Επικαιρότητα

Άλωσις «εκ των έσω» με άοπλη εισβολή

εικόνα άρθρου: Άλωσις «εκ των έσω» με άοπλη εισβολή

Ὁ Κουμουτσάκος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς δημάρχους νά δεχθοῦν χιλιάδες μετανάστες

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-μεταναστευτικό εἰσέρχεται πλέον σέ δεύτερη φάση ὀξύνσεως, μέ τήν Εὐρώπη νά παρακολουθεῖ παράλυτη λόγω τῶν ἰσορροπιῶν της τήν εἰσβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστῶν ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τό Κονγκό καί ἄλλες χῶρες στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν εὐρωπαϊκή ἐπικράτεια. Ἡ κατάστασις στήν Μόρια ἐκτονώθηκε χθές παρά τά δραματικά γεγονότα πού κόστισαν τήν ζωή σέ μία μάνα καί ἕνα παιδί, ὡστόσο τό πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτό, καί ἀκόμη καί μετριοπαθεῖς ἀναλυτές καί πολιτικοί ἔχουν ἀρχίσει καί ξανασκέπτονται τήν πολιτική τοῦ Σαλβίνι. Οἱ ἑλληνικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν συλλέγουν αὐτό τόν καιρό ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικές πληροφορίες ἀπό τήν ἀντιπέραν ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν δέχεται τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέ κολακεῖες καί σχόλια γιά τόν πατέρα του Κωνσταντῖνο καί τήν συμβολή του στήν ἑλληνοτουρκική προσέγγιση, τήν ἴδια ὥρα μέ ἀνατολιτική πονηριά σπρώχνει χιλιάδες παρανόμους μετανάστες στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί στήν ἑλληνική ἐνδοχώρα, πραγματοποιώντας μία ἀθόρυβη ἄοπλη εἰσβολή. Μέ στόχο τήν ἅλωση τῆς χώρας «ἐκ τῶν ἔσω». Εἶναι δέ τέτοια ἡ ἔντασις τοῦ προβλήματος, ὥστε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἀφιερώνει τά 2/3 τοῦ χρόνου του κάθε μέρα στό προσφυγικό, ἐνῶ τήν διαχείριση τῆς Ἀστυνομίας τήν ἔχει ἀναθέσει στόν ὑφυπουργό Λευτέρη Οἰκονόμου. Ὁ ἴδιος παρεμβαίνει ἐπιτελικῶς. Συμφώνως πρός ἀνωτάτη πηγή τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως, τό 70 τοῖς ἑκατό τῶν παρανόμων μεταναστῶν εἶναι Ἀφγανοί, ἐνῶ στίς τάξεις τους διεισδύουν –ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἔχει κάνει συλλήψεις– ἀκόμη καί τζιχαντιστές.

Τά πράγματα κρέμονται σέ μία κλωστή. Πολύ δέ περισσότερο τώρα πού μελετᾶται νά δημιουργηθοῦν δομές φιλοξενίας πέραν τῶν γνωστῶν (Σκαραμαγκᾶς, Σχιστό, Ἐλαιών, Λαύριο κ.λπ.) μέσα στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἤδη εἶναι ἕτοιμη ἡ δομή τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μεταναστεύσεως στήν ὁδό Ἀχαρνῶν κοντά στήν Πλατεῖα Βάθη, προκειμένου νά φιλοξενήσει οἰκογένειες προσφύγων καί μεταναστῶν σέ ἀνθρώπινες συνθῆκες (διαθέτει ὑποδομές γιά τήν διαβίωση ὅπως κουζίνες κ.λπ.). Ἡ μεταφορά τοῦ προβλήματος ἀπό τά κανάλια στήν κοινωνία, ἡ ὁποία δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀλλάξει τό προφίλ κάθε περιοχῆς καί νά μοιάζουν μέ Ἰσλαμαμπάντ ὁλόκληρα οἰκοδομικά τετράγωνα, εἶναι θέμα χρόνου νά συμβεῖ. Ἀνώτατες πηγές τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως ἀνέφεραν πρός τήν «Ἑστία» «πώς κάτι πρέπει νά κάνουμε», καί προσέθεσαν:

«Εἴτε νά ἀπαιτήσουμε τήν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη μέ τήν ἀναστολή τῆς Συνθήκης Σένγκεν στίς χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ, εἴτε νά καλέσουμε ἐκπροσώπους τῆς ΕΕ καί νά σφραγίσουμε ἀπό κοινοῦ τά σύνορα στό Αἰγαῖο καί τόν Ἕβρο, ἀκόμη καί ἄν αὐτό σημαίνει ἀπωθήσεις, εἴτε νά στέλνουμε τούς μετανάστες σέ ἕνα νησί κατά τό μοντέλο τῆς Αὐστραλίας, μέχρι νά ἐξεταστεῖ ἡ αἴτηση τοῦ ἀσύλου τους».

Ἡ τελευταία ἐκδοχή ἀναφέρεται καθ’ ὑπερβολήν, γιά νά καταδειχθεῖ τό μέγεθος τοῦ προβλήματος πού καλεῖται νά διαχειρισθεῖ ἡ Κυβέρνησις. Στό σημεῖο πού ἔφθασαν τά πράγματα, δογματισμοί δέν νοοῦνται. Ὅταν μετανάστες ἀπό ἕνα γενικώτερο μῖσος γιά τήν Δύση ἀνάβουν φωτιές ἀδιαφορώντας γιά τίς ζωές ὁμοεθνῶν τους στήν Μόρια ἤ τρελλοί Μολδαβοί διακινητές θέτουν σέ δοκιμασία τήν σωματική ἀκεραιότητα Ἑλλήνων ὁδηγῶν μέσα στόν ἀστικό ἱστό, ἡ ἔκρηξις δέν θά ἀργήσει. Καί αὐτήν τήν φορά δέν θά ὑπάρχει καί Χρυσή Αὐγή γιά νά τήν «χρεωθεῖ».

Τήν ἴδια στιγμή αἴσθηση ἔχει προκαλέσει ἡ τοποθέτησις τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Γιώργου Κουμουτσάκου, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τούς δημάρχους τῆς ἐνδοχώρας τούς ζήτησε νά ἐπιδείξουν «ἐθνική ἀλληλεγγύη» καί νά δεχθοῦν χιλιάδες ἐγκλωβισμένους μετανάστες ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Συνέδεσε δέ τήν μετακίνηση τῶν μεταναστῶν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα μέ τήν «ἀλληλεγγύη» πού θέλουμε ὡς Ἕλληνες νά ἐπιδείξουν καί τά εὐρωπαϊκά κράτη. «Ὅλη ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἡ Κυβέρνησις, οἱ πολῖτες, τά κόμματα, τί ζητοῦν καί ἀπαιτοῦν σωστά ἀπό τούς Εὐρωπαίους; Νά δείξουν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη. Ζητοῦμε ἀπό ἕναν Γερμανό δήμαρχο νά πάρει 200 μετανάστες ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μπορεῖ κανείς στό ἐξωτερικό νά καταλάβει ὅταν θέσουμε τό ζήτημα εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης ἐμεῖς ἐδῶ νά μήν δείχνουμε ἐθνική ἀλληλεγγύη;» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ ὑπουργός. Προσέθεσε δέ ὅτι ἀπό τούς Περιφερειάρχες στούς ὁποίους ἔχει θέσει τό ζήτημα, ἔχει λάβει ἀπαντήσεις συνεργασίας καί κατανοήσεως τοῦ προβλήματος, χωρίς ὅμως νά προβεῖ σέ περαιτέρω διευκρινίσεις. Τέλος, παρετήρησε ὅτι ἡ πλειονότης ἐκείνων πού κατακλύζουν τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου δέν προέρχεται ἀπό τήν Συρία, ἀλλά ἀπό τήν Ἀφρική, τό Ἀφγανιστάν καί τόν Πακιστάν, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν «προφίλ πρόσφυγα, ἀλλά μετανάστη». Διεβεβαίωσε πάντως ὅτι ἡ νέα πολιτική θά σέβεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά θά προασπίζει καί τό αἴσθημα ἀσφαλείας τῶν Ἑλλήνων.

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.