Επικαιρότητα

Αλήθεια, από Αποτείχιση στην Κύπρο πώς πάτε; Κορωνοϊός: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι προσεύχονται!

Μας έπιασε σύγκρυο και πανικός για την πορεία της εξάπλωσης της νόσου στην Κύπρο μετά την ανάγνωση αυτής της είδησης

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Με μεγάλο προβληματισμό διαβάσαμε στον Τύπο την παρακάτω είδηση, σύμφωνα με την οποία ο Διάλογος ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου (RTCYPP) εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας όλους να προσεύχονται θερμά να δρουν με συμπόνια και να παραμείνουν αλληλέγγυοι με όλους και ιδιαίτερα με τους ευάλωτους μεταξύ μας.

Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να αναζητήσουμε και να μάθουμε τι είναι το RTCYPP. Αν επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο http://www.religioustrack.com/el/οικοσελίδα/ θα βρει τα εξής: Το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου, υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας (RTCYPP) είναι μια πρωτοβουλία οικοδόμησης ειρήνης με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου οι οποίοι δεσμεύονται να εργαστούν μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Το Γραφείο του RTCYPP ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει, να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει το διάλογο και τις προσπάθειες των θρησκευτικών ηγετών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ειρήνη στην Κύπρο και να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κύπρου. 

Οι φωτογραφίες είναι πολύ αποκαλυπτικές του οικουμενιστικού πνεύματος που επικρατεί σε αυτή την οργάνωση. Ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες διακρίναμε Ορθόδοξους, Καθολικούς, Προτεστάντες, Ουνίτες, Μουσουλμάνους, Εβραίους και Βουδιστές.

Ένα παράδειγμα μέσα από την ιστοσελίδα της οικουμενιστικής δράσης του Αρχιεπισκόπου είναι το εξής: Το 2011, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ και ο Μουφτής Αταλάι συν-φιλοξενούν την πρώτη θρησκευτικής βάσης συνάντηση διαλόγου για την Κυπριακή νεολαία μαζί με Μουσουλμανική, Εβραϊκή και Χριστιανική νεολαία από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ για ένα εργαστήριο οικοδόμησης ειρήνης διάρκειας μιας εβδομάδας. Το πρώτο αυτό συγκεκριμένο έργο με την πλήρη συνεργασία των δύο θρησκευτικών ηγετών της Κύπρου οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου (RTCYPP) με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Olaf Palme στη Σουηδία, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη – UNDP / ACT (από τα κονδύλια των USAID), την Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Κύπρου και την Μουφτεία της Κύπρου.

Σαν Κατάνυξη έχουμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις. Καταρχήν είναι περιττό νομίζω να πούμε ότι μας έπιασε σύγκρυο και πανικός για την πορεία της εξάπλωσης της νόσου στην Κύπρο μετά την ανάγνωση αυτής της είδησης. 

Μετα λύπης μας διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένα από τα οικουμενιστικά ατοπήματα που καταλογίζονται στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄στο πόνημα της Σύναξης Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, που δημοσιεύεται κατ’ αποκλειστικότητα στην Κατάνυξη, με απώτερο σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική Οικουμενική Σύνοδο καταδίκης του Οικουμενισμού και των Οικουμενιστών, συμπράττει και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄. 

 Συγκεκριμένα αναφέρεται στο ως άνω πόνημα: Τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ ἡ Ἐκκλησία Κύπρου συνδράμουν καὶ ἐνισχύσουν ἔτι περισσότερον τόν μερίμνῃ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως καὶ πρὸς τὰς σχετικὰς ἀποφάσεις τῆς Γ’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986), διεξαγόμενον διαχριστιανικόν καὶ τὸν διαθρησκειακόν μετὰ τῶν ἄλλων δύο μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν διάλογον. Και

Εἰς τὰ πλαίσια τῶν συζητήσεων ἡ Σύναξις ἠσχολήθη καὶ μὲ τὸ θέμα τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ ἀπεφάσισεν, ὅπως ἐπισπευσθῇ ἡ διαδικασία τῆς προπαρασκευῆς αὐτῆς, ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ σύγκλησις αὐτῆς εἰς τὸ ὁρατὸν μέλλον. Μετὰ λύπης διεπιστώθη ὅτι τὸ προκληθέν, τὸν παρελθόντα Φεβρουάριον, ἀδιέξοδον εἰς τὴν πορείαν πρὸς τὴν ὑλοποίησιν τῆς ἀπὸ μακροῦ προετοιμαζομένης συγκλήσεως αὐτῆς ὀφείλεται εἰς τὰς προβλέψεις τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν Πανορθοδόξων Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, τὰς ἀφορώσας εἰς τὸν δι’ ὁμοφωνίας τρόπον λήψεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, καὶ ὑπέβαλον τὴν εἰσήγησιν εἰς τὴν Α.Θ.Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὅπως Οὗτος συγκαλέσῃ Σύναξιν τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν καὶ Προέδρων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἀνωτέρω προβλέψεων, διὰ τὴν ταχυτέραν προώθησιν καὶ ὁλοκλήρωσιν τῆς προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου. (εισηγήθηκαν να καταργηθεί η ομοφωνία !!!!!)

Θα θέλαμε να προτείνουμε στην Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Λαϊκών να ασχοληθεί ειδικά με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, καθώς είμαστε πεπεισμένοι πλέον ότι εργάζεται και αυτός στρατευμένα υπέρ της υπόθεσης – παναίρεσης του Οικουμενισμού. Η παρουσία ισχυρού ρωσικού παράγοντα στην Κύπρο πιστεύουμε ότι είναι η μόνη αιτία που προσπάθησε να κρατήσει μια επαμφοτερίζουσα στάση στο ζήτημα του Ουκρανικού, η οποία όμως τον τελευταίο καιρό έχει ξεκαθαρίσει υπέρ του Πατριάρχου, μετά την παρουσία και τις δηλώσεις του Χρυσοστόμου Β΄ την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι.

Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου , ανάμεσα σε άλλα , είπε και τα εξής αποκαλυπτικά: Αυτοί που φωνασκούν, αν πράγματι θέλουν μια σωστή Ορθοδοξία, πρέπει να προσγειωθούν και να αφήσουν τα μεγάλα λόγια, και μόνο με την ταπείνωση που θα την φέρει μέσα μας ο Χριστός, ο Οποίος μάς παρέχει πληρότητα στην ζωή, μπορούν να βοηθήσουν την Εκκλησία.

Πάνω σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, πως το μόνο που καταφέρνει να ταπεινώσει, με την όλη του την Οικουμενιστική κραιπάλη, αυτός και οι όμοιοί του, είναι η Ορθοδοξία. Η ταπείνωση την οποία περιγράφει δεν είναι η ταπείνωση που ύμνησαν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά είναι η οικουμενιστική κουρελού – ταπείνωση του διαβόλου.

Είναι γεγονός πως ο Άγιος Κορωνοϊός, που προκάλεσε την ως άνω δήλωση του γραφείου διαλόγου RTCYPP, ξεσκέπασε ακόμη περισσότερο στην συνείδησή μας τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ως ξεκάθαρο Οικουμενιστή.  Μπορέσαμε ακόμη, να καταλάβουμε γιατί ο αρχιαιρεσιάρχης Πάπας της Ανατολής του έπλεξε το εγκώμιο στην προσφώνηση που του επεφύλασσε τις παραμονές της Κυριακής της Ορθοδοξίας στο Φανάρι! Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε ότι ο Κύπρου Χρυσόστομος είναι άνθρωπος του διαλόγου, με ανοικτούς ορίζοντας, με ποιμαντική ευαισθησία και οξύ αισθητήριο διά τα σημεία των καιρών. Ποτέ δεν υπήρξατε, Μακαριώτατε, οπαδός μιάς κλειστής και εσωστρεφούς Ορθοδοξίας. Εις το σημείο αυτό, έχουμε κοινούς προβληματισμούς και κοινό προσανατολισμό, τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος. Τέλος, ανέφερε ότι για τη συμβολή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και της ευρυτέρας προσφοράς Σας εις την οικουμενικήν Ορθοδοξίαν, θα αναφέρωμεν περισσότερα κατά την προσφώνησίν μας την Κυριακήν της Ορθοδοξίας εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν.

Το να έχεις κοινούς προβληματισμούς και κοινό προσανατολισμό με τον αιρεσιάρχη της παναίρεσης του Οικουμενισμού νομίζουμε πως δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τα Οικουμενιστικά φρονήματα, έργω και λόγω, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄.
Αλήθεια, από Αποτείχιση στην Κύπρο πώς πάτε;

Διαβάζουμε στο protothema.gr :


Κορωνοϊός στην Κύπρο: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι προσεύχονται για να ξεπεραστεί η παγκόσμια κρίση

Οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου ενώνουν τις φωνές και τις προσευχές τους προς τον Ύψιστο, προκειμένου να ξεπεραστεί η παγκόσμια κρίση, που προέκυψε από την πανδημία του κορωνοϊού, την προστασία όλου του κόσμου και την ανάρρωση όλων όσων έχουν νοσήσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαλόγου ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου (RTCYPP) «σε αυτή την άνευ προηγουμένου περίοδο, οι Θρησκευτικοί Ηγέτες της Κύπρου καλούν όλους να προσεύχονται θερμά να δρουν να συμπόνοια και να παραμείνουν αλληλέγγυοι με όλους και ιδιαίτερα με τους ευάλωτους μεταξύ μας».

Οι Θρησκευτικοί ηγέτες προσθέτουν ότι ζητούνται ιδιαίτερες προσευχές ιδιαίτερα για «όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό και όλους όσοι φροντίζουν τους ασθενείς, έτσι ώστε ο Θεός να τους δωρίσει τη χάρη της θεραπείας Του».

Ειδικότερα, καλούν για προσευχές για τους ασθενείς, τα θύματα που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό και την τόνωση όλων των γιατρών, των νοσοκόμων, του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και τους φροντιστές, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για να αντιμετώπιση τις συνέπειες του ιού.

«Kαλούμε όλους υπόλοιπους ηγέτες θρησκειών στην Κύπρο και όλους τους πιστούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους εν προσευχή και δράση για κοινή αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας», αναφέρουν και ζητούν από όλες τις θρησκευτικές κοινότητες την τήρηση των συμβουλών και οδηγιών που εκδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι κρατικές αρχές υγείας, να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να παραμείνουν αισιόδοξοι χωρίς να υποκύπτουν στο φόβο και στον πανικό.

Καλώντας όλους να ενημερώνονται ορθά και να αντιμετωπίσουν την κρίση με πίστη, επιφυλακή, σοφία και συλλογική ευθύνη και καταλήγουν: «Οι Θρησκευτικοί Ηγέτες της Κύπρου διαβεβαιώνουν όλους ότι θα συνεχίσουν να προσεύχονται για ενίσχυση της πίστης στον Θεό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
– Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση), Ο κορωνοϊός διδάσκει το «πως» της Αποτειχίσεως (…μάλλον δε και το «δια τι»)
– Θα κάνουμε τη Θεία Κοινωνία delivery ασχέτως αν ο πιστός μπορεί σωματικώς να παραστεί στη Θεία Λειτουργία;
– Ο Μητσοτάκης ταπείνωσε την Εκκλησία εκθέτοντάς την στην κοινή γνώμη ως ανεύθυνη. Ιδού το ΦΕΚ που «κλείνει» τις Εκκλησίες!
 Είναι εξοργιστικό να ακούς από χείλη Επισκόπων να μας παροτρύνουν να παρακολουθήσουμε από την τηλεόραση την Θ. Λειτουργία
– Η εωσφορική απόφαση της Δ.Ι.Σ. και η παρέμβαση του Καίσαρα Μητσοτάκη για αναστολή της Θείας Λειτουργίας
– Ιερώνυμος για κορωνοϊό: Η Εκκλησία εφαρμόζει τις οδηγίες των ειδικών – Δεν έχουμε «μετρητή πίστης»
– π.Νικόλαος Μανώλης, Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– Τρέμουν τον Κορωνοϊό και στη Βηθλεέμ!
– Εμείς στους ιερούς Ναούς δυναμώνουμε, θεραπευόμαστε και δεν αρρωσταίνουμε… ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – πράξη νομοθετικού περιεχομένου
– Τί μας είπε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον κοροναϊό!
– Άσπρο Μαύρο: Παπικο-ρωνοϊός

Σχετικά άρθρα

Γιατί δεν πρέπει να θυμώνεις με τους εφήβους, αλλά να τους συμπονάς;

Αρθρογράφοι: Μαρία Κοσμίδου, Σοφίας Μακεδονοπούλου Απαντήσεις και λύσεις στα θέματα της εφηβείας μέσα από τα λόγια του π. Νικολάου Μανώλη… Στην πραγματικότητα η εφηβεία είναι μία ανακατάταξη. Οι μεταβολές σε σχέση...

Αγάπησε τον εαυτό σου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη “ἀγαπήσεις… ὡς σεαυτόν” (Ματθ. 22, 39) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.