Νεκτάριος Δαπέργολας

Ένα κουρελόχαρτο για το Πάσχα

εικόνα άρθρου: Ένα κουρελόχαρτο για το Πάσχα

Τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας

“Δεν ξαναζήσαμε πραγματικά ποτέ τέτοια διάλυση, τέτοια βλασφημία, ἀλλά συγχρόνως καί τέτοια νοσηρή διαστροφή τῶν ἐννοιῶν και τῶν πραγμάτων”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Νεκτάριο Δαπέργολα το ακόλουθο άρθρο συνοδευόμενο από την χαρακτηριστική φωτογραφία.


Εἰλικρινά δέν θέλω νά σχολιάσω ἀναλυτικά ἐκεῖνο τό κουρελόχαρτο πού τό ψευτοσυνοδικό διευθυντήριο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μᾶς παρουσίασε (καί δυστυχῶς ἐφάρμοσε) ὡς ἐγκύκλιο γιά τό Πάσχα. Πραγματικά ντρέπομαι νά τό σχολιάσω, μιά πού ἐκεῖνοι δυστυχῶς δέν ντρέπονται πού τό ἔγραψαν (καί κυρίως πού τό ἐφάρμοσαν). Στά περισσότερα ἄλλωστε δέν ἄλλαξε κάτι σέ σύγκριση μέ τίς προηγούμενες ἐγκυκλίους πού ἔχουμε ἤδη παλαιότερα δεῖ, καθώς καί τό νέο κουρελούργημα ἦταν ἕνα ἀκόμη πολυσέλιδο παραλήρημα ξεδιάντροπης φιλοκαθεστωτικῆς ἐναρμόνισης καί συνάμα σκληρῆς ὑγειονομικῆς ὑστερίας, πού εἶναι ἀδύνατο νά πιστέψεις ὅτι το συνέταξαν ἄνθρωποι πού θεωροῦνται πνευματικοί ποιμένες. Ἄν κάτι κάπως διαφορετικό περιείχε στήν ἴδια κατεύθυνση, αὐτό εἶναι ἀπλῶς ἀκόμη πιό παρανοϊκά μέτρα ἀσφαλείας (διπλές μάσκες, self test για ἱερεῖς καί ψάλτες, γάντια γιά τούς ἐπιτρόπους και βοηθητικό προσωπικό τῶν ναῶν κλπ).

Ἐκεῖνο ὅμως το ἐντελῶς καινούργιο πού ἀσφαλῶς κυριάρχησε μέσα στό νέο γραπτό ὄνειδος ὑπῆρξε τό κυρίως ἐπίμαχο θέμα: ἡ μεταφορά τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα στό Μέγα Σάββατο (τεράστιο ζήτημα καί γιά δογματικούς καί γιά λειτουργικούς λόγους, ὅσες ἀνοησίες κι ἄν ἔχουν ἐνορχηστρωμένα καί διατεταγμένα ξαμολυθεῖ γιά νά μᾶς ποῦνε τά ἀστεῖα ἐξαπτέρυγα τῆς μεταπατερικῆς διαστροφῆς). Μεταφορά πού ἀποτελεῖ μία ἀπό ὅλες τίς ἀπόψεις ἀπαράδεκτη ἐνέργεια, συνοδευόμενη μάλιστα καί ἀπό μία ἀκόμη ἀθλιότητα: τήν κατάργηση ὁλόκληρου τοῦ Ὄρθρου (μέ τόν περίφημο ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, τό Ἐξαποστειλάριο, τούς ἀναστάσιμους Αἷνους καί ὅλες φυσικά τίς ένδιάμεσες εὐχές)!

Πραγματικά ἀπίστευτες καταστάσεις λοιπόν. Πρωτόγνωρες, πού δέν ἔχουν προηγούμενο οὔτε στήν Τουρκοκρατία, οὔτε σέ καμία ἄλλη ἱστορική περίοδο δυσπραγίας καί θλίψεως. Καί ὅλα αὐτά γιατί; Γιά νά προλάβουνε οἱ ἄπνοοι καί πειθήνιοι ὑποτακτικοί τοῦ ἀντίχριστου Καίσαρα νά τελειώσουν τά πάντα τό πολύ ὥς τίς 10.30 καί νά τό κλείσουνε τό μαγαζάκι (γιατί ὡς τέτοιο τό βλέπουνε πιά), πρίν ἔρθουνε καί τούς κάνουν «ντά» τά ὄργανα καταστολῆς τοῦ καθεστῶτος; Γιά νά ἐπιτείνουν καί ἄλλο τον ἐμπαιγμό τῶν πιστῶν; Γιά νά βάλουν ἕνα ἀκόμη ἀνόσιο λίθο στό ἔργο τῆς βλασφημίας καί τοῦ ξεχαρβαλώματος στό ὁποῖο ἔχουν πλέον ξεκάθαρα ἐπιδοθεῖ; Για ἕνα ἀκόμη καίριο βῆμα στόν δρόμο τῆς προετοιμαζόμενης Παγκόσμιας Πανθρησκείας; Ὅμως ὅ,τι πιά κι ἄν λέμε, εἶναι δυστυχῶς μάταιο: δέν ὑπάρχουν πλέον λέξεις ἰκανές νά πλησιάσουν ἔστω νοηματικά τό μέγεθος τῆς ντροπῆς καί τό βάθος τῆς προδοσίας.

Πρό μηνῶν εἶχα γράψει ὅτι ἡ κατάσταση καί ἡ συμπεριφορά τῆς διοικούσας Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μοῦ θυμίζει ὅλο καί περισσότερο τή διαβόητη ἐκείνη σοβιετική «Ζῶσα Ἐκκλησία» τοῦ 1922. Λυπᾶμαι πολύ, ἀλλά σήμερα πλέον τό ἀναιρῶ ἀκόμη καί αὐτό. Δέν τίθεται πλέον θέμα σύγκρισης. Στό κάτω-κάτω ἐκείνη ἡ σχισματική ρασοφόρος συμμορία τοῦ Λένιν ἦταν ἕνα στημένο καί διορισμένο παραμάγαζο, χωρίς καμμία ἄλλη ἐκκλησιαστική νομιμότητα καί ἀναγνώριση καί δίχως φυσικά ἀποστολική διαδοχή. Ἡ σημερινή ὅμως κατάντια, τό σημερινό μέγεθος τῆς πτώσης καί τῆς ἐκτροπῆς, δέν νομίζω ὅτι ἔχουν πλέον κανένα ἄλλο ἀντίστοιχο στήν Παγκόσμια Ἱστορία.

Δεν ξαναζήσαμε πραγματικά ποτέ τέτοια διάλυση, τέτοια βλασφημία, ἀλλά συγχρόνως καί τέτοια νοσηρή διαστροφή τῶν ἐννοιῶν και τῶν πραγμάτων. Τέτοια δαιμονική προσπάθεια νά μεταλλαχθοῦν ἐπικοινωνιακά καί νά παρουσιαστοῦν ἡ πλάνη ὡς αὐθεντική πίστη, τά ἀνόητα ὡς αὐτονόητα, οἱ λακέδες τοῦ καθεστῶτος ὡς θεματοφύλακες τῆς σωφροσύνης, ἡ ὀρθοδοξία ὡς ζηλωτικός σκοταδισμός. Τέτοια δαιμονική προσπάθεια νά ἀλωθεῖ ἡ Ἐκκλησία, να διαλυθοῦν τά πάντα, νά μή μείνει λίθος ἐπί λίθου καί ὅλα αὐτά ὄχι ἀπό ἐξωτερικούς ἐπίβουλους ἀλλά ἀπό συνειδητούς δούρειους ἴππους – καί μάλιστα μέ οἵηση δοκησισοφίας καί ξετσίπωτη κάλυψη ἀπό καινοφανεῖς ψευτοθεολογικούς μανδύες.

«Καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές Σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς Σου, ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν. Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν Σου, εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός Σου. Εἶπαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν: δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς» (Ψαλμ. 67).

Καί δυστυχῶς ἔχουμε ἀκόμη μπροστά μας πολύ κατήφορο…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι εξελίξεις στην Ψευτομακεδονία και το τέλος του ημετέρου καραγκιόζ μπερντέ…

του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας. "Ἐδῶ τώρα τελειώνει λοιπὸν καὶ αὐτὸ τὸ παραμύθι, γιατί ὄχι μόνο βαριὰ καρδιὰ δὲν βλέπουμε, ἀλλὰ βλέπουμε ἀγωνία μήπως ἡ ἄθλια συμφωνία ἀκυρωθεῖ"

Τιμώντας την Ορθοδοξία σε καιρούς κακοδοξίας και δαιμονισμού…

του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας. "Καί ἐπιτέλους, ἄς ἀναλογιστοῦμε ἀκόμη πόσες τρομακτικές συνέπειες, ὅχι μόνο πνευματικές ἀλλά καί ἐθνικές, ζήσαμε ὡς λαός, ὅποτε προδώσαμε τήν πίστη μας και παραδοθήκαμε στην ἀσέβεια καί τήν ἁμαρτία"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.