Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, ο μητρ. Μεσσηνίας εξελέγη για την τρέχουσα ακαδημαική περίοδο Διευθυντής του Τομέα Πατερικών Σπουδων, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Μεσσηνία: Διευθυντής τμήματος της Θεολογικής ο Μητροπολίτης

Διευθυντής του Τομέα Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη για την τρέχουσα ακαδημαική περίοδο ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.Χρυσόστομος.

Η θητεία του κ.Χρυσοστόμου λήγει στις 31 Αυγούστου του 2020 και στα γνωστικά αντικείμενα του τομέα εντάσεται η έρευνα και η ανάλυση του περιεχομένου της διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας, η διατύπωση των δογματικών αληθειών της πίστεως από τις Οικουμενικές Συνόδους και οι ιστορικές διαφοροποιήσεις από την ενότητα της Πατερικής παραδόσεως και της πίστεως της Εκκλησίας.

ΠΗΓΗ