Επικαιρότητα

Διάλογος για την τηλεοπτική σειρά ο εκχριστιανισμός των “Βίκινγκς”

εικόνα άρθρου: Διάλογος για την τηλεοπτική σειρά ο εκχριστιανισμός των “Βίκινγκς”

Του Παναγιώτη Νούνη
Αποκλειστικά για katanixi.gr

…δεν υπήρξαν χειρότεροι λαοί και πιο αιμοβόρικα φύλα από τους Βίκινγκς…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


ΔΙΑΛΟΓΟΣ* ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΒΙΚΙΝΓΚΣ»

[DIALOGUE FOR THE “VIKINGS” TELEVISION SERIES]

El Urban: There’s definitely been an equally or even much more Violent people in history. There’s some people who have castrated and enslaved millions over many centuries. Quite a few groups who practiced daily rituals of human sacrifice and some of them mass sacrifice that included women and children. There’s alot more you find in Anthropology but that’s about sufficient.

Giotis Thasios: But I have not denied somewhere in my text that there were no worse peoples and more bloodthirsty tribes than the Vikings. I thought the page and the post focused specifically on Viking history. Nevertheless, the information you note is interesting and thank you. If it is ever possible – as Greeks – to ignore the root of all anthropological stories, ancient Greek history where worse things were happening. [Μα δεν έχω αρνηθεί κάπου στο κείμενο μου ότι δεν υπήρξαν χειρότεροι λαοί και πιο αιμοβόρικα φύλα από τους Βίκινγκς. Νόμιζα η σελίδα και η ανάρτηση εστιάζει ειδικά και μόνον στην ιστορία των Βίκινγκς. Παρ΄όλα αυτά οι πληροφορίες που σημειώνεις είναι ενδιαφέρουσες και σε ευχαριστούμε. Αν είναι ποτέ δυνατόν -ως έλληνες- να αγνοούμε την ρίζα απάντων των ανθρωπολογικών ιστοριών, την αρχαία ελληνική ιστορία όπου γινόντουσαν χειρότερα πράγματα.]

Nathan Roets: Bunch of dogmatic Christian bullshit that ignores history from start to finish…

As El Urban points out there were FAR more violent people in history… many of them Christians. Hell, the Norse would examine a town and determine whether it was worth trading with them or not (and they often did trade, not just raid).

Environmental conditions in Viking Age Scandinavia were the primary reason for the summer raiding and trading. The Christians decided that they wouldn’t trade with anyone who wasn’t a Christian, so some Norse traders would convert (or pretend to convert) in order to preserve profitable trading relationships where raiding wasn’t an option.

This led to the Christians considering their own corruption a good deed and enforcing stricter trading requirements (which also led to the Norse seeking greener pastures away from the assholes of humanity hence the colonization of Greenland and Iceland, though there were other factors involved too). As it became more and more of a “convert to our religion or starve, because our fertile lands allow us to raise and maintain bigger standing armies to defend against raiding,” more and more Scandinavians were forced to convert.

Christian nobility would also bribe and corrupt Scandinavian nobility, leading to the higher echelons adopting Christianity while those in the rural areas continued to do honest work and worship the gods. Over time, this led to Scandinavian laws changing from the superior morality of Norse law to the dictatorial hierarchy of Christianity at the time (and through most of history since the Fall of Rome). Which meant – you guessed it – even in Scandinavia, you had to convert or starve.

Giotis Thasios: Certainly Christians were worse off than the Vikings in their wars. Only the history of the human race does not begin with Christianity but with ancient Greek history. As a Greek, I know very well that there have been worse nations than the Vikings. It’s funny that you over-focus on a sentence to ridicule my text and thoughts as unhistorical things. I have not understood the accusation that we are supposedly ignoring history and expressing dogmatic Christian nonsense. Does the possibility of expressing anti-Christian nonsense play a role? What I write in this group is my personal thoughts on the film, which is mainly shown by your group. Am I in the wrong group, dear gentlemen, where its members have some kind of empathy for Christians? I can leave if you can’t stand the different thinking of the Other. [Ασφαλέστατα και οι Χριστιανοί στις πολεμικές συγκρούσεις τους ήταν χειρότεροι από τους Βίκινγκς. Μόνο που η ιστορία του ανθρωπίνου γένους, δεν ξεκινά από τον Χριστιανισμό αλλά από την αρχαία ελληνική ιστορία. Ως Έλληνας γνωρίζω πολύ καλά, ότι υπήρξαν χειρότερα έθνη από τους Βίκινγκς. Είναι αστείο που υπερεστιάζετε σε μία πρόταση για να χλευάσετε το κείμενο και τις σκέψεις μου ως ανιστόρητα πράγματα. Δεν έχω καταλάβει την μομφή ότι αγνοούμε δήθεν την ιστορία και εκφράζουμε δογματικές χριστιανικές μαλακίες. Το ενδεχόμενο να εκφράζετε αντιχριστιανικές μαλακίες παίζει; Όσα γράφω στην εν λόγω ομάδα, είναι προσωπικοί στοχασμοί μου επάνω στην ταινία κυρίως την οποία μάλιστα προβάλλει η εν λόγω ομάδα σας. Μήπως βρίσκομαι σε λάθος ομάδα αγαπητοί κύριοι/ες όπου τα μέλη της έχουν κάποιο είδος εμπάθειας κατά των Χριστιανών; Μπορώ να αποχωρήσω, αν δεν αντέχετε την διαφορετική σκέψη του Άλλου].

Nathan Roets: Maybe spend some time studying actual history instead of actively searching for straws to grasp at because you want to maintain and spread Christian confirmation bias.

Academia.edu will let you do so for free, you just need to be able to read well-written research papers.

Giotis Thasios: Will I learn the real story of the Vikings from the ACADEMIA source? I hope you don’t talk seriously. Since you are a good connoisseur of history, my dear, in the end, who wrote the story about the Normans / Vikings? The Vikings? Christianized Vikings and educated Christian Normans? The Anglo-Saxons, the French or even the Frankish Christians? The Byzantines? What important medieval historical sources do you advise us to study? Christians or non-Christians? Let’s see now your own impartiality and objective approach to history. [Την πραγματική ιστορία περί των Βίκινγκς θα την διδαχθώ από την πηγή ACADEMIA; Ελπίζω να μη σοβαρομιλάς. Αφού είσαι καλός γνώστης της ιστορίας αγαπητέ μου εν τέλει την ιστορία περί των Νορμανδών/Βίκινγκς ποιός την έγραψε; Οι Βίκινγκς; Οι εκχριστιανισμένοι Βίκινγκς και μορφωμένοι λόγιοι Χριστιανοί Νορμανδοί; Οι Αγγλοσάξονες, οι Γάλλοι ή και οι Φραγκολατίνοι χριστιανοί; Οι Βυζαντινοί; Ποιές σημαντικές μεσαιωνικές ιστορικές πηγές μας συμβουλεύεις να μελετήσουμε άραγε; Των Χριστιανών ή των μή Χριστιανών; Για να δούμε τώρα την δική σου αμεροληψία και αντικειμενική προσέγγιση στην ιστορία].

Nathan Roets: Giotis Thasios human history goes further back even than Ancient Greece – Ancient Mesopotamia, with the Babylonian and Sumerian civilizations, for example.

I’m not focusing on just a single sentence in your post, though. The entire thing smacks of a Christian whitewashing of history in defense of the barbarism committed in that religion’s name from around the time of the Fall of Rome to the present day. I grew up in a Christian home and live in a very Christian area and I’m not at all anti-Christian myself – I believe everyone has their own path to walk and I won’t judge anyone for having a different path to mine.

What you wrote might be your personal thoughts, but you’re trying to pass it off as historically accurate. What I wrote in response is based on real historical records, not just personal thoughts.

If you find the real history that inspired the show tonbe a laughing matter (as your reaction to my comment shows you do), then yes, this is the wrong group for you in my opinion. Because there are plenty of us here who respect the truth enough to point it out when it’s being twisted to suit a narrow, tyrannical worldview’s version of history.

Giotis Thasios: How exactly do I try to convey my personal thoughts about the film as historically accurate? Did I write an academic text? Did I give a lecture at the University and express my opinion? Did I write a book with these positions and ask for it to be imposed as an academic textbook? I was aware that I was writing in a group of a specific TV series that respects the history and the “heretical” views of its members. I was obviously wrong, since the fascism of academic censorship, the hysteria of “objective precision” lurks like the “neighborhood policeman.” Does the film we all loved follow historical accuracy with scientific objectivity? Canyouanswermyquestioninasubstantiatedway? [Με ποιόν ακριβώς τρόπο προσπαθώ να μεταδώσω τις προσωπικές σκέψεις μου για την ταινία, ως ιστορικά ακριβές; Έγραψα ακαδημαϊκό κείμενο; Έκανα διάλεξη σε Πανεπιστήμιο και εξέφρασα την γνώμη μου; Έγραψα βιβλίο με αυτές τις θέσεις και ζητώ να επιβληθεί ως ακαδημαϊκό εγχειρίδιο; Είχα την συνείδηση ότι γράφω σε μια ομάδα συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς που σέβεται την ιστορία αλλά και τις «αιρετικές» απόψεις των μελών της. Προφανώς έκανα λάθος, αφού ο φασισμός της ακαδημαϊκής λογοκρισίας, η υστερία της «αντικειμενικής ακρίβειας» καραδοκεί σαν τον «αστυνομικό της γειτονιάς». Μήπως η ταινία που όλοι αγαπήσαμε ακολουθεί με επιστημονική αντικειμενικότητα την ιστορική ακρίβεια; Μπορείς αυτήν την απορία μου να την απαντήσεις τεκμηρειωμένα;]

Milton Ragsdale: Religion has nothing to do with what gods want, it’s about what men want. Men want people to believe that what they want are also what gods want, and use religion to manipulate people. If gods were real, they wouldn’t require men to speak for them.

Giotis Thasios: Ancient Religions are indeed the creation of human beings. But is ancient Christianity a human creation? Christianity, I think, teaches “let your will be done” regardless of whether Christians strive to do and impose their own wills. [Τα Αρχαία Θρησκεύματα είναι πράγματι δημιούργημα ανθρώπων. Ο αρχαίος Χριστιανισμός όμως είναι άραγε δημιούργημα ανθρώπου; Ο Χριστιανισμός, νομίζω, διδάσκει «γεννηθήτω το θέλημά σου» άσχετα αν οι Χριστιανοί πασχίζουν να κάνουν και να επιβάλλουν τα δικά τους θελήματα].

Nathan Roets: Giotis Thasios “Ancient” Christianity is as much a human creation as all religions.

Giotis Thasios: Nathan Roets Certainly Christianity is also a human creation. Were not Jesus Christ and his Apostles human beings? The question is elsewhere, and it is not, after all, a question of a historical nature. Was Jesus Christ of the Holy Gospels only a Man or was he also a God-Man? Is that exactly how the Vikings movie teaches us where, among many historical events, it seems to be spiritually altering and theologically torturing King Ragnar and Athelstein? [Ασφαλέστατα ο Χριστιανισμός είναι και ανθρώπινο δημιούργημα. Μήπως ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι του δεν υπήρξαν ως ανθρώπινα όντα; Το ερώτημα είναι αλλού, και εξάπαντος δεν είναι ερώτημα ιστορικής φύσεως. Ο Ιησούς Χριστός των ιερών Ευαγγελίων ήταν μόνον Άνθρωπος ή ήταν και Θεάνθρωπος; Όπως ακριβώς δηλαδή μας διδάσκει η ταινία των Βίκινγκς όπου ανάμεσα σε πολλά ιστορικά γεγονότα φαίνεται να αλλοιώνει πνευματικά και να βασανίζει θεολογικά τον βασιλέα Ράγκναρ και Άθελστάιν;]

Nathan Roets: Giotis Thasios Academia.edu has researcher papers from researchers of all walks of life, Christian and non-Christian alike. You’ll even find (shock! horror!) that “non-Christian” includes Norse Pagan, Jewish, Muslim, Atheist, Agnostic, Celtic Pagan Hindu, Buddhist, Kemetic Pagan, and many, many more. But please, do continue proving your ignorance and obvious bias by only considering the world’s research tonbe divided between Christian and non-Christian ?‍♂

There are many historical resources available on the Norse. Please, though continue to show your ignorance of historical fact by referring to all Scandinavians of the period as Vikings, even though the word “víkingr” is an Old Icelandic verb meaning “to raid” (close approximation).

Some of those sources are the collected original skaldic records, which were put together in an anthology we know today as the Poetic Edda. Some come from the Christianized Norseman, Snorri Sturlusson, in the form of the Poetic Edda. Others come from completely different sources that either predate Snorri or are relatively contemporary to him, but come from different Scandinavian regions.

We also have some scattered records by Islamic historians of the era, archaeological records in the form of rune stones, burial sites, and so much more.

If you honestly said you hope I’m not talking seriously about historical truth when I’m referencing a resource for finding impartial, unbiased research papers for free, then you’ve just proven yourself a complete idiot.

Giotis Thasios: Is there impartial objectivity in history? Dear, thank you for your perseverance and patience to teach us history. You may be right and I prove myself stupid. But think, that mind that you realize that the Other is stupid and continues to have a dialogue with him, what part of speech is that? Chiefidiot? [Υπάρχει άραγε αμερόληπτη αντικειμενικότητα στην ιστορία; Αγαπητέ σε ευχαριστώ για την επιμονή και υπομονή σου να μας διδάξεις ιστορία. Όντως μπορεί να έχεις δίκιο και αποδεικνύω ως ηλίθιο τον εαυτό μου. Σκέψου όμως, εκείνος ο νους που αντιλαμβάνετε ότι ο Άλλος είναι ηλίθιος και συνεχίζει να κάνει διάλογο μαζί του, τι μέρος του λόγου είναι; Αρχι-ηλίθιος;]

GiotisThasios: Αντιλαμβάνεσε ότι το παράδοξο που εξέφρασα στον φιλοσοφικό στοχασμό μου είναι θρησκειολογικό και θεολογικό και όχι αμιγώς ιστορικό; Did he realize that the paradox I expressed in my philosophical thinking was religious and theological and not purely historical?

*Η θεολογική και φιλολογική επιμέλεια του κειμένου με τον εκτενή διάλογο μας, περί των εκχριστιανισθέντων Νορμανδών/Βίκινγκς έγινε από τον κ. Παναγιώτη Νούνη, Θεολόγο/Θρησκειολόγο/Ιστορικό με την άδεια του υποφαινόμενου Γιώτη Θάσιου.

Γιώτης Θάσιος
@: yiotisthasios@gmail.com

Δείτε σχετικά:
To Θρησκειολογικό παράδοξο του εκχριστιανισμού των παγανιστών Βίκινγκς
– Περί της ιστορίας των Νορμανδών (Vikings)

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.