Επικαιρότητα

Απάντηση Ιερώνυμου σε Παναγιώτου

εικόνα άρθρου: Απάντηση Ιερώνυμου σε Παναγιώτου

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος απαντά στην ανοικτή επιστολή του κ. Χρίστου Παναγιώτου:

Ἀγαπητέ μου κ. Παναγιώτου.
Ἄν καί δέν ἔχω τήν τιμή νά Σᾶς γνωρίζω προσωπικά, ἐν τούτοις λόγω τῆς εὐγένειας τῆς ἐπιστολῆς Σας καί παρά τό βεβαρυμένο τοῦ προγράμματός μου καί τοῦ λιγοστοῦ χρόνου, σπεύδω νά ἀπαντήσω στό e-mail ἐπικοινωνίας Σας, ἀκριβῶς διότι δέν ἐπιθυμῶ σέ ἀνθρώπους τῆς εὐθύνης μου νά καλλιεργοῦνται λογισμοί. Εἶναι ἡ καλύτερη μεθοδεία τοῦ διαβόλου ὥστε νά κλονίσει τούς ἀνθρώπους στήν ἐμπιστοσύνη τους πρός τόν Ἐπίσκοπο, γιά νά καλλιεργήσει στή συνέχεια τήν πολυδιάσπαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος σέ ἐποχές πού ἡ ἑνότητά μας εἶναι σωτήρια.
Χωρίς ἄλλες περιστροφές σπεύδω νά ἀπαντήσω μέ λίγα λόγια στό κάθε ζήτημα τό ὁποῖο θέτετε.

Ἕνας Ἐπίσκοπος ὑπάρχει γιά νά κρατᾶ τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας ἀνοικτή στούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς τήν κλείνει κατάμουτρα; Καί ποιός τελικά ἀποφασίζει μέ ποιούς θά ἔχει ἐπικοινωνία ἡ Ἐκκλησία καί μέ ποιούς ὄχι; Ἀσφαλῶς ἕνας Ἒπίσκοπος δέν μπορεῖ νά τά ξέρει ἤ νά τά παρακολουθεῖ ὅλα. Τί κάνει λοιπόν; Ἀπευθύνεται στή Σύνοδο, ἡ ὁποία καί εἰδικούς ἔχει καί Ἐπιτροπές λειτουργεῖ καί κείμενα ἐκδίδει καί ἀποφάσεις δεσμευτικές γιά ὅλους μας, πρός τίς ὁποῖες ὅλοι χρεωστοῦμε ὑπακοή, λαμβάνει. Τί λέει λοιπόν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ ζητήματος τῶν ὁμίλων Ρόταρι; Ἀσφαλῶς καί δέν λέει τά ὅσα, ἐπιτρέψτε μου τό χαρακτηρισμό, λίγο μονοφωνικά κάι μονοδιάστατα παραθέτετε ὡς πηγές. Στήν ἰστοσελίδα www.ecclesia.gr στήν υποενότητα γιά τή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ὑπάρχουν ἀνηρτημένοι ὑπό τό γενικό τίτλο «ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη» δύο κατάλογοι. Ὁ ἕνας ἀφορᾶ σέ χριστιανικές αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες (http://www.ecclesia.gr) καί ὁ ἄλλος σέ ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες (http://www.ecclesia.gr). Οὔτε στόν ἕναν, οὔτε στόν ἄλλον περιέχεται ὁ ροταριανισμός ὡς ὁμάδα ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί συνεπῶς ὡς ὁμάδα μέ τήν ὁποία οὔτε ἐπιτρέπεται οὔτε χρειάζεται νά ἔχουμε ἐπικοινωνία. Αὐτό δέν σημαίνει βεβαίως, ὅτι ὁδηγούμαστε στό ἄλλο ἄκρο καί μποροῦμε ἐλεύθερα νά συμμετέχουμε καί νά ἐγγραφόμαστε ὡς μέλη. Σημαίνει ἁπλῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχοντας ἀκούσει τίς ἐπιφυλάξεις πολλῶν, ἀλλά καί τήν ὑπεύθυνη γνώμη τῶν ἁρμοδίων ἐπί τοῦ ζητήματος, δέν ἔχει πειστεῖ ὅτι πρέπει νά κατατάξει τό Ρόταρι στίς ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ὁμάδες. Αὐτό μέχρι στιγμῆς ἰσχύει ἐπί τοῦ θέματος. Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ κατάλογος ξεκίνησε νά συντάσσεται τό 1993 μέ εἰσηγήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί ἐγκριτικές ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ τελευταία ἐπαναθεώρηση καί τροποποίηση τό 2016. Ἀπό τότε ἰσχύει ἀμετάβλητος καί δεσμευτικός, ἀσχέτως προηγουμένων ἀποφάσεων. Ἄν ὁ κατάλογος μεταβληθεῖ ἀργότερα καί συμπεριλάβει κάι ἄλλες ὁμάδες καί πάλι θά κάνουμε ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο καί θά συμμορφωθοῦμε. Ἐπιμένω πάντως στήν ὑπακοή στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐπί τοῦ συγκεκριμένου συμβάντος, ἡ Ἱερά Μητρόπολη προσεκλήθη νά ἀποστείλει κάποιον Κληρικό, ὄχι γιά νά ἀναπέμψει προσευχή σέ συγκέντρωση τῶν Ρόταρι, ὅπως ἀνακριβῶς διατυπώνεται στό δημοσίευμα, ἀλλά γιά νά εὐλογήσει τό τραπέζι τοῦ δείπνου. Δέν εἶχα πειστικό λόγο νά ἀρνηθῶ, δέν εἶχα κάτι πού θά μέ κάλυπτε καί θά δικαιολογοῦσε μία ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, Κληρικός, ὁ ὁποῖος ὁρίστηκε ἀπό ἐμένα, μετέβη λίγο πρίν τήν ὥρα τοῦ δείπνου στό συγκεκριμένο ξενοδοχεῖο, ὅπου παρετίθετο τό δεῖπνο, καί στήν ἔναρξή του εἶπε τό «Πάτερ ἡμῶν…» καί τό «Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν εὐλόγησον τήν βρῶσιν καί τήν πόσιν τῶν δούλων σου…». Δέν παρεκάθισε στό δεῖπνο, ἀλλά ἀμέσως ἀποχώρησε. Μακάρι καί ἄλλοι (τοπικοί σύλλογοι, φορεῖς, ἑνώσεις κλπ), οἱ ὁποῖοι διοργανώνουν συνεστιάσεις, νά ζητοῦσαν τήν καθιερωμένη εὐλογία τῆς τραπέζης.

Ὡς πρός τό δεύτερο συμβάν, τῆς Συναυλίας Θρησκευτικῆς Μουσικῆς στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λάρισας, δέν μπορῶ νά καταλάβω γιατί αἰσθάνεστε ὅτι «καλλιεργεῖ τήν ἐκκοσμίκευση, ὅπως συμβαίνει μέ ἐκδηλώσεις παπικοῦ τύπου». Δέν θά ἔπρεπε νά ἐνθαρρύνω τά παιδιά μας, νά αἰσθανθοῦν τό Ναό σπίτι τους καί νά ψάλουν τά τραγούδια τους, πού δέν εἶναι ὕμνοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέν, ἔχουν ὅμως, ἀφορμή τή χριστιανική Πίστη καί στίχους κατάλληλους; Ἔπειτα, τόσες γιορτές Κατηχητικῶν ἔχουν γίνει μέσα σέ Ναούς μέ παρόμοιο τρόπο. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Ἡ Ἐκκλησία τό ἔχει κατανοήσει καί τό ἔχει ἀποδεχθεῖ ὡς μορφή ποιμαντικῆς προσέγγισης τῶν νέων μας, χωρίς νά θεωρεῖ ὅτι μέσα ἀπό αὐτό καταστρατηγεῖται ὁ 97ος Ἱερός Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὀ ὁποῖος μάλιστα εἶναι ἄσχετος μέ τήν προκειμένη περίπτωση. Καί εἶναι ἄσχετος γιατί ἀπό τό κομμάτι πού παραθέτετε λείπει τό πρῶτο μέρος. Τό πλῆρες κείμενο τοῦ Κανόνα εἶναι τό ἑξῆς: «Τοὺς ἢ γαμετῇ συνοικοῦντας, ἢ ἄλλως ἀδιακρίτως τοὺς ἱεροὺς τόπους κοινοποιοῦντας, καὶ καταφρονητικῶς περὶ αὐτοὺς ἔχοντας, καὶ οὕτως ἐν αὐτοῖς καταμένοντας, καὶ ἐκ τῶν ἐν τοῖς σεβασμίοις ναοῖς κατηχουμένων ἐξωθεῖσθαι προστάσσομεν. Εἰ δέ τις μὴ τοῦτο παραφυλάξοι, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω.». Δηλαδή, ἡ ἀναφορά τοῦ Κανόνα εἶναι γιά ὅποιον χρησιμοποιεῖ τό Ναό ὡς κατοικία του, χωρίς νά τόν θεωρεῖ ἱερό, καί μάλιστα μετερχόμενος καί σαρκικότητα στή συμπεριφορά του, αὐτόν καταδικάζει καί δέν τοῦ ἐπιτρέπει οὔτε στό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ναοῦ, στόν Πρόναο νά στέκεται, ὅπου συνήθως στέκονταν οἱ Κατηχούμενοι καί ὅσοι Χριστιανοί εἶχαν πέσει σέ ἁμάρτημα καί ἔκαναν κανόνα. Ἀντίστοιχα ἰσχύουν καί γιά τό παράθεμα ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο.

Νομίζω ὅτι ἡ ἀγάπη Σας κατανοεῖ τά ἀνωτέρω καί δέν χρειάζεται περισσότερη ἀνάλυση. Ἀντεύχομαι μία εὐλογημένη Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, πλούσια σέ πνευματική καρποφορία, ἡ δέ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου νά καταυγάζει ἀενάως τή ζωή Σας.

Μέ πατρικές εὐχές.
Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος.

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.