Από: Βασίλειος Π. Δαμουλάκης

Προς: Ι. Αρχ. Αθηνών, Αρχ. Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’ (Αρμόδια Επισκοπή)
Κοιν. ‘Α: Μητ. Ι. Μ. Ν. Ιωνίας και Φιλ/είας κ. Γαβριήλ. (Οικεία Επισκοπή τώρα & ανέκαθεν)
Κοιν ‘Β: Πνευματικό πατήρ Πρωτοπρεσβύτερο Π. Νεκτάριο Ι. Ν. Κ. Θεοτόκου Ν. Φ.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2019
† Των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου