Πατερικά

Αγίου Νεκταρίου, ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΚΙΑΙ (3)

εικόνα άρθρου: Αγίου Νεκταρίου, ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΚΙΑΙ (3)

«Ο άφρων επίσκοπος εμπίπτει εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς και προς εν τέλος φέρεται, τον όλεθρον και απώλειαν… »


11.  ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ

Αντίπαλος κακία τη ακεραιότητι εστίν η πονηρία.

Η πονηρία εστί κακία φοβερά ως έμπνευσις του πονηρού δαίμονος του επιζητούντος την επικράτησιν της εαυτού βασιλείας επί της γης.

«Η πονηρία μήτηρ πάσης κακίας˙ ζωή δαιμονική. Ο πονηρός φαντάζεται και εστί σύντροφος του διαβόλου και συνώνυμος αυτώ, διότι αμφότεροι μετέρχονται τα πονηρά˙  η πονηρία εστί πλάνη και τέχνη διαβολική και γεννά την διπροσωπίαν και απατηλήν ευλάβειαν». (Ιωάν. Κλίμακος.)

Ο πονηρευόμενος εγένετο όργανον του πονηρού και κατεδικάσθη ήδη υπό του Θεού εις όλεθρον, «οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται». (Ψαλμ. λς΄. 9).

Τον πονηρευόμενον χαρακτηρίζουσιν αι εξής κακίαι, αι μάλλον εμφανείς˙ η δολιότης, η ανειλικρίνεια, η μνησικακία, το φιλέκδικον, το ψεύδος, η απάτη, ο φθόνος, η βασκανία, το μίσος, η επιβουλή, η υπόκρισις, η αδικία, η χαιρεκακία και άπασαι αι λοιπαί κακίαι, αι προάγουσαι την βασιλείαν του πονηρού επί της γης.  Ο τοιούτος έχει ακάθαρτον την καρδίαν και μισεί και αποστρέφεται το αγαθόν, και αμύνεται τους εργαζομένους αυτό.

Ουαί τη εκκλησία και τη παροικία εκείνη τη εντυχούση τοιούτου ποιμένος˙ τούτον ουχί το πνεύμα το Άγιον εχειροτόνησεν.

12.  ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ

Αντίστοιχος κακία προς την αρετήν της αμνησικακίας εστίν η μνησικακία.

Η μνησικακία εστί διαρκής ανάμνησις του κακού και διάθεσις έμμονος προς εκδίκησιν.

Η μνησικακία εστί στυγερά κακία κυοφορουμένη εν ψυχή μοχθηρά και αγενεί.

Χαρακτηριστικά της μνησικάκου ψυχής εισιν η εμπάθεια, η οργή, ο θυμός, το ασυμπαθές, το αδιάλλακτον, τα ασυγχώρητον και η εκδίκησις.

Ο μνησίκακος εστιν εικών του πονηρού και πολέμιος των αρχών του Ευαγγελίου. Ο μνησίκακος εργάζεται, όπως προαγάγη την βασιλείαν του Σατανά επί της γης.

Ο μνησίκακος εστιν αλλότριος τω χριστιανισμώ. Ο μνησίκακος ποιμήν προήχθη κατά θείαν παραχώρησιν, μαρτυρεί δε κατάπτωσιν της εκκλησίας και έλλειψιν θρησκευτικού συναισθήματος˙ η επισκοπή, εν η ετάχθη επίσκοπος ο μνησίκακος, παρεδόθη ήδη τω Σατανά. Ουαί δε τοις προχειρίσασιν αυτόν.
«Κόκκος επί πέτρας προσευχή μνησικάκου» (Πατερικόν).

13.  ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΣΥΝΗΣ

Αφροσύνη εστί στέρησις φρονήσεως και διορατικότητος, και πλάνη εν τη αληθεία. Ο άφρων επίσκοπος εμπίπτει εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς και προς εν τέλος φέρεται, τον όλεθρον και απώλειαν.  
Ο άφρων εστίν ασεβής, (Λουκ. ιβ΄. 20) και τον Θεόν αυτόν αρνείται.
Η ψυχή του άφρονος, λέγει ο Γρηγόριος ο Νύσσης, γίνεται φιλοσώματός τις και σαρκώδης˙ εν τω βλέπειν τα μάταια και άστατα, βλέπει ουδέν˙ σκότος γαρ εστιν αληθώς η εν τούτοις οξυωπία. Όθεν ο άφρων εν σκότει πορεύεται. (Γρηγ. Νύσ. μδ΄. 684). Ο δε παροιμιαστής λέγει, ότι οι της αφροσύνης πόδες κατάγουσιν εις Άδην˙ σφαλεραί δε αι τροχιαί αυτής και ουκ άγνωστοι. Ο άφρων εστίν όλως ακατάλληλος προς το υψηλόν αξίωμα του επισκόπου.

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄  ΚΕΦ. Β΄ 11-13
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΑΣ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Δείτε σχετικά:
– Αγίου Νεκταρίου, ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΚΙΑΙ
Αγίου Νεκταρίου, ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΚΙΑΙ (2)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.