Επικαιρότητα

Υπό έρευνα ο Ποροσένκο για την ουκρανική αυτοκεφαλία

εικόνα άρθρου: Υπό έρευνα ο Ποροσένκο για την ουκρανική αυτοκεφαλία

Το σχίσμα γεννά σχίσματα… από το Κολυμπάρι και μετά το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η Εκκλησία της Ελλάδος δημιουργούν συνεχώς σχίσματα

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σε δημοσίευμα που είδαμε στο διαδίκτυο αποδίδεται πάρα πολύ ωραία η κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στην Ουκρανία. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι πάνω σε αυτά, καθώς όλα είναι ξεκάθαρα, εκτός από το να τονίσουμε για άλλη μία φορά τη δαιμονική ασοφία, την αποκαλυπτική της έλλειψης χάριτος του Πατριαρχείου Κων/λεως να συμπράξει με τόση μανία σε αυτό το ανοσιούργημα, με φερόμενους ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, όπως αποκαλύπτει σε σημερινό δημοσίευμά του ο κος. Χειλαδάκης, αλιεύοντας ειδήσεις από τα τουρκικά Μ.Μ.Ε.

Έχουμε, όμως, να παρατηρήσουμε ότι όντως το σχίσμα γεννά σχίσματα και ότι από το Κολυμπάρι και μετά το Πατριαρχείο Κων/λεως και η Εκκλησία της Ελλάδος δημιουργούν συνεχώς σχίσματα και διαιρέσεις στο σώμα της Εκκλησίας, κομματιάζοντας μανικώς το χιτώνα του Χριστού και διχάζοντας με δαιμονικό μίσος το ποίμνιο, φτάνοντας στο σημερινό εκκλησιομαχικό και εικονομαχικό έσχατο κατάντημα αποϊεροποίησης του Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. 

Μόνη σανίδα σωτηρίας ο ΙΕ΄ κανόνα της Πρωτοδευτέρας αγίας Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου, που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες μας εν τηλαυγεία του θείου φωτός ευρισκόμενοι. Ας τον μνημονεύσουμε να λάβουμε θεία χάρη και φωτισμό : 

“Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι”.

Ατενίζοντας τις τελευταίες εξελίξεις εντός της ελληνικής Εκκλησίας και παγκοσμίως, ρίγος μας διαλαμβάνει καθώς έτι καθαρότερα, έτι ακραιφνέστερα, έτι διαυγέστερα συναισθανόμαστε ότι, ναι, η αγία Αποτείχιση φυλάττει την Αγία Εκκλησία εκτός μεν σχίσματος και την αγία και αμώμητο ημών Πίστη εκτός πλάνης, παραχάραξης, νόθευσης, αίρεσης, εντός δε του στόχου της ημών σωτηρίας. Δοξολογία ακατάπαυστη πάλλει την ψυχή μας που αξιωθήκαμε να μετέχουμε αυτής της αγίας και ουράνιας εν αυτώ τω κόσμω πολιτεύσεως και διαγωγής. 

Σχετικά άρθρα

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.