Τήν Τετάρτη 10 Ἀπριλίου 2019 στις 7:00 μμ., ὁ δάσκαλος καί πολιτικός ἐπιστήμονας κ. Ἀπόστολος Σαραντίδης, θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Μύθων αποκατάστασις εν παραμυθίας Ρωμιών συνέχεια».      

Ἡ ὁμιλία αὐτή θά μεταδοθεῖ στό διαδίκτυο ζωντανά δῶΔεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης:

Ἀνακοινώνεται ὄτι στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” τήν Τετάρτη, 10 Ἀπριλίου 2019, στίς 7:00 μμ., στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἠσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), θά μιλήσει ὁ δάσκαλος καί πολιτικός ἐπιστήμονας κ. Ἀπόστολος Σαραντίδης μέ θέμα: ‹‹Μύθων ἀποκατάστασις ἐν παραμυθίας Ρωμιῶν συνέχεια››.

Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἐδῶ.

Είσοδος ελεύθερη.