Μέτοικος

Έξεστι Συμεώνι Φθίας ασχημονείν 

εικόνα άρθρου: Έξεστι Συμεώνι Φθίας ασχημονείν 
Γράφει ο Μέτοικος

«Στο μυστήριο της Αναστάσεως μετέχουν οι πάντες και τα πάντα. Δίκαιοι και αμαρτωλοί, άγιοι και άγριοι, ουράνιοι και καταχθόνιοι, καθαροί και ακάθαρτοι»


Ο επίσκοπος Φθιώτιδας Συμεών μπορεί, κατά τον επίσκοπο Σιδηροκάστρου Μακάριο να είναι ένας από τους ογδόντα και κάτι «κακούς δημόσιους υπαλλήλους» που συγκροτούν την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος όμως, δεν είναι ένας «χθεσινός «Μήτσος», «Κώτσος» ή «Παναγής» [που ντύθηκε] ακέραιη τη στολή τού άλλοτε απόλυτου μονάρχη της «οικουμένης», δηλαδή, δεν είναι ένας επίσκοπος  που συναριθμείται στο χορό εκείνων των «ανθρώπων με τα ελάχιστα προσόντα ή και την κραυγαλέα ανύπαρκτη σοβαρότητα [που, κατά τον οφικιάλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ.Χρήστο Γιανναρά] έχουν μεταβάλει ένα τεράστιας δυναμικής λειτούργημα [αυτό του επισκόπου] σε λαχείο, που μεταμορφώνει θλιβερούς σπιθαμιαίους σε υπερευνοημένους μεγιστάνες».

Είναι επίσκοπος «πτυχιούχος Νομικής και Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο εκκλησιαστικό δίκαιο…», για κάποιους μήνες υπήρξε επίσκοπος Θεσπιών και, όταν εκλέχθηκε Μητροπολίτης Φθιώτιδος ξαναορκίστηκε να ορθοτομεί το «λόγο της αληθείας», γι’ αυτό και το Πασχάλιο μήνυμά του με τον «ατομοκεντρικό νομικισμό και [την] ηθικοπλαστική προπαγάνδα» του, όπως περιγράφει τα σύγχρονα κηρύγματα των επισκόπων ο κ. Χρήστος Γιανναράς σκανδαλίζει που, με την κάπνα της κακοδοξίας του «μαυρίζει» το χρυσό θρόνο της Ορθόδοξης θεολογίας.

Βεβαίως, ο Φθιώτιδος Συμεών είναι επίσκοπος με ποιητικό θεολογικό λόγο και, για το αληθές του πράγματος, αρκεί να θυμηθεί κανείς το: «Ναι, είμαστε συντηρητικοί ρε, τι θέλεις;» και, τη διαβεβαίωσή του πως: «Εμείς θα είμαστε συντηρητικοί και θα στηρίζουμε αυτήν την οικογένεια, αγαπώντας κάθε άνθρωπο, χωρίς εξαιρέσεις». 

Την απροϋπόθετη αυτή αγάπη για «κάθε άνθρωπο, χωρίς εξαιρέσεις», ο αγαπούλης επίσκοπος την επέκτεινε και στους δαίμονες, αφού, στο Πασχάλιο μήνυμά του βεβαιώνει ότι: «Στο μυστήριο της Αναστάσεως μετέχουν οι πάντες και τα πάντα. Δίκαιοι και αμαρτωλοί, άγιοι και άγριοι, ουράνιοι και καταχθόνιοι, καθαροί και ακάθαρτοι»!

Ο αγαπούλης επίσκοπος στέλνει την κόλαση περίπατο και, στον «Ύμνο των τριών παίδων» πρέπει με τη νέα «δογματική» του επισκόπου Συμεώνος να προστεθεί το «ευλογείτε τον κύριο οι αμαρτωλοί, οι άγριοι, οι καταχθόνιοι και οι ακάθαρτοι», αφού, κατά τον επίσκοπο Φθίας όλοι αυτοί «μετέχουν στο μυστήριο της Αναστάσεως»! 

Κανένας πλέον λόγος να «βαπτισθούμε και να ενδυθούμε Χριστό»! Αφού, κατά την κακοθεολογία του Φθιώτιδος Συμεών τώρα, οι «Δίκαιοι και [οι] αμαρτωλοί, [οι] άγιοι και άγριοι, [οι] ουράνιοι και καταχθόνιοι, [οι] καθαροί και ακάθαρτοι» «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα»!

Επιπροσθέτως, πρέπει, πριν από τον επινίκιο ύμνο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών…» να διαγραφεί ο Στίχος «Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν», καθότι, κατά την κακοθεολογία του Συμεώνος Φθιώτιδος, πέρα απ’ το ό,τι προσβάλει την απροϋπόθετη αγάπη των αγαπούληδων επισκόπων, πλέον, η διάκριση αμαρτωλών και δικαίων δεν έχει νόημα όχι, βέβαια, στην  Εκκλησία των Ορθοδόξων, αλλά στην επισκοπή του.  

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως «κάτεισιν εις άδην ψυχή τεθεωμένη, ίνα, ώσπερ τοις εν γη ο της δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος, ούτω και τοις υπό γην εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένους επιλάμψει το φως» και «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη, και τα καταχθόνια» που, όμως, μονάχα όσοι είναι ικανοί να δουν το ανέσπερο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου επιβεβαιώνουν και, μόνον «τοις πιστεύσασι [ο Κύριος] γέγονεν αίτιος σωτηρίας αιωνίου, τοις δε απειθήσασιν έλεγχος απιστίας».  Οπότε, «δυοίν θάτερον». Ή, ο Φθιώτιδος Συμεών  «ανέγνωσε, αλλ’ ουκ έγνωσε» τα πατερικά κείμενα ή, ενσυνείδητα «μαυρίζει» με την καπνιά του κακού λόγου του το θρόνο της Ορθοδόξου θεολογίας.

Και εάν μεν «ουκ έγνωσε ό,τι ανέγνωσε», «έως και εβδομηκοντάκις επτά» φορές συγχωρείτε, αφού, είναι επιταγή του Κυρίου, εάν όμως, όπως φαίνεται, στα σοβαρά υποστηρίζει πως «έγνωσαν και συνήκαν [οι] εν σκότει διαπορευόμενοι» ότι Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν δαίμονες, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, διότι πρέπει στην ορθόδοξη υμνολογία τώρα να προσθέσουμε δίπλα στο «Την Αναστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς» και, το «δαίμονες χειροκροτούσιν εν τοις κατωτάτοις της γης». 

Βεβαιότατα και, κατά την κακοθεολογία του Φθιώτιδος Συμεών, ανάγκη πάσα να διαγραφεί το «Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν», διότι, δεν «απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού», ούτε «εκλιπέτωσαν ως εκλείπει καπνός [και] τήκεται κηρός από προσώπου πυρός» με την Ανάστασίν Του, αφού, «Στο μυστήριο της Αναστάσεως μετέχουν αμαρτωλοί, άγριοι, καταχθόνιοι και ακάθαρτοι»!!

Επίσης, με την κακοθεολογία του Φθίας Συμεώνος, δεν έχει νόημα το Εξαποστειλάριον «Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· [και, καμία αξία η παράκλησή μας προς τον Κύριο] λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδώτα, και σώσον με» αφού, όλοι όσοι λαμβάνουν καθημερινά «τα τριάκοντα αργύρια, [για] την  τιμήν του τετιμημένου» «μετέχουν στο μυστήριο της Αναστάσεως», τουτέστιν, εισέρχονται στον νυμφώνα Του φορώντας το ρυπαρό ένδυμα της αμαρτίας στην ψυχή τους.

Οπότε και, κατά το Πασχάλιο μήνυμα του Φθιώτιδος Συμεών, οι «αμαρτωλοί, άγριοι, καταχθόνιοι, και ακάθαρτοι», μπορούν να θεωρούν τους εαυτούς τους ως «ευλογημένους του πατρός και κληρονόμους της ητοιμασμένης βασιλείας από καταβολής κόσμου».

Ανεβασμένος στον αφρό της αγαπολογίας της παναίρεσης του οικουμενισμού ο επίσκοπος Συμεών, αποκρύπτει την αλήθεια ότι, ο Δεσπότης και Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός ημών «μακροθυμεί μόνον για τα πλημμελήματα μας» και, ως ο μόνος Δίκαιος δεν απεμπολή το «λόγον Του εν ημέρα κρίσεως» πως,  «εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως».Τέλος, όπως κάποτε οι Σπαρτιάτες για την βαρύτατη προσβολή των θέσμιων της κοινωνίας τους από τους Κλαζομένιους τους επέτρεψαν την αυτογελοιοποίησή τους αντί άλλης τιμωρίας, δίνοντας άδεια μόνον σε αυτούς τους ασήμαντους και αμετροεπείς να ασχημονούν μαυρίζοντας με καπνιά τους θρόνους των εφόρων, έτσι και το χριστεπώνυμο πλήρωμα πρέπει να διακηρύξει ότι: έξεστι Συμεώνι Φθίας ασχημονείν εις τον χρυσόν θρόνον της Ορθοδόξου Θεολογίας.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κατά Ιωάννην και Αρχιεπ. Ελπιδοφόρου το ανάγνωσμα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζεται ελεύθερα όπως έχει δικαίωμα να κάνει κάθε άνθρωπος. Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. Τι πρέπει να πράξει ο πιστός λαός;

Θυρανοίξια ανακαινισθέντος Ναού στη Μητρόπολη Περιστερίου χωρίς Εσταυρωμένο

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Παρακολουθούμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς είναι ο απολογητής του Ουκρανικού κακοκέφαλου και ο πρώτος διδάξας την αντικατάσταση του Εσταυρωμένου από το δεσποτικό σύνθρονο μέσα στα Ιερά των ιερών Ναών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.