Συνεργατες

«Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι Θεολόγος» (Β΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: «Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι Θεολόγος» (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, Θεολόγος εἶ» (Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ ἀσκητής, συνδέει τήν Θεολογία μέ τήν ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή. Γνωρίζουμε ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅτι ἐκεῖνος πού ἀπέκτησε τό χάρισμα τῆς νοερᾶς εὐχῆς ἤ καρδιακῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς εἰσῆλθε στά πρῶτα στάδια τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τῆς θέας τοῦ Θεοῦ.

Ὅσοι προσεύχονται νοερά ἀποκτοῦν κοινωνία μέ τόν Θεό στό ἄϋλο καί αὐτή ἡ κοινωνία εἶναι ἡ γνώση τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ὀρθόδοξο πιστό. Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ ἀσκητής λέγει: «Εἰ θεολόγος εἷ, προσεύξῃ ἀληθῶς, καί εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἷ». (3)

Εἰς τήν ἐποχήν μας, τήν Θεολογίαν τήν μετεβάλαμεν εἰς ἐπιστήμην «κατά τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου τούτου» καί ἡ ἀληθής Θεολογία, ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ καί τῶν Μυστηρίων αὐτοῦ, μᾶς μένει ἄγνωστη γῆ.

Ἐπιγραμματικά συνδέει ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Σιναΐτης τήν ὡς ἄνω ἀλήθειαν τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, σχέσεως γνώσεως Μυστηρίων Θεοῦ καί προσευχῆς, λέγων: «Εἰ Θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς. Καί εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, Θεολόγος εἶ».

Ἄν εἶσαι Θεολόγος, νά προσεύχεσαι ἀληθινά καί καθ᾿ ὅλας τάς ἀπαιτήσεις μιᾶς γνησίας πρός τόν θρόνον τοῦ Θεοῦ, ἀνερχομένης προσευχῆς.

Καί ἄν ἔτσι γνησίως προσεύχεσαι, τότε θά εἶσαι ἀληθής γνώστης τοῦ Θεοῦ καί τῶν Μυστηρίων Του.

Ὁ προσευχόμενος ὀφείλει ἀκόμη νά διατηρῆ ἀκοίμητον καί τήν προσοχήν.

«Γρηγόρει, ἀκοίμητον πνεῦμα κεκτημένος».

Μένε ξυπνητός, ἀποκτῶν πνεῦμα ἄγρυπνον πού διαρκῶς θά προσέχη ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὁμοίως ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς τοῦ ποιμνίου.

Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλον, ὁ πρεσβύτερος, λέγεται καί ἐπίσκοπος, διότι ὀφείλει νά ἐπισκοπῆ, νά βλέπη καλά πάντα κίνδυνον, ἀπειλοῦντα τό ποίμνιον.

Ἡ ἐσωτερική ζωή τοῦ Ποιμένος εἶναι τό μυστικόν τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου καί ἰδίᾳ τῆς ἀτομικῆς ποιμαντικῆς, ὅπως ἀνωτέρω ἀνεφέραμεν.

«Νῆφε ὡς Θεοῦ ἀθλητής».

«Ἡ νῆψις τῆς ψυχῆς, εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ποιμένος».

Τί εἶναι νῆψις ψυχῆς;

«Φυλακή νοός καί καθαρότης καρδίας ὅ ἐστίν καί λέγεται νῆψις», γράφει ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος (4)

Στήν Ὀρθόδοξη Πατερική Παράδοση ὁ Θεολόγος ταυτίζεται μέ τόν Πνευματικό Πατέρα, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πραγματικός Θεολόγος, διότι πάσχει ὁ ἴδιος τά φρικτά καί ἄχραντα Πάθη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας καί ὡς Ποιμήν Ὀρθόδοξότατος καί Ἅγιος θά μπορεῖ νά καθοδηγεῖ ἀπλανῶς καί θεαρέστως τά πνευματικά του τέκνα.

Ἡ Θεολογία στό σημεῖο αὐτό συνδέεται στενώτατα μέ τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ἡ Θεολογία εἶναι κυρίως ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἡ θέα τοῦ Θεοῦ”.

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο.

Συνεχίζεται…

  • 3. Φιλοκαλία Τόμος Α΄ σελ. 182, ξα΄.
  • 4. Φιλοκαλία Τόμ. Α΄σελ. 157 & ρθ΄. http://www.arnion.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
«Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι Θεολόγος» (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.