Απόστολος Σαραντίδης – Βιογραφικό σημείωμα

Ο Απόστολος Σαραντίδης είναι εν ενεργεία δάσκαλος Πρωτοβάθμιας στην Καβάλα, γεννημένος το 1964 και πολιτικός επιστήμονας.

Έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής σε σχολικές μονάδες, αρθρογραφεί περιοδικά στον τύπο και ιστολόγια, συγγράφει, κατά καιρούς δοκίμια και μελέτες με θεματολογία σχετική με τις ειδικότητές του και επικαιροποιεί ως ορθόδοξος πάντοτε την αποτείχισή του από κατεγνωσμένες αιρέσεις.