Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Πανοπλίαν ἄμαχον, ἐνδεδυμένος θεόφρον, τήν ὀφρῦν κατέσπασας, τῆς Δυτικῆς ἀνταρσίας, ὄργανον, τοῦ Παρακλήτου γεγενημένος, πρόμαχος, Ὀρθοδοξίας προβεβλημένος· διά τοῦτό σοι βοῶμεν· χαίροις ὦ Μᾶρκε, Ὀρθοδόξων καύχημα. (Κοντάκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη.


π. Θεόδωρος Ζήσης – Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός (mp3 – 2014)

π. Θεόδωρος Ζήσης – Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός (mp3 – 2014)

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (19/1/2014) Ηχητικό αρχείο MP3

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra