Επικαιρότητα

Είναι ολίγιστοι οι αγαπητοί του Ι.Σ.Κ.Ε.

Γιατί στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, στις λαϊκές αγορές να επιτρέπεται η προσέλευση των ανθρώπων σύμφωνα με τα μέτρα της Πολιτείας και στην Εκκλησία όχι;… (Ι.Σ.Κ.Ε.)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μα είναι ολίγιστοι οι αγαπητοί του Ι.Σ.Κ.Ε., ολίγιστοι! Ζητάνε ψίχουλα, γι’ αυτό δεν παίρνουν ούτε αυτά! Για να ζητήσουν μάλιστα τόσο λίγα, αναγκαστικά απομειώνουν την πίστη μας! Δε θα έπρεπε καμία αλλαγή να γίνει αποδεκτή στη λατρεία μας! Καμία συνεργασία με την πονηρή Πολιτεία δεν έπρεπε να επιδιωχθεί εν ονόματι της κοινωνικής ειρήνης και της δημόσιας υγείας! 

Ένα πράγμα έπρεπε να απασχολεί όλα τα θεσμικά όργανα της Εκκλησίας! Η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης-λατρείας ενόψει του κορωνοϊού ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ! Την Εκκλησία την ίδρυσε ο Χριστός για τον λαό! Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον λαό! Τα μυστήρια είναι ουράνια φάρμακα για τον λαό! Αρχιερείς και κλήρος διαχειρίζονται τα ουράνια αυτά φάρμακα για το λαό! Αρχιερείς και κλήρος δε θα έπρεπε να διαχωρίζουν το εαυτό τους από τον λαό! Η μοίρα τους είναι έτσι κι αλλιώς συνδεδεμένη με τη μοίρα του λαού!

Μήπως έχουν την εντύπωση ότι θα σωθούν αν δεν σώσουν το ποίμνιό τους; Μήπως δε γνωρίζουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τις ψυχές που κρέμονται από το πετραχήλι τους; Κρύος ιδρώτας θα έπρεπε να τους λούζει, αν συναισθάνονταν ότι στερούν από το ποίμνιο το Ποτήριο της Ζωής, την ιερά Εξομολόγηση, το ιερό Ευχέλαιο, ακόμη και τη θεία διδασκαλία, καθώς η μοιχαλίδα Εκκλησία της Ελλάδος ακόμη και αυτήν απαγόρευσε! 

Δυστυχώς οι ιερείς στα χρόνια της Δεσποτοκρατίας ήταν αναπόδραστο να εκπέσουν από το ύψος που τους όρισε ο Θεός! Αυτό καταφαίνεται δια της γραφίδας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στους λόγους “περί ιερωσύνης” του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου διαβάζουμε τα εξής: 

“ Αναγινώσκω ότι πάσαν την κρίσιν έδωκεν ο Πατήρ τω Υιώ (Ιωάν. Ε’ 22). Βλέπω δε εξ άλλου ότι ο Υιός την κρίσιν ταύτην ενεχείρισεν ολόκληρον εις τους ιερείς…(σχόλιο δικό μας: όχι στους Αρχιερείς παπάδες μου). Χωρίς ιερωσύνην, ούτε την ψυχικήν μας σωτηρίαν δυνάμεθα να κατορθώσωμεν, ούτε τα αιώνια αγαθά να αποκτήσωμεν! Δεν ελέχθη ότι κανείς δεν ημπορεί να εισέλθη εις την βασιλείαν των Ουρανών, εάν δεν αναγεννηθή με το βάπτισμα του ύδατος και του πνεύματος; (Ιωάν. Γ’ 5). Δεν εγράφη ότι εκείνος, όστις δεν ήθελε τρώγει την σάρκα του Κυρίου και δεν ήθελε πίνει το αίμα του, χάνει την αιώνιον ζωήν; (Ιωάν, ΣΤ’ 54).

Αλλά και τα δύο αυτά, το μυστήριον του αγίου βαπτίσματος και το μυστήριον της θείας κοινωνίας δεν ημπορούν να τελεσθούν παρά μόνον με τα χέρια του ιερέως, πώς, λοιπόν, χωρίς αυτά θα ημπορέση κανείς ν’ αποφύγη την κόλασιν ή να λάβη τους προωρισμένους δια την τήρησιν των θείων εντολών στεφάνους; Αυτοί οι Ιερείς είναι εκείνοι, οι οποίοι επιστατούν εις τον πνευματικόν μας τοκετόν δια του βαπτίσματος. Δι’ αυτών – των ιερέων – , με τας τρεις καταδύσεις και τας τρεις αναδύσεις, ενδυόμεθα τον Χριστόν και γινόμεθα μέλη της Εκκλησίας, η οποία Εκείνον έχει κεφαλήν (σχόλιο δικό μας: τον Χριστό έχει κεφαλή, όχι τον Δεσπότη). Οι Ιερείς, λοιπόν, ευλόγως πρέπει να μας είναι σεβαστότεροι από κάθε άλλον άρχοντα και τιμιώτεροι και άπ’ αυτούς τους γονείς μας, διότι αυτοί μεν μας εγέννησαν σωματικώς, εις δε τους ιερείς οφείλομεν την γέννησίν μας εκ του Θεού και την δια της θείας χάριτος υιοθεσίαν.”

Περί της σπουδαιότητος της ιερωσύνης και του προς τους ιερείς οφειλομένου σεβασμού

(Εκ της Γ’ Πραγματείας του περί Ιερωσύνης) 
(Μετάφρασις Μιχ. Γαλανού, 1926)
πηγή: Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη

Διαβάσαμε στο iersynklellados.blogspot.com:


Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο

Προς την Διαρκήν Ιεράν Σύνοδον 
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κοινοποίηση: Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

Μακαριώτατε άγιοι Αρχιερείς,

Τα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε. παραμένουν ευπειθείς στις προσταγές του κράτους ιδίως στην κοινή υπουργική απόφαση 2867/Υ1 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 872/Β/16-3-2020 και η οποία αφορούσε την αναστολή των λειτουργικών τους καθηκόντων για λόγους προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία.

Δεχθήκαμε την τελευταία ΚΥΑ, στην οποία εγένετο λόγος για το άνοιγμα των Ιερών Ναών με την παρουσία τεσσάρων μόνο ατόμων κατά το διάστημα 12 έως 20 Απριλίου, θεωρώντας την ως το μη χείρον βέλτιστον.

Σήμερα, αίφνης, ανακοινώθηκε πως τις άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος οι Ιεροί Ναοί θα είναι μεν ανοικτοί για ορισμένες ώρες, όμως δεν θα προσέρχονται τις ώρες αυτές οι πιστοί για ατομική προσευχή. Ακούστηκε μάλιστα ότι κατά τις ώρες αυτές θα διεκπεραιώνονται διοικητικές υποθέσεις των Ενοριών.

Διερωτώμεθα, οι εμπνευστές αυτής της ρύθμισης κατανοούν σε ποιες ημέρες αναφέρονται;
Κατανοούν ότι αναφέρονται στην Μεγάλη Εβδομάδα και δη στην Μεγάλη Παρασκευή;
Μακαριώτατε. Άγιοι Συνοδικοί. Αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα μετά την σημερινή ανακοίνωση γινόμαστε δέκτες της αγανάκτησης των πιστών οι οποίοι θεωρούν ότι εμπαίζονται από τις αποφάσεις της Πολιτείας και της Ιεραρχίας.

Ένα μεγάλο γιατί πλανάται για το που οφείλεται η σκληρή στάση απέναντι στους πιστούς.
– Γιατί στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, στις λαϊκές αγορές να επιτρέπεται η προσέλευση των ανθρώπων σύμφωνα με τα μέτρα της Πολιτείας και στην Εκκλησία όχι;
– Γιατί να μην επιτραπεί η χρήση μεγαφώνων κυρίως τις τρεις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος; Παρατηρούμε ότι δεν ισχύει το ίδιο και για άλλες θρησκείες.
Με τα ανωτέρω δεν θέλουμε επ’ ουδενί να μας κατατάξετε σ εκείνους που αυτό τον καιρό προβαίνουν σε συνωμοσιολογίες και καταστροφολογίες.

Μεταφέρουμε την πικρία και την αγανάκτηση των πιστών και ζητάμε το αυτονόητο:
Τις ώρες που έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι ανοικτοί οι Ιεροί Ναοί, να μπορεί όποιος από τους πιστούς θέλει, να περνά για ολιγόλεπτη προσευχή, κάτι που τόσο πολύ αυτό τον καιρό έχουν ανάγκη, σεβόμενοι τα μέτρα της Πολιτείας. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
Ο Ι.Σ.Κ.Ε. συνεπικουρεί σε έναν κληρικαλισμό άνευ προηγουμένου!
Με φόντο τον κορωνοϊό επιμένουν στην Πανθρησκεία, αδιαφορώντας για το ότι είναι η αιτία του ολέθρου!
– Ο Καίσαρας αποφασίζει, η Εκκλησία υποτάσσεται!
– Το μένος και το μίσος της κοσμικής εξουσίας ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού
– Ποια είναι η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για το Πάσχα με φόντο τον Κορωνοϊό;
– Κανονικά η Θεία Κοινωνία λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σερβία
– π.Θεόδωρος Ζήσης, Έργο του διαβόλου το κλείσιμο των Ναών από την Ιερά Σύνοδο
– Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, συμφώνως με το πνεύμα των φίλων του Προτεσταντών, μας νουθετεί!
– Οι ιερείς της Γεωργίας μας δίνουν παράδειγμα!
– Θα ανασταίνεται ο Κύριός μας, κατά τις ανθρώπινες επιθυμίες και βουλές;
– Μας εξόργισε η επιστολή του Μητροπολίτου Μεσογαίας προς την Υπουργό Παιδείας
– Δημητριάδος: «Δε διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»
– Σικάγο – Οικουμενιστική συμπροσευχή για τον Κορωνοϊό [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης συμφωνεί με τον Πρωθυπουργό
– Να γιατί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στερείται Αγίου Πνεύματος
– Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση), Ο κορωνοϊός διδάσκει το «πως» της Αποτειχίσεως (…μάλλον δε και το «δια τι»)

Σχετικά άρθρα

Halloween στα ελληνικά σχολεία

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου Μοντέρνα παιδαγωγική! Μόνο να περνάμε καλά! Αφού περνάμε καλά, όλα καλά! Για τους περισσότερους από εμάς η 1η Νοεμβρίου που πλησιάζει δεν σήμαινε τίποτα. Το φθινόπωρο χρωματιζόταν...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.