Επικαιρότητα

Δελτίον Τύπου των Εθνικών Φυλάκων: Παρέλασις «Ομοφυλοφιλικής Υπερηφανείας» (Gay Pride) 2019

εικόνα άρθρου: Δελτίον Τύπου των Εθνικών Φυλάκων: Παρέλασις «Ομοφυλοφιλικής Υπερηφανείας» (Gay Pride) 2019

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Ἠλ. Διεύθυνσις: nat.guardians@gmail.com
Ἱστοσελίς: https://odysseiatv.blogspot.com/

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 8ῃ Ἰουνίου 2019
Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/5/8-6-19

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παρέλασις «Ὁμοφυλοφιλικῆς Ὑπερηφανείας» (Gay Pride) 2019

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν δημοσίων, προκλητικῶν ἐκδηλώσεων τῆς «Ὁμοφυλοφιλικῆς Ὑπερηφανείας» (Gay Pride), οἱ ὁποῖες λαμβάνουν χώρα αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν πρωτεύουσα τῆς ἁγιοτόκου καὶ ἡρωοτόκου Ἑλλάδος μας, διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως καὶ δηλώνουμε ὅτι:

1. Σεβόμαστε τὴν προσωπική, ἰδιωτικὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ὡς ὑπεύθυνη, ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δὲν εἴχαμε οὔτε ἔχουμε πρόθεσι νὰ ἐπέμβουμε ρατσιστικῶς καὶ νὰ ἀναστείλουμε δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, ἀφοῦ ἄλλως τε ὅλοι εἴμαστε, λιγώτερο ἤ περισσότερο, ἁμαρτωλοὶ καὶ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸ θεῖον ἔλεος.

2. Ἡ διαμαρτυρία μας ἐπικεντρώνεται στὸ ὅτι ἐπιχειρεῖται νὰ παρουσιασθῆ τὸ φοβερὸ αὐτὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ κιναιδισμοῦ, τοῦ σοδομισμοῦ, τῆς ἀρσενοκοιτίας, τῆς παρὰ φύσιν ἀσελγείας, τὸ ὁποῖον προεκτείνεται στὴν παιδεραστία καὶ στὴν παιδοφιλία, ὡς φυσιολογικὴ κατάστασις, ὡς ἁπλῆ διαφορετικότης.

3. Ἡ πανανθρωπίνη, ὅμως, συνείδησις ἀνὰ τοὺς αἰῶνας γνωρίζει ὡς φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα, στὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη φυσιολογία καὶ ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέσις ἀνατρέπει τὴν ἀνθρωπίνη ὀντολογία ὡς παρὰ φύσιν ἐκτροπή, ἡ ὁποία δὲν παρατηρεῖται οὔτε καὶ στὰ ζῶα, διότι καὶ στὰ ἑρμαφρόδιτα ζῶα ἡ σαρκικὴ σχέσις εἶναι γιὰ ἀναπαραγωγή.

4. Ἰδιαιτέρως, ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία ἐκφράζει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ σοφοῦ γνώστου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς πάθος, ἀτιμία καὶ ἀσχημοσύνη, ἡ ὁποία τιμωρήθηκε αὐστηρῶς μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι στὴν πόλι τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων. Γιὰ τὸ σύνολο δὲ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τὸ πιὸ σιχαμερὸ καὶ ἀκάθαρτο ἁμάρτημα.

5. Ἡ ὑποστήριξις καὶ ἀθώωσις τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρὸς τὸν Θεό-Δημιουργὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ βλάσφημη κατάργησι τοῦ Εὐαγγελίου. Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς νεωτερικότητος, οἱ ὁποῖοι τολμοῦν καὶ βάζουν τοὺς ἑαυτούς των πάνω ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ καταργοῦν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων;

6. Ἡ δημοσία, μέ ὑπερηφάνεια, προβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καὶ μάλιστα μὲ αἰσχρὲς ἐμφανίσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ παρελάσεις καὶ ἅρματα, ἐκτὸς τοῦ ὅτι προσβάλλει τὴν δημοσία αἰδὼ καὶ τὴν θρησκευτική μας συνείδησι, στέλνει πρὸς τοὺς νέους μηνύματα ἀνώμαλης σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τορπίλλη στὰ θεμέλια τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας καί τῆς κοινωνίας μὲ τὸ ὀξὺ δημογραφικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ αἰτία ψυχοπαθολογικῶν διαταραχῶν στὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκεται νὰ ἀνατραφοῦν ἀπὸ ὁμοφυλοφιλικὰ ζεύγη.

7. Καλοῦμε τοὺς ὑπευθύνους νὰ παύσουν νὰ διαφθείρουν τὰ ἤθη τῆς πόλεως καὶ νὰ μολύνουν τὸ πνευματικό της περιβάλλον, νὰ καταργήσουν καὶ νὰ ἀκυρώσουν τὶς ἁμαρτωλὲς πανηγύρεις καὶ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων, πρὶν ἐπέμβη ὁ Θεός.

8. Παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅπως ἐπέμβουν ἀποφασιστικῶς καὶ κηρύξουν πανστρατιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὥστε νὰ ἀποδυναμωθοῦν ὅσοι, ὄργανα τοῦ Διαβόλου, τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς νεωτερικότητος, ἐξωθοῦν τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀκολασία καὶ στὴν διαφθορά.

9. Ἐπαινοῦμε τοὺς ὀρθοδόξους πιστούς, τοὺς κληρικούς, τοὺς Ἐπισκόπους, τὸν Μητροπολίτη καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Ρωσσικῆς Μολδαβίας, οἱ ὁποῖοι ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῆς πρωτευούσης Κισινάου στὶς 18 Μαΐου 2019 καὶ πραγματοποίησαν εἰρηνικὴ πορεία ὑπὲρ τῆς ὑποστηρίξεως τῶν παραδοσιακῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν.

10. Θεωροῦμε χρέος μας νὰ ἀποδιώξουμε ὅσους ἐπιβουλεύονται καὶ καταστρέφουν αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες, οἱ ὁποῖες συνετήρησαν καὶ συντηροῦν τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες καὶ διασώζουν τὸν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ.

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας ξαναχτυπά! 

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Νέα ποιμαντική εισάγει ο κ. Γαβριήλ Ο φιλόδοξος, -υποψήφιος για την αρχιεπισκοπή ως ακούγεται- μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, συνηθίζει να εκφέρει λόγο επικίνδυνο και μεταπατερικό. Ιδιαιτέρως εφιστούμε την...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.