Ξένες δυνάμεις εισέβαλαν και τότε και τώρα.
Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!
Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!

Στις 27 Απριλίου 1941, η Αθήνα ξυπνούσε τρομαγμένη. Μέσα από τα σπίτια τους οι Αθηναίοι, με κλειστά τα παράθυρα, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, που μετέδιδε το ελεύθερο ακόμη ραδιόφωνο.

Ακούγεται να εμψυχώνει τον ελληνικό λαό ο εκφωνητής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος…

“Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι…

Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.

Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου.

Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια.

Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!”

Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!