Συνεργατες

Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (ΣΤ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (ΣΤ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

Τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με υπομονή, χωρίς γογγυσμούς και έχοντας την ελπίδα μας στον Θεό” (Αββάς ο Ισαάκ ο Σύρος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΣΤ΄ Μέρος

Αδέλφια μου ας γνωρίζουμε ότι: “Μόνο ο Θεός είναι δυνατόν να γνωρίζει την αληθινή ωφέλεια που προέρχεται από τους επερχόμενους πειρασμούς και γι’ αυτό παραχωρεί δοκιμασίες στους πνευματικούς αγωνιστές. (9)

Μέσα από τις πολλές δοκιμασίες που επιτρέπει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δίνει την υπομονή και την αντοχή, ώστε να ενισχυθεί η αγωνιστικότητά τους.

Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην Θεία Πρόνοια, να ταπεινωθούν και να πλησιάσουν τον Θεό:

-«Και όταν η Θεία χάρη στερεώσει το ορθόδοξο φρόνημα του αγωνιστή στα Θεία πράγματα και στην εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε αρχίζει λίγο λίγο να εισέρχεται σε πειρασμούς.

Και παραχωρεί ο Θεός να έλθουν σε αυτόν αρκετοί πειρασμοί ανάλογα με την δύναμή του, για να μπορέσει να βαστάξει την ορμή και την δύναμη αυτών των πειρασμών.

Και μαζί με τους πειρασμούς πλησιάζει σε αυτόν φανερά και η Θεία βοήθεια προς ενίσχυσίν του, μέχρις ότου βαθμιαία γυμνασθεί και αποκτήσει φρόνηση και σοφία, ώστε να περιφρονεί τους εχθρούς του λόγω της εμπιστοσύνης του στον Θεό.

Διότι είναι αδύνατον χωρίς πειρασμούς να γίνει κανείς σοφός στους πνευματικούς πολέμους, και να γνωρίσει την Θεία Πρόνοια, αλλά και να αισθανθεί την δύναμη του Θεού, και να στερεωθεί στην Πίστη του.

Και όλα αυτά γίνονται μέσα από δοκιμασία.

Όταν η Θεία χάρη δει ότι ο πιστός άνθρωπος άρχισε με τον λογισμό να υψηλοφρονεί, ευθύς παραχωρεί να έλθουν σε αυτόν ισχυρότεροι πειρασμοί, να τον πολεμήσουν και να τον νικήσουν, για να γνωρίσει την δική του αδυναμία, να καταφύγει και να πλησιάσει με ταπείνωση στον Θεό».

Τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με υπομονή, χωρίς γογγυσμούς και έχοντας την ελπίδα μας στον Θεό.

Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος λέγει:

-«Παραχωρεί ο Θεός να πέσεις σε πειρασμό, για να χτυπήσεις με επιμονή την θύρα του ελέους Του και από τον φόβο των θλίψεων, να εμφυτευθεί μέσα στην διάνοιά σου η ενθύμηση του Θεού και να Τον πλησιάσεις με τις προσευχές.

Οπότε και θα αγιασθεί η καρδιά σου από την διαρκή ενθύμηση του ονόματος του Θεού: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Όταν μάλιστα Τον παρακαλείς με πίστη, θα σε εισακούσει και θα μάθεις ότι ο Θεός είναι ο Λυτρωτής σου. Και τότε θα καταλάβεις ότι ο Πλάστης σου σε ενισχύει και σε φρουρεί.

Διότι η σκέπη του Θεού και η Πρόνοιά Του περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους.

Δεν γίνεται όμως ορατή παρά μόνον από εκείνους, που καθαρίσθηκαν από την αμαρτία και μελετούν συνεχώς τον νόμο του Θεού.

Κατ’ εξαίρεσιν φανερώνεται σε αυτούς η βοήθεια και η πρόνοια του Θεού, όταν εισέλθουν σε μεγάλο πειρασμό χάριν της αλήθειας.

Τότε δηλαδή αισθάνονται πολύ καθαρά, με την αίσθηση του νου, την βοήθεια του Θεού».

Να έχουμε θάρρος στον πνευματικό μας αγώνα γιατί έχουμε συμπαραστάτη τον Ίδιο το Θεό, Σε Αυτόν να στηρίξουμε όλην μας την ελπίδα και να επιδείξουμε πίστη στην Θεία Πρόνοια. Ας δούμε τι γράφει σχετικώς ο αββάς Ισαάκ Σύρος:

«Πρέπει να προηγηθεί ο κόπος και ο ιδρώτας για τον Θεό, που προέρχεται από την καλλιέργεια των αρετών, η γνήσια και αληθινή ελπίδα προς τον Θεό.

Και συ λοιπόν, εάν πράγματι πιστεύεις, ότι ο Θεός φροντίζει για τα πλάσματά Του και είναι παντοδύναμος, πρέπει να παρουσιάσεις έργα στον Θεό που να αρμόζουν στην πίστη αυτήν.

Τότε εφ’ όσον θα εργάζεσαι για τον Θεό θα έχεις την μοναδική ευκαιρία ο Ίδιος ο Θεός να ακούει ευχαρίστως τα αιτήματά σου και να σου χορηγεί όσα έχεις ανάγκη.

Εκτός της φροντίδας αυτής θα σε προφυλάσσει πάντοτε ο άγιος Θεός από όλους τους κινδύνους, τις ζημιές, τις θλίψεις και τις κακουχίες στις οποίες υπόκειται ο άνθρωπος».

Η προσευχή αποτελεί πολύτιμο όπλο στον πνευματικό μας αγώνα, με μεγάλη αξία που δεν πρέπει να π α ρ α θ ε ω ρ ε ί τ α ι. Για την αξία αλλά και την γλυκύτητα της προσευχής μας μιλάει ο Αββάς Ισαάκ:

-«Η προσευχή είναι καταφύγιο της Θείας βοήθειας, πηγή σωτηρίας, θησαυρός πεποιθήσεως, και λιμάνι που σώζει τον άνθρωπο από την τρικυμία των πειρασμών.

Είναι Θεϊκό Φως σε αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, στήριγμα των ασθενών, και σκέπη σε καιρό πειρασμών, Θεία βοήθεια στην κορύφωση της ασθένειας, και ασπίδα λυτρωτική στους αοράτους πολέμους, βέλος κατά των δαιμόνων, και γενικά όλα τα καλά διά της προσευχής εισέρχονται στον άνθρωπο…

Όταν ο άνθρωπος κατανοήσει όλα αυτά, τότε αποκτά την προσευχή στην ψυχή του ως θησαυρό, και από την πολλή του χαρά και αγαλλίαση μεταβάλλει τον τρόπο της προσευχής του σε ευχαριστία…

Η προσευχή είναι χαρά, που αναπέμπει ευχαριστία στον Θεό…

Πόσα καλά γεννώνται στον άνθρωπο από τους πνευματικούς αγώνες!

Από αυτούς τους αγώνες απορρέει και η δοξολογία του Αγίου Τριαδικού Θεού: «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι. Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Αμήν, γένοιτο.

«Δόξα σοι, Χριστέ ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, δόξα σοι!».

Συνεχίζεται…

  • 9. «O Αββάς Ισαάκ ο Σύρος και η άσκηση στην ζωή μας», Αρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος, Ιερά Μονή Παντοκράτορος. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
 Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (Α΄ Μέρος)
– Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (Β΄ Μέρος)
– Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (Γ΄ Μέρος)
Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (Δ΄ Μέρος)
Αγάπησε την άσκηση, μέσα από τους λόγους του Αββά Ισαάκ (Ε΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Ο Θεός διά των Μυροφόρων να λυτρώσει την Ορθοδοξία από τους λύκους [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Οἱ Ἁγίες Μυροφόρες, ὡς ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, κήρυξαν στήν οἰκουμένη τήν Πίστη στόν μόνο ἀληθινό Θεό. Οἱ “λύκοι” ὅμως θέλουν νά ἀλλάξουν αὐτή τήν Πίστη!

Μνημόσυνο – Γραπτό Κήρυγμα (Κυριακή Γ’ από του Πάσχα, Των Μυροφόρων)

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Και από αυτές διεδόθη μετά σε όλους τους Αποστόλους και σ’ όλη την οικουμένη, το μέγα αυτό θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό!”…

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 19/5 στις 11:00 π.μ.: Φόβος και τρόμος, αιτίες και συνέπειες!

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη «καί βαλοῦσιν αὐτούς εἰς τήν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων» (Ματθ. ιγ΄ 50) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: 1. Κολασμένη κατάσταση...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.