20.9 C
Thessaloniki
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΚΑΛΥΨΩ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἡ Συγγραφέας πρεσβυτέρα Καλυψὼ Δημητριάδη, ἀπὸ τὸ 2001 μέχρι σήμερα, ἀσχολεῖται μὲ τὴ λογοτεχνικὴ ποιητικὴ συγγραφὴ τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων, ἀσκητικῶν διηγήσεων καὶ ἄλλων ψυχωφελῶν ἔργων (Τὰ βιβλία καὶ οἱ ψηφιακοί δίσκοι (CD) ποὺ ἔχει ἐκδώσει ἡ πρεσβυτέρα Καλυψὼ Δημητριάδη παρουσιάζονται ἀναλυτικά στὸ τέλος τοῦ βιογραφικοῦ αὐτοῦ σημειώματος). Ἡ συγγραφικὴ αὐτὴ δραστηριότητα ξεκίνησε μετὰ ἀπὸ τὴν προτροπὴ καὶ εὐλογία τοῦ τότε Δικαίου τῆς Ι. Μ. Σινᾶ, Ἀρχιμανδρίτου Παύλου, μὲ τὸ βιβλίο «ΕΜΜΕΤΡΑ ΛΟΓΙΑ ΨΥΧΗΣ», τὸ ὁποῖο καὶ ἔχει προλογίσει ὁ ἴδιος.
Τὰ ἔργα αὐτὰ ἔχουν παρουσιαστεῖ σὲ πολλοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν παρουσιαστεῖ καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, στὴν Κύπρο, στὴν Ἀγγλία, στὴ Γερμανία, στὸν Καναδὰ καὶ στὴν Ἀμερική.
Οἱ ἱεραποστολικὲς αὐτὲς δραστηριότητες, τὰ βιβλία καὶ οἱ ψηφιακοί δίσκοι (CD) ἔχουν παρουσιαστεῖ σὲ σειρὲς ἐκπομπῶν ἀπὸ ραδιοφωνικοὺς (Ἀπὸ τοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἀργολίδος, Βεροίας, Δημητριάδος καὶ Φλωρίνης, στὴν Πάτρα ἀπὸ τοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς “Λύχνος” καὶ “SKAI”, στὴν Κρήτη καὶ τὰ Δωδεκάνησα ἀπὸ τοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς “Ἀλήθεια FM” καὶ “Θάρρι FM”) καί τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς (Ἀπὸ τὸ “ΘΑΡΡΙ” τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου καὶ τὸν “Λύχνο” στὴν Πάτρα.) τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ (Στὴν Ἀγγλία, στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ L.G.R. (London Greek Radio) καὶ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ HELLENIC TV (London, England). Στὸν Καναδὰ στὸ ραδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ GREEK TELEVISION & RADIO STATIONS (Toronto, Canada). Στὴν Κύπρο, σὲ πολλὲς ἐκπομπὲς (τηλεοπτικὲς καὶ ραδιοφωνικὲς) στὸ Ρ.Ι.Κ., τὸν ΑΝΤ1 καὶ τὸ SIGMA, τὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ “ΛΟΓΟΣ” στὴ Λευκωσία καὶ στὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.).
Μέσῳ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ἡ ἱεραποστολικὴ αὐτὴ προσπάθεια ἔχει διαδοθεῖ παγκοσμίως. Ἔχει μοιράσει δωρεάν, χιλιάδες ψηφιακοὺς δίσκους (CD) καὶ ἑκατοντάδες βιβλία, στὸ πανελλήνιο ὅσο καὶ τὴν ὁμογένεια (Ἀγγλίας, Αὐστραλίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Καναδᾶ, Κύπρου, στὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἀφρικῆς κ.ἄ.).
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συγχαρητήρια πλήθους ἀκροατῶν καὶ ἀναγνωστῶν τοῦ ἔργου, ἔχει ἀποσπάσει ἰδιαιτέρως τὶς εὐλογίες καὶ τὰ συγχαρητήρια τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κκ. Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος καὶ τῆς ἀπένειμε τὸν Σταυρὸν τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἀναγνωρίζοντας τὸ Ἱεραποστολικό της ἔργο. Ὁμοίως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κκ. Θεοφίλος τῆς ἀπένειμε Πατριαρχικὸ σταυρὸ. Εὐλογίες καὶ συγχαρητήρια τῆς ἀπένειμαν ἀκόμα, ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς. Χριστόδουλος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Περιστερίου, Ἄρτης, Βεροίας, Καλύμνου, Κερκύρας, Καστορίας, Ρόδου, Φλωρίνης, Χαλκίδος, Τορόντο καὶ πλῆθος Σιναητῶν, Ἁγιοσαββαητῶν, Ἁγιορειτῶν καὶ ἄλλων Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν. Μάλιστα ὁ Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου στὴν «Ἁγία Γῆ» (στὴν Παλαιστίνη), προλογίζοντας τὸ βιβλίου τοῦ Ἁγίου Σάββα παρομοιάζει τὸν τρόπο γραφῆς τῆς πρεσβυτέρας μὲ τοὺς ἀσματικοὺς κανόνες τῶν ἁγίων στὰ Μηναῖα.
Τὴν ὅλη αὐτὴ προσπάθεια στηρίζει καὶ ἐνισχύει ὁ ἱερέας σύζυγός της, πατὴρ Νεκτάριος Δημητριάδης, ὁ ὁποῖος καὶ διανθίζει μὲ τὴν ψαλμωδία του τοὺς ψηφιακοὺς δίσκους (CD). Στὶς παρουσιάσεις δὲ τῶν Ἁγίων, συμμετέχει εἴτε μόνος, εἴτε, ὅπου προσκαλεστοῦν, μὲ τὴν 30μελὴ χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ταξιαρχῶν, τὴν ὁποία καὶ διευθύνει.
Ἡ Ἱεραποστολικὴ αὐτὴ δραστηριότητα δὲν σταματάει στὴν ἔκδοση βιβλίων καὶ CD, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται εἰς τοὺς προσκυνητὲς τῶν Μοναστηρίων τῆς Ἁγίας Γῆς (Ἱεροσόλυμα, Παλαιστίνη, Σινᾶ). Μεταβαίνοντας ἐκεῖ ἡ πρεσβυτέρα Καλυψὼ, μηνιαίως ἤ καὶ συχνότερα, συνοδεύοντας γκροὺπ προσκυνητῶν, προσπαθεῖ νὰ μεταδώσει στοὺς προσκυνητὲς τὴν ἀγάπη της γιὰ τὸν τόπο ὅπου πάτησε ὁ Χριστός, ὥστε νὰ δεχθοῦν πλούσια τὴν εὐλογία ποὺ ἐκπέμπουν τὰ Χαριτόβλητα προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς [πλῆθος εὐμενῶν σχολίων ἀπὸ τοὺς προσκυνητὲς ἀναγράφονται στὸ διαδίκτυο (internet)].
Παράλληλα τόσο ἡ πρεσβυτέρα, ὅσο καὶ ὁ ἱερέας σύζυγός της, προσπαθοῦν νὰ στηρίζουν καὶ νὰ ἐνισχύουν τὰ Μοναστήρια τῆς Ἁγίας Γῆς μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο. Μάρτυρες τῆς προσπαθείας αὐτῆς οἱ Σαββαῆτες, καὶ Ἁγιοταφῆτες Πατέρες τῶν προσκυνηματικῶν προορισμῶν.

Τὰ βιβλία καὶ οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι (CD) ποὺ ἔχει ἐκδώσει ἡ πρεσβυτέρα Καλυψὼ Δημητριάδη εἶναι·

Τὰ Βιβλία εἶναι:

1.
ΕΜΜΕΤΡΑ ΛΟΓΙΑ ΨΥΧΗΣ (Περιέχει 111 πνευματικὲς διηγήσεις καὶ τὸν βίο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Προλογίζει ὁ Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος.)
2.
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
3.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4.
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
5.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
6.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ
7.
Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ
8.
Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9.
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
10.
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (Προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶς.)
11.
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Προλογίζει ὁ Δρ. Θεοχάρης Μ. Προβατάκης, Διευθυντὴς Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Ἄρχων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.)
12.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ (Προλογίζει ὁ Γέροντας τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα τῆς Παλαιστίνης, Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος.)
13.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Περιέχει Παραβολές καὶ Θαύματα ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ Χριστιανικὰ τραγούδια)
14.
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (Προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ.κ. Ἡσαΐας)
15.
ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ (Προλογίζει ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος.)
16.
ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ (Προλογίζει ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β΄.)
17.
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ.
18.
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (Ἅγιος Νικόλαος ὁ Θαυματουργός.)
19.
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ.
20.
ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ – ΣΑΒΒΑΪΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ.
21.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ.
22.
Ο ΕΥΖΩΝΑΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
23.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
24.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ.
25.
ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι (CD) εἶναι:
1.
ΕΜΜΕΤΡΑ ΛΟΓΙΑ ΨΥΧΗΣ
CD 1.
2.
ΕΜΜΕΤΡΑ ΛΟΓΙΑ ΨΥΧΗΣ
CD 2.
3.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
CD 3.
4.
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
CD 4.
5.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
CD 5.
6.
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
CD 6.
7.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
CD 7.
8.
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ
CD 8.
9.
Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ
CD 9.
10.
Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
CD 10.
11.
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
CD 11.
12.
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΠΑΙΔΙ
CD 12.
13.
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
CD 13.
14.
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
CD 14.
15.
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
CD 15.
16.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ
CD 16.
17
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
CD 17.
18.
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ
CD 18.
19.
ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
CD 19.
20.
ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ
CD 20.
21.
ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ
CD 21.
22.
ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΩΤΗΤΑ
CD 22.
23.
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ
CD 23.
24.
ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΝΑ
CD 24.
25.
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (Ἅγιος Νικόλαος ὁ Θαυματουργός)
CD 25.
26.
ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Χριστιανικὰ τραγούδια)

27.
ΒΟΣΠΟΡΟΣ (Μικρασιάτικα τραγούδια)

28.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
CD 26.
29.
ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (Χριστιανικὰ τραγούδια)
CD 27.
30.
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
CD 28.
31.
ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ
CD 29.
32.
Ο ΕΥΖΩΝΑΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
CD 30.
33.
ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ – ΣΑΒΒΑΪΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ.
MP3.

Ὑπὸ ἔκδοση βρίσκονται τὰ ἔργα:

«Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΕΙΟΡΗΤΗΣ» (βιβλίο καὶ CD).
«ΑΡΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ – ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΙΔΕΣ» (βιβλίο καὶ CD).