Ανδρέας Μπουλάκης – Βιογραφικό σημείωμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μπουλάκης
e-mail: abulakis@yahoo.co.uk 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α) Δευτεροβάθμιες Σπουδές
  • Σεπτέμβριος 1978 – Ιούνιος 1981:  Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Τερψιθέας – Γλυφάδας (Αθήνα)
Β) Πανεπιστημιακές Σπουδές
  • 15 Σεπ. 1982 – 26 Ιουν. 1986: Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με βαθμό αποφοίτησης 15,16 (σε 20βάθμια κλίμακα)
  • 22 Μαρ. 1995 – 17 Σεπ. 1998: Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό αποφοίτησης 7,42.
  • 04 Φεβ. 2002 – 19 Μαρ. 2004: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) από το Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με βαθμό αποφοίτησης 8,95.

Γ) Επιμόρφωση

  • 17 Μαρ. 1997-29 Ιουλ. 1997: Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας εκατό (100) ωρών  με αντικείμενο ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική, Dos, Word for Windows, Excel και Access’ ,στην Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως του Κιλκίς.
  • Σεπτέμβριος 2004: Παρακολούθηση σεμιναρίου διαρκείας τριάντα (30) ωρών για το Word και  τριάντα (30) ωρών για το Excel, στον Δήμο Ελευθερίου Θεσσαλονίκης.      

Δ) Ξένες Γλώσσες

  • Αγγλικά: Άριστη γνώση (Proficiency of Michigan) 

Ε)  Ηλ. Υπολογιστές                           

  • Microsoft Office: Πολύ καλή γνώση (Word, Excel & Power Point)  
  • Internet: Πολύ καλή γνώση χρήσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως μόνιμος Αξιωματικός του Στρατού σε Μονάδες και Επιτελεία της χώρας επί είκοσι πέντε (25) περίπου έτη (από την αποφοίτησή μου εκ της Σ.Σ.Ε. το 1986) όπου ήμουν υπεύθυνος (αναλόγως του κλιμακίου διοικήσεως) για τον συντονισμό και διοίκηση ανθρώπων και έργων. Τα τρία τελευταία έτη ως Διευθυντής του Φρουραρχείου Θεσσαλονίκης όπου ανάμεσα στα καθήκοντά μου ήταν η επικοινωνία με τους πολίτες και η εξυπηρέτηση αυτών σε υποθέσεις τους που αφορούσαν τον στρατό. Διαγράφηκα των Ε.Δ. την 28 Οκτ. 2011.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Έπαινοι: Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) δύο έπαινοι, λόγω αρίστης επιδόσεώς μου στις εξετάσεις του δευτέρου και του τρίτου έτους σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Α.Π.Θ.

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε τέκνα ηλικίας 21 , 18 , 16 , και 12 ετών (τα δύο τελευταία δίδυμα).

Ημερομηνία Γεννήσεως: 18/01/1964

Τόπος Γεννήσεως: Θεσσαλονίκη