π. Νικόλαος Μανώλης

Ένας σχολιασμός για τις πρόσφατες πορείες διαμαρτυρίας στον Εύοσμο

εικόνα άρθρου: Ένας σχολιασμός για τις πρόσφατες πορείες διαμαρτυρίας στον Εύοσμο

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Βγῆκαν στούς δρόμους φωνάζοντας «Κάτω ἡ χούντα τοῦ κορωνοϊοῦ».

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Σχετικό δημοσίευμα μᾶς πληροφόρησε ὅτι περίπου πρίν ἀπό ἕναν μήνα, κάτοικοι στόν Εὔοσμο πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας γιά τά αὐστηρά μέτρα τῆς πανδημίας καί τήν ἐνδεχόμενη δημιουργία κέντρου μεταναστῶν στά ὅρια τοῦ Δήμου τους. Μάλιστα, σχετικά μέ τή μετεγκατάσταση μεταναστῶν στήν περιοχή τους καί τή δημιουργία ΚΥΤ, δήλωσαν ὅτι θά καταθέσουν ψήφισμα στόν Δῆμο Κορδελιού-Εὐόσμου. Τό ψήφισμα διαβάστηκε στόν κόσμο πού εἶχε συγκεντρωθεῖ καί ἐγκρίθηκε, ἐνῷ τόνισαν πώς σκοπεύουν νά τό καταθέσουν στόν δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό. 

Διανύουμε τόν πρῶτο χρόνο τῆς πανδημίας καί ἐνῷ ἔχουν καταπατηθεῖ πολλές ἀπό τίς συνταγματικά κατοχυρωμένες ἐλευθερίες καί δικαιώματα πού δέν νοεῖται νά ἀπουσιάζουν ἀπό ἕνα δημοκρατικό κράτος, οἱ ἁρμόδιοι ὑπερτονίζουν πώς ἡ ἀνάγκη γιά ὑποταγή σέ κάθε αὐθαίρετο μέτρο γιά τόν κορωνοϊό, εἶναι μονόδρομος. Ὅμως, ἐπειδή ἡ διαχείριση τῆς πανδημίας ἔχει λογικά σφάλματα, δέν κατάφερε κανείς νά πείσει τόν καταπιεσμένο λαό καί ἀπογοητευμένο ἀπό τή χρόνια πολιτική παρῳδία πού ἐκτυλίσσεται ἐπί τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, πώς τά μέτρα γιά τόν κορωνοϊό δέν εἶναι ἕνα καλοπληρωμένο σχέδιο χειραγώγησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ λέξεις, μπορεῖ νά μοιάζουν βαρύγδουπες καί συναισθηματικά φορτισμένες καί νά ἀποδίδουν βαρύτατες εὐθύνες γιά ἐγκληματική ἀμέλεια στά θέματα πού προστατεύουν τόν πολίτη, ὅμως ἐπί τῆς οὐσίας, ἡ κατάσταση πού βιώνει ἡ χώρα δέν μπορεῖ νά ὡραιοποιηθεῖ, οὔτε κἄν λεξιλογικά.

Ἐπειδή οἱ ἡμέρες αὐτές, μᾶς πηγαίνουν πίσω στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θέλουμε νά τονίσουμε πώς ὁποιαδήποτε μορφή ἐπανάστασης ἤ ἀντίδρασης σέ ζητήματα Πίστεως καί Πατρίδος, προϋποθέτει καταρχήν τήν ἑρμηνεία τῶν σημείων τῶν καιρῶν, ὥστε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος νά δώσει τή μάχη του (σέ ὅποιο ἐπίπεδο μπορεῖ) γιά τή διατήρηση εἴτε τῆς ἐγχώριας εἰρήνης εἴτε -σέ ἄλλες περιπτώσεις- τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀρθοτόμησης. Σχολιάζοντας τήν εἴδηση γιά τήν πορεία στόν Εὔοσμο, ἀντιλαμβανόμαστε πώς οἱ πολῖτες βρίσκονται σέ ἕνα ἀδιέξοδο καί γι’ αὐτό καταβάλλουν ἀπέλπιδες προσπάθειες βγαίνοντας στούς δρόμους. Τό σύνθημά τους; «Κάτω ἡ χούντα τοῦ κορωνοϊοῦ». Στόν ἐξαναγκασμό, στή βαρβαρότητα, στήν ἀδικία καί στή φίμωση κάποιοι ἄνθρωποι ἀντιδροῦν καί ἐπιδιώκουν νά δημιουργήσουν ἕνα σῶμα ἀντίστασης, ὥστε νά ἐπέλθει ἡ κανονικότητα. Ἀξίζει νά δοθεῖ ἕνας ἀγώνας εἰς πεῖσμα ὅλων ὅσων προσπαθοῦν νά μᾶς ἐπιβάλλουν σάν φυσιολογική τή θέση ὅτι, ἄν εἶναι νά πεθάνεις ἀπό κορωνοϊό, καλύτερα νά μή ζήσεις καθόλου. Ἐμεῖς κρίνουμε σκόπιμο, σέ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς νά προβάλλουμε ὁποιαδήποτε ἀξιόλογη προσπάθεια διαφυγῆς ἀπό τόν λαβύρινθο τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπειδή γιά ἐμᾶς ἔχει πολύ μεγάλη σημασία ἡ ζωή μέσα στήν ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὁ ἀπεγκλωβισμός ἀπό τά δεσμά τῆς ὑγειονομικῆς παραφροσύνης.

Τό ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τολμοῦν καί ζητοῦν μερικοί πολιτικάντηδες τή δημιουργία κέντρου μεταναστῶν, ἐνῷ βρισκόμαστε σέ μία χώρα πού οὔτε τούς νόμιμους κατοίκους της δέν μπορεῖ νά περιθάλψει. Σέ μία οἰκονομία πού κατακρημνίζεται καί σέ μέλλοντα χρόνο θά ἐκτιμήσουμε τό μέγεθος τοῦ οἰκονομικοῦ ὀλέθρου, ἡ φορολογία τῶν Ἑλλήνων καί τά Εὐρωπαϊκά βοηθήματα σπαταλοῦνται μέ τέτοιο τρόπο. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν Ἑλλήνων κλείνουν μέ τίς ὑπογραφές τοῦ κράτους ἤ λειτουργοῦν κάτω ἀπό ἀπαράδεκτες συνθῆκες καί πάλι λόγω τῶν κρατικῶν ἐντολῶν. Ἕνας ὁλόκληρος κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σέ παράλυση μέ τόν Ἕλληνα πολίτη νά ἐκφράζει τήν ἀπελπισία του γράφοντας κείμενα ἀγανάκτισης, ἀρθρώνοντας τή φωνή τοῦ ἀδικημένου καί ἀναζητώντας τή μόνη λύση γιά τό ἄλυτο πρόβλημα πού λέγεται ζωή ἐν καιρῷ κορωνοϊού, στή σκοτεινιά τῆς αὐτοκτονίας. Οἱ Ἕλληνες αὐτοκτονοῦν ἀπό ἀπελπισία, καί οἱ ἠθικοί αὐτουργοί αὐτοχειροκροτοῦνται δημιουργώντας κέντρα μεταναστῶν καί λέγοντας πόσο εὐεργετικά εἶναι ὅλα αὐτά πού διενεργοῦν… Ἥμαρτον!

Οἱ πολιτικοί ἄρχοντες χλεύασαν Σημαία καί Σταυρό καί δημιούργησαν τήν Ἑλλάδα τήν οἰκονομικῆς, συναισθηματικῆς και θρησκευτικῆς «χρεοκοπίας». Ἐλέῳ κορωνοϊοῦ ἔφτιαξαν -στήν κυριολεξία- γαλανόλευκες φυλακές καί ἔδωσαν τίς παροχές πού δέ δικαιοῦνται οἱ παράνομοι, ἀλλοεθνεῖς καί ἀλλόθρησκοι εἰσβολεῖς. Ὁ συναισθηματικός μαρασμός πού μπορεῖ νά φτάσει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή σκληρότητα τοῦ πολέμου, εἶναι πραγματικά ἀξιοθρήνητος καί γιά νά γιατρευτεῖ ἀπό αὐτόν, χρειάζεται τή θαλπωρή τῶν συνανθρώπων του καί τή συμπόνια τοῦ Θεοῦ. Αὐτό συμβαίνει σέ μία πραγματική περίπτωση ἀνάγκης. Ὅμως οἱ ἄνθρωποι πού αἰτοῦνται ἄσυλο στά ἑλληνικά ἐδάφη, δέν ἀνήκουν στίς παραπάνω περιπτώσεις. Τούς παρατηροῦμε νά εἰσβάλλουν ἐντός τῆς χώρας μέ παράνομους τρόπους, πηδώντας μάντρες καί διασχίζοντας χωράφια, καί προσβάλλοντας ἔτσι, τή νοημοσύνη ὅλων μας. Παράλληλα, ὅλη ἡ αὐστηρότητα τῶν πανούργων κυβερνώντων ἐξαντλεῖται στούς Ἕλληνες κάνοντάς τους ζητιάνους τῆς ἐλευθερίας τους, νά μετρᾶνε μέ τό δέκατο τά μέτρα πού μποροῦν νά βαδίσουν καί νά κινδυνεύουν ἀπό τήν ἐπιβολή προστίμου ἐάν ὑπερβοῦν τό ἐπιτρεπτό ὅριο χιλιομέτρων. Νά μήν μποροῦν νά μεταβοῦν σέ ἄλλη πόλη γιά νά ἐπικοινωνήσουν μέ τήν οἰκογένειά τους καί νά ἐνδυναμώσουν μέ τόν τρόπο αὐτό, τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας. Στόν ἀντίποδα, τά σύνορα εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι, δίχως ἀπαγορεύσεις, δίχως μάσκες, δίχως πρόστιμα, δίχως τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα, δίχως καμία νομιμότητα. Φανταστεῖτε πόσο θά ἀποδυναμωθεῖ ἡ ἑλληνική φωνή καί ἡ ἑλληνική ἰσχύς, μόλις ὑπερισχύσουν τά δικαιώματα τῶν ἀλλοεθνῶν καί ἀλλόθρησκων κολάκων τῶν ξεπουλημένων ἑλληνικῶν κυβερνήσεων. Ἡ σκλαβιά στόν ζυγό τῶν ξένων, ξεκίνησε μέ τή δημιουργία τῶν κέντρων μεταναστῶν, καί ὡς θύματα πού κρατοῦν τό πανό τῶν δικαιωμάτων, τούς δίνεται τό δικαίωμα νά ἀπολαμβάνουν ὅλα ὅσα στεροῦνται οἱ Ἕλληνες. Συνεπῶς, γιά τή δημιουργία τῶν κέντρων τῶν νέων ψηφοφόρων τῆς μασονίας καί τῆς ἀθεΐας, δέν ὑπάρχει κανένας ἐπιδημιολογικός κίνδυνος. Ὁ κορωνοϊός φαίνεται ὅτι ἔχει ὁρίσει τήν ἐφαρμογή μίας ἐπιλεκτικῆς ἀναρχίας καί ἀνομίας… Ἕλληνες, ἔρρωσθε! Καί ἄν τά σύνορα τῆς χώρας καταπατοῦνται… τά σύνορα τῆς καρδιᾶς εἶναι αὐστηρά ἑλληνορθόδοξα!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Σε ποια άλλη χώρα μπορούν να παρανομούν ελεύθερα οι παράνομοι μετανάστες;
– Μετανάστες εισέβαλαν σε σχολική γιορτή – Έβγαλαν μαχαίρια και κυνηγούσαν τα κορίτσια
– Το μεταναστευτικό στα χέρια αποχαυνωμένων πολιτικών γίνεται δραματικό
– Εκπαιδευτικοί Έβρου: Κάντε κάτι, κινδυνεύουμε από τις επιθέσεις των παράνομων μεταναστών
– «Κραυγή» βοήθειας από τον δήμαρχο Σύμης: «Θα μας φάνε ζωντανούς» (βίντεο)
Το παγκόσμιο σοκ του lockdown και ο διωγμός των χριστιανών
Στα μουλωχτά, κρυφίως και με σβηστά φώτα
Σχολεία χωρίς Χριστό

Σχετικά άρθρα

Έως πότε εκούσιοι δεσμώτες μέσα στον κατάμαυρο, δαιμονικό κουρνιαχτό;

του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας. "Σημεῖο βρασμοῦ δέν ἔχει ἀπομείνει ἄραγε κανένα, πού νά μᾶς κάνει να σηκωθοῦμε καί νά ἀποφασίσουμε νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τόν ὑλικό καί πνευματικό ζυγό;"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.