὔτε Ἐκκλησία οὒτε καί Ὀρθόδοξος Χριστιανός θά ὑπῆρχε»... Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι...

Κατανυκτικοί Λόγοι Αγίων πατέρων

"Ἄλλο ἡ συμφιλίωσις τῶν ἀνθρώπων καί ἄλλο ἡ συμφιλίωσις τῶν θρησκειῶν"... Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Κατανυκτικοί λόγοι Αγίων Πατέρων

Ὅχι «ὅλως αὐθαιρέτως» ἀλλά «ὅλως κανονικῶς»  διεκόψαμε τή μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου... Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra