“Ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἔρχεται, συνεδριαζούσης ἐκτάκτως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), διά νά ἐπιβάλη τά Κυβερνητικά μέτρα εἰς τήν Ἑλλαδικήν μας Ἐκκλησίαν, τά ἀφορῶντα εἰς τήν Θείαν Λατρείαν ἐν ὄψει τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Χριστιανωσύνης…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” την ακόλουθη επιστολή:

Έν Κυθήροις τη 10η Δεκεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 376 

Πρός
Τήν Ιεράν Σύνοδον
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιωάννου Γενναδίου 14 115 21 Αθήνας 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra