Αγιοπατερική, Ιεροκανονική, Ευλογημένη και Μαρτυρική Αποτείχιση του αγωνιστή π. Ματθαίου Βουλκανέσκου από τον Μητροπολίτη Σιλουανό. Άξιος! 

Δημοσιεύουμε σήμερα την Επιστολή του π. Ματθαίου Βουλκανέσκου προς τον Μητροπολίτη του Σιλουανό της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αρχιεπισκοπής Βρετανίας, Βρετανικών Νήσων και Ιρλανδίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας, την οποία ακολούθησαν ραγδαίες εξελίξεις.