Επικαιρότητα

Χριστούγεννα μετά μουσικών οργάνων εντός των Ιερών Ναών

εικόνα άρθρου: Χριστούγεννα μετά μουσικών οργάνων εντός των Ιερών Ναών
της Ειρήνης Ιωαννίδου

Οι προβληματισμοί…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η είδηση

Η Μητρόπολη Αργολίδος και ο Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κοινότητας Ήρας διοργάνωσαν στις 17 Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, με τίτλο: “Θεός επί γης”.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου και προέδρου του ΙΣΚΕ π. Γεωργίου Σελλή.

Ακολούθησε εντός του ιερού ναού μουσική εκδήλωση μουσικά όργανα με ύμνους από την χορωδία “Βυζαντινός Χορός Άγιος Πέτρος Άργους” υπό την διεύθυνση του κ. Ιωάννη Χαβιαρλή.

Οι προβληματισμοί

Ως Κατάνυξη, έχουμε στηλιτεύσει το θέμα πολλές φορές. Αλλά, επειδή επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως, θα παραθέσουμε για άλλη μία φορά την ορθόδοξη γραμμή, γιατί είναι κρίμα να παρασύρονται οι αμαθείς και να διαδίδουν στρεβλές θέσεις οι ημιμαθείς.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ὅτι «ουκ έστι θέατρον η Εκκλησία, ίνα προς τέρψιν ακούωμεν» και ο 97ος Ιερός Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου λέει ότι τους «αδιακρίτως τους Ιερούς Τόπους κοινοποιούντας και καταφρονητικώς περί αυτούς έχοντας… ει μεν κληρικός είη καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός αφοριζέσθω». 

ΟΕ κανών της ΣΤ Οικουμενικής Συνόδου

«Ώσπερ ουν το σεμνόν και σύμμετρον της μουσικής ευπρόσιτον δια τας ακμαιοτέρας κατασκευάζειν τας καρδίας οίον ανασπώσαν την ψυχήν του σώματος. Αρμονία γαρ των πνεύματι οικειότατον, μέσην έχουσαν φύσιν, σώματός τε παχύτητος και πνεύματος αϋλότητος. Ούτω πάλιν υπέρμετρος μουσική, και τω ηδεί παρά το μέτρον ενασχολουμένη, ουχ ηδύνει (= δεν ευχαριστεί), αλλ’ εκλύει (= εκφαυλίζει, διαφθείρει)… δια τούτο μόνον των ανθρώπων αποδεχόμενοι εν τη εκκλησία ως φύσει ενυπάρχουσας και απεριέργους, τα δια οργάνων κρούματα και εμπνεύσματα αποδιοπομπούσιν ως περιεργωδέστερα οι θείοι πατέρες»

Κλήμης Αλεξανδρείας (π. 190 μ.Χ.), «Παιδαγωγός» ΙΙ:4

«Αφήστε τη φλογέρα στον τσοπάνο και το φλαούτο στους ανθρώπους που φοβούνται διάφορους θεούς και έχουν αφιερωθεί στην ειδωλολατρία … Το Πνεύμα για να καθαρίσει την θεϊκή μας υπηρεσία από κάθε είδους ασύδοτες ισοπεδωτικές μελωδίες ψάλλει: … ‘Κάθε πνοή ας υμνεί τον Κύριο’ …τα όργανα χρησιμεύουν για τον πόλεμο, διεγείροντας τα πάθη … Αλλά εμείς κάνουμε χρήση μόνο ενός μουσικού οργάνου: μόνο με το Λόγο της ειρήνης δια του οποίου αποδίδουμε σεβασμό στον Θεό, δεν κάνουμε πλέον χρήση της αρχαίας άρπας ή της σάλπιγγας ή των ταμπούρλων ή του φλαούτου …»

Βασίλειος Καισαρείας (330-379), Προς τους νέους

«Άλλοι πάλι υπό τους ήχους των αυλών μεταβάλλονται σε Κορύβαντες και Βάκχους. Τόση είναι η διαφορά της επιρροής της υγιούς και της κακής μουσικής. Ώστε λιγότερο εσείς να μαθαίνετε σήμερα την επικρατούσα μουσική, παρά ό,τι δήποτε από τα φανερά αισχρά πράγματα».

Ο Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ π.Θεόδωρος Ζήσης με τίτλο στο άρθρο του με τίτλο: «Η ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», γράφει τα εξής: «᾿Ακόμη καί ἂν δέν γνωρίζει κανείς τούς Ἱερούς Κανόνες, πού προβλέπουν αὐστηρές ποινές γιά ὅσους μετατρέπουν τούς ἱερούς χώρους σέ «κοσμικά καταγώγια», ἁπλές θεολογικές γνώσεις καί ἁπλές ἀρχές εὐσεβείας κραυγάζουν ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί εἶναι ἱεροί τόποι καί ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα στόν Ἱ. Ναό εἶναι ἱερά πράγματα. Μοναδική καί ἀποκλειστική χρήση τους εἶναι ἡ λατρεία καί ἡ ἐξύμνηση τοῦ Θεοῦ καί ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Ὅσοι δραστηριοποιοῦνται καί ἐνεργοῦν μέσα στούς Ἱ. Ναούς ἔχουν εἰδική μυστηριακή Χάρη καί ἀποστολή, ὅπως οἱ κληρικοί τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερωσύνης, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι καθίστανται στά διακονήματά τους, ὅπως οἱ ἱεροψάλτες, οἱ ἀναγνῶστες, οἱ νεωκόροι, μέ εἰδική ἱεροτελεστική εὐχή καί ἀκολουθία. Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ἐπίσης μεταβαίνουν στούς Ἱ. Ναούς, ὄχι γιά νά ἀκούσουν κοσμικά τραγούδια ἀπό κοσμικούς τραγουδιστές μέ κοσμικό περιεχόμενο, ἀλλά μόνον τά εὐαγγελικά λόγια, ψαλμούς καί ὕμνους καί ᾠδές πνευματικές, ὥστε νά ἀποσπασθοῦν ἀπί τά γήϊνα καί νά ὑψωθοῦν πρός τά οὐράνια. Ὁ Ἱ. Ναός εἶναι οἶκος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ οὐρανός ἐπί τῆς γῆς. Μπορεῖ κανείς νά τόν μεταβάλει σέ κοινό οἶκο, σέ γῆ, σέ χῶρο κοσμικῶν καί γήϊνων ἐκδηλώσεων; Τί νόημα τότε ἔχουν τά λειτουργικά «ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας», «τάς θύρας τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν», «τά ἅγια τοῖς ἁγίοις»;»

Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι η χρήση μουσικών οργάνων εντός του Οίκου του Θεού, έχει παπικές καταβολές. Όλα αυτά βέβαια έχουν λίγη σημασία για όσους αναγνωρίζουν στον παπισμό και σε όσα αυτός πρεσβεύει, εκκλησιαστικότητα και κανονικότητα.

Στώμεν Καλώς. Στώμεν μετά φόβου.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Μητροπολίτης προκαλεί πικρόχολα σχόλια με άρθρο του Μ. Σάββατο

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Η επιλογή κοσμικού διαδικτυακού τόπου κυριακάτικης εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας, και η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης υπήρξαν τουλάχιστον ατυχείς αν όχι εφάμαρτες

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κατά Ιωάννην και Αρχιεπ. Ελπιδοφόρου το ανάγνωσμα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζεται ελεύθερα όπως έχει δικαίωμα να κάνει κάθε άνθρωπος. Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. Τι πρέπει να πράξει ο πιστός λαός;

Θυρανοίξια ανακαινισθέντος Ναού στη Μητρόπολη Περιστερίου χωρίς Εσταυρωμένο

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Παρακολουθούμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς είναι ο απολογητής του Ουκρανικού κακοκέφαλου και ο πρώτος διδάξας την αντικατάσταση του Εσταυρωμένου από το δεσποτικό σύνθρονο μέσα στα Ιερά των ιερών Ναών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.