Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Διήγηση η οποία μας υπενθυμίζει το θέμα της επιστροφής από την άλλη ζωή, πώς φτάνουν οι ψυχές μπροστά στον θρόνο του Θεού, πώς μεσιτεύουν η Υπεραγία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος για τις ψυχές που κρατούν την πίστη τους σταθερή ακόμα και αν αυτή είναι αμαρτωλή…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σημερινή ανάρτηση παρακολουθούμε την διήγηση μιας γυναικός, της Σοφιανής (μετέπειτα Μοναχή Σωφρονία), η οποία μας υπενθυμίζει το θέμα της επιστροφής από την άλλη ζωή.

Η διήγηση είναι έγκυρη, με αναφορές σε πρόσωπα και ημερομηνίες. Το πρώτο στοιχείο της διήγησης που μας εντυπωσιάζει είναι η αντίδραση της Σοφιανής προς τους συγγενείς όταν επανήλθε στο σώμα της. Μάλωσε την αδελφή της που προσπαθούσε να τη συνεφέρει γιατί την διέκοψε από την θέα του Παραδείσου. Άλλο στοιχείο είναι η διάκριση της γυναίκας. Ζήτησε πρώτα να της φέρουν πνευματικό για να εξομολογηθεί όσα είδε και αφού πήρε ευλογία διηγήθηκε και στους άλλους την οπτασία.

Μας περιγράφει λοιπόν η Σοφιανή, την φοβερά οπτασία της με κάθε λεπτομέρεια, από την στιγμή που ήρθε Άγγελος Κυρίου, με μορφή βασιλικού υπηρέτη να την παραλάβει, πως την μετέφερε στον ουρανό, τι συνάντησε στην πορεία, τι είδε στον Παράδεισο, πως προσκύνησε τον θρόνο του Θεού, πως δοξολογούν συνεχώς οι Άγιοι Άγγελοι τον Κύριο. Είδε ακόμη το χάσμα που χωρίζει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς και άκουε τις φωνές των ψυχών που καίγονταν στην Κόλαση αιώνια.

Είδε πως γίνεται η εξέταση των ψυχών και ζυγίζονται οι καλές και οι κακές πράξεις και με ένα νεύμα της χειρός του Δεσπότη τις οδηγούν οι Άγγελοι εκεί που πρέπει. Είδε πώς μεσιτεύουν η Υπεραγία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος για τις ψυχές που κρατούν την πίστη τους σταθερή, ακόμα κι αν είναι αμαρτωλές. Πώς βοηθούν τα μνημόσυνα και οι αγαθοεργίες που κάνουν οι συγγενείς των κεκοιμημένων υπέρ αναπαύσεως, αλλά φτάνουν στον Δίκαιο Κριτή και οι δεήσεις αυτών που ελεήθηκαν. Τα «Θεός συγχωρέσοι» προστίθενται στη ζυγαριά. Είδε ψυχή για την οποία ο Δεσπότης έμελλε να νεύσει την δεξιά του χείρα και να πάει στον Παράδεισο, αλλά καθώς έφταναν εκεί οι οδυρμοί, οι φωνές, τα μοιρολογήματα, οι αγανακτήσεις των γονέων και οι βλασφημίες κατά του Θεού, έγιναν αιτία να χαθεί η ψυχή στην Κόλαση προς μεγάλη λύπη των Αγγέλων.

Είδε και μια ψυχή που οι Άγγελοι έφεραν στον θρόνο του Δεσπότη με θυμιάματα και ψαλμωδίες και τη συνόδευαν με άπειρη χαρά και παρρησία και οι ψυχές των δικαίων ήρθαν να την προϋπαντήσουν. Η ψυχή είχε ένδυμα λευκό και καθαρό, χωρίς κανέναν ρύπο ή σημείο αμαρτίας όπως είχαν οι άλλες ψυχές. Το ένδυμα εκείνο ήταν η στολή του Αγίου Βαπτίσματος που το εφύλαξε αμόλυντο και γι’ αυτό έλαμπε.

Ο Δεσπότης πρόσταξε τους Αγγέλους να οδηγήσουν και τη Σοφιανή στις κατοικίες των Αγίων του για να τις δει, αλλά μετά να την επιστρέψουν στο σώμα της για να διηγηθεί αυτό το όραμα και να σωθούν και άλλες ψυχές, και της είπε πότε ακριβώς θα πεθάνει.

Μας περιγράφει πως πέρασε την χρυσή πύλη του Παραδείσου μαζί την Παναγία, τον Άγιο Πέτρο και τις ψυχές των δικαίων. Πως είδε τους οικείους της, πως είναι οι κατοικίες των Αγίων, και πως την ώρα που πλησίαζε τον θρόνο του Δικαίου Αβραάμ, αισθάνθηκε τις φωνές της αδελφής της και το κρύο νερό με το οποίο προσπαθούσε να τη συνεφέρει και έτσι γύρισε η ψυχή της στο σώμα της.

Εντύπωση τέλος μας προκαλεί η απάντηση που έδωσε στον πνευματικό, όταν αυτός τη ρώτησε αν είδε κάτι περισσότερο ή αν είδε τελώνια και για ποιο καλό της έργο άραγε την αξίωσε ο Θεός να δει αυτή την οπτασία. Ας απολαύσουμε την υπέροχη διήγηση της μακαρίας αυτής ψυχής η οποία αξιώθηκε να δει τα μυστήρια του Παραδείσου.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra