εικόνα άρθρου: Φοβού τους Χαλκίτες αποφοίτους!
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη

Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης


Και όμως μία απλή ανακοίνωση για Επιστημονικό Συνέδριο μπορεί να αποκαλύψει πολλά!

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ενημέρωση για τη Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. [1]

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε: Διεθνές και Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023, ευχαίς και ευλογίαις του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της εν λόγω ημερίδας υπό τον τίτλο «Η συμβολή των Χαλκιτών Καθηγητών και αποφοίτων εις τας διορθόδοξους σχέσεις: Θεολογική Σχολή της Χάλκης· επιτελικὸν διεργαστήριον του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Στη συνέχεια η είδηση αναφέρει ότι το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη διοργάνωση του Πανορθοδόξου Συνεδρίου του 1923 στην Κωνσταντινούπολη.

Η επόμενη πληροφορία παρουσιάζει τον σκοπό του Συνεδρίου, ο οποίος είναι να αναδείξει την προσφορά της Σχολής της Χάλκης στην προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Πανορθοδόξου Ενότητας, μέσω των αποφοίτων της. Όπως ο ίδιος ο πατριάρχης αναφέρει, οι απόφοιτοι της Σχολής της Χάλκης είναι γνήσιοι φορείς του «πνεύματος της Χάλκης» δηλαδή του πνεύματος της ενότητας, της ειρήνης, διαλόγου και της καταλλαγής.

Έντονη επίδραση είχε αυτό το πνεύμα της Χάλκης, της ειρήνης της καταλλαγής και ενότητας και στο παρελθόν, φτάνει να δούμε τον κατάλογο των αποφοίτων. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο μασόνος πατριάρχης Αθηναγόρας, ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.α.

Εξάλλου στην Κατάνυξη αναρτήθηκε άρθρο, με τίτλο «Φάκελος Θεολογική Σχολή Χάλκης» [2], όπου αναλύεται επακριβώς ο πραγματικός ρόλος αυτής της Σχολής, που δεν είναι άλλος, από την εκπαίδευση των νέων καθηγητών και ιεραρχών του συγκρητισμού και των διαχριστιανικών διαθρησκειακών διαλόγων. Απώτερος σκοπός της Σχολής είναι η εγκαθίδρυση της παγκόσμιας θρησκείας. Απόδειξη αποτελεί το ίδιο το πρόγραμμα Σπουδών της θεολογικής Σχολής της Χάλκης, όπως παρουσιάστηκε το 2019. Επίσης η άοκνη προσπάθεια παγκοσμιοποιητών, όπως Αμερικανών Προέδρων ακόμα και του Πάπα, ώστε να επαναλειτουργήσει η Σχολή της Χάλκης, επιβεβαιώνει το οικουμενιστικό προφίλ της.

Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι το Συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την διοργάνωση του Πανορθοδόξου Συνεδρίου του 1923 στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Τι έγινε όμως σε εκείνο το Πανορθόδοξο Συνέδριο το 1923 στην Κωνσταντινούπολη;

Διαβάζουμε σχετικά, στο βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου με τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ», τα εξής «Ο από Αθηνών Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Δ΄ Μεταξάκης …προσεκάλεσε…τους Μακαριωτάτους και Σεβασμιωτάτους…των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου και Ελλάδος, όπως ευαρεστηθώσι και συγκατατεθώσιν «εις τον καταρτισμόν Επιτροπής …μελετήσει μεν εμπεριστατωμένως το τε ημερολογιακόν πανορθόδοξον ζήτημα, υποδείξει δε και τον τρόπον της τούτων κανονικής επιλύσεως…[…]

[…] Ο Πατριάρχης Μελέτιος, άμα τη λήξει των εργασιών του Π.Σ., διεβίβασε προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος διά κεχωρισμένων εγγράφων αφ’ ενός μεν την περί ημερολογίου «απόφασιν» αυτού αφ’ ετέρου δε τας λοιπάς «αποφάσεις». Σημειωτέον ότι το Ημερολογιακόν είχεν απασχολήσει το Π.Σ. υπό την μορφήν α) της διορθώσεως του εν χρήσει εκκλησ. ημερολογίου και β) της συζητήσεως των όρων, υφ’ ους και η Ορθόδοξος Εκκλησία θα ηδύνατο να αποδεχθη νέον τελειότερον ημερολόγιον[…]

Ενώ στις Σημειώσεις αναγράφεται […] «Το Πανορθόδοξον Συνέδριον 1) Παρακαλεί το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, όπως, μετά προηγουμένην συνεννόησιν μετά των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών, δηλώση εις την Κοινωνίαν των Εθνών, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία προθύμως θέλει αποδεχθή το μέλλον να εξευρεθή νέον ημερολόγιον, εφ’ όσον τούτο ήθελον αποδεχθή πάσαι αι Χριστιανικαί Εκκλησίαι. Εάν δε η Κ.τ.Ε. εθεώρει εαυτήν αναρμοδίαν όπως δεχθή την τοιαύτην δήλωσιν, του Οικουμ. Πατριαρχείου, επαφίεται εις αυτό να ποιήσηται την ως άνω δήλωσιν όπως άλλως ήθελε κρίνει ορθόν…το «Κοινόν Πάσχα της Χριστιανωσύνης» απετέλεσεν έκτοτε το αντικείμενον πολλών συζητήσεων εν τε τοις κόλποις του Π.Σ.Ε. (Βλ. «Επίσκεψιν» αρ. 123/22-4-75 σ. 5) και των Εκκλησιών ΡΚαθολικής και Ορθοδόξου, του αοιδίμου Πατριάρχου Αθηναγόρου, προτείναντος, την δευτέραν Κυριακήν εκάστου Απριλίου ως ημέραν κοινού εορτασμού του Πάσχα υφ’ απάντων των Χριστιανών. Ιστορικήν περί του καθόλου εορτασμού του Πάσχα, αναδρομήν ως και περί του εν Αθήναις συγκληθέντος Β’ Οίκουμενικού Συμποσίου τη 11-6-1969, βλ.εν: Το κοινόν Άγιον Πάσχα της Χριστιανωσύνης, Β’ Οικουμενικόν Συμπόσιον – Αθήναι 11 Ιανουαρίου 1969, Έκδοσις Ιδρύματος Ευρώττης Δραγάν. Γ. Μπεκατώρου, Το κοινόν Πάσχα Αθήναι 1975. Πρβλ. και «Επίσκεψιν» αρ. 122/8-4-75 σ. 2. Σπ. Αλεξίου: Προσπάθειες για κοινό εορτασμό του Πάσχα, εν: «Καθημερινή» 30-3-75. [3][…]

Ποιος να είναι ο αληθινός σκοπός αυτού του Συνεδρίου εκτός από την ανάδειξη ….του πνεύματος της ειρήνης και καταλλαγής των Χαλκιτών αποφοίτων; 

Οψόμεθα.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧΙ

Δείτε σχετικά:
Η Μασονία, οι Πατριάρχες και ο μασονικός Οικουμενισμός
Φάκελος “Σχολή της Χάλκης”
Η Οικουμενιστική Θεολογική Σχολή της Χάλκης υποδέχεται και τιμά Ουνίτη «Επίσκοπο»
Ω, της υποκρισίας – Ο Βαρθολομαίος τιμά τον αδικημένο Πατριάρχη Μάξιμο Ε’

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.