Ελένη Παπασταματάκη

Για την ζωή αυτών που λάτρεψαν και ομολόγησαν Χριστό

εικόνα άρθρου: Για την ζωή αυτών που λάτρεψαν και ομολόγησαν Χριστό
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Λίγα εισαγωγικά λόγια…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Εισαγωγή

«Όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, την Ορθοδοξία, φέρουμε τεράστια ευθύνη προς τις επόμενες γενεές. Την Πίστη που μας παρέδωσε ο Χριστός δια των Αγίων Του να την διαφυλάξουμε και να την μεταλαμπαδεύσουμε ατόφια στα παιδιά μας…

Οι πρώτοι Απόστολοι του Χριστού και στους επόμενους αιώνες οι διάδοχοί τους ενισχύονται από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Στερεώνονται στην Πίστη αποκτώντας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά δίδονται ‘εκάστω προς το συμφέρον’ (Α΄Κορ. 12, 7-11). Ειδική δωρεά αποτελεί ένα κοινό χάρισμα, ομολογιακό και μαρτυριακό, βασισμένο στην αποκεκαλυμμένη γνώση πως είναι μέτοχοι και φορείς της μόνης αληθινής Πίστης και Αληθείας. Ο Αναστημένος Χριστός αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη Λατρεία της ύπαρξής τους… Προσφέρουν το Ύδωρ το ζων, το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον, την μαρτυρία της Ανάστασης, το Ευαγγέλιο της Λύτρωσης. Και μπολιάζουν την προσφορά τους με τη θυσία και το μαρτύριο. Δίνουν τη ζωή τους για την αγάπη του Χριστού και της Ορθοδοξίας…»

Αυτά τα χρυσά, ευλογημένα λόγια είναι βγαλμένα από την Ορθόδοξη καρδιά του μακαριστού Γέροντά μας και περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Βίωμα Ορθοδοξίας, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τίτλο «Το ύδωρ το αλλοιούμενον».

Εμπνεόμενοι και εμείς από τους λόγους του, την πλούσια παρακαταθήκη που μας άφησε, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την Ομολογία πίστεως. Είναι περισσότερο από ποτέ, μεγάλη η ανάγκη να μαθητεύσουμε κοντά τους ώστε να γνωρίσουμε πώς αυτές οι ψυχές, ως άνθρωποι, ζώντας ο καθένας στην εποχή του, μπόρεσαν να διαφυλάξουν ανόθευτη την πίστη στον αληθινό Θεό και να παραμείνουν αμετακίνητοι στην Αποκαλυφθείσα Αλήθεια. Ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχτούμε από το παράδειγμά τους και να το ακολουθήσουμε, προκειμένου να ομολογούμε Χριστό και Ορθοδοξία. Η επιθυμία μας περικλείεται στους λόγους του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη «Το να θαυμάζει κανείς τους κόπους των Αγίων είναι καλό, το να τους ζηλεύει όμως είναι αφορμή σωτηρίας»!

Παράλληλα στο πλαίσιο αυτής της νέας μόνιμης στήλης, θα παρουσιάζουμε κείμενα Πατέρων της Εκκλησίας μας επίσης με ομολογιακό χαρακτήρα αλλά και θα εστιάζουμε σε αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης, όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι τόνιζαν ιδιαιτέρως το θέμα της διαφύλαξης ανόθευτης της πίστης μας και της αποφυγής της πλάνης και της αίρεσης.

Η μελέτη του Συναξαριστή στην καθημερινότητά μας αποτελούσε βασική προτροπή και ευχή του Γέροντά μας, καθώς γνώριζε την μεγάλη ωφέλεια που αποκομίζουν οι ψυχές μας. Παραμένοντας σε αυτήν του την ευλογία, συνεχίζουμε όπως ακριβώς μας εδίδαξε η θυσιαστική του αγάπη.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε κάποιους από τους λόγους του Αγίου Νεκταρίου στο βιβλίο που έγραψε ο ίδιος με τίτλο «Περί των Αγίων του Θεού».

«Κατά τόν αὐτόν χρόνον καθ’ ὅν ὁ ὑπέρτατος Κριτής ἀξιοῖ νά ἀπονείμῃ τοῖς δικαίοις μετά θάνατον ἀπαρχήν τινα τῆς δόξης αὐτών ἐν τῷ Οὐρανῷ, ἤτοι τῇ Ἐκκλησίᾳ τῇ θριαμβευούση, ἀπονέμει αὐτοῖς μίαν δόξαν καί ἐν τῇ ἐπί τῆς γῆς συγχρόνως στρατευομένῃ Ἐκκλησίᾳ. Αὕτη ἡ δόξα ἐκδηλούται ἐν τούτῳ ὅτι ἡ ἐπίγειος Ἐκκλησία σέβεται τούς δικαίους ὡς ἁγίους καί φίλους τοῦ Θεοῦ. Ἐπικαλεῖται αὐτούς ἐν ταῖς προσευχαῖς αυτῆς ὡς μεσίτας παρ’ αὐτῷ, τιμά ἐπίσης τά αὐτῶν λείψανα καί πάν ὅ, τι ἀνῆκεν αὐτοῖς, ὡς καί τάς εἰκόνας αὐτῶν…

Ἡ χριστιανική Ἐκκλησία τιμά τούς ἁγίους οὐχί ὡς θεούς, ἀλλ’ ως πιστούς δούλους, ὡς ἁγίους καί φίλους τοῦ Θεοῦ…

Ἡ πρός τούς ἁγίους τιμή εἶναι ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τῶν πιστών πρός αὐτούς διά τάς ὑψηλάς αὐτῶν ἀρετάς καί τούς μεγάλους ἀγῶνας καθ’ οὕς γενναίως ἀγωνισάμενοι ἔλαβον τόν τῆς δόξης ἀμαράντινον στέφανον. Ἡ πρός τούς ἁγίους τιμή εἶναι ἔνδειξις σεβασμού ἡμῶν πρός αὐτούς διά τήν ἐθελούσιον αὐτών θυσίαν ὑπέρ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, ἥν διά τοῦ ἰδίου αἵματος καί τῆς τελείας αὐταπαρνήσεως ὡμολόγησαν καί ἐστήριξαν. Ἡ πρός τούς ἁγίους τιμή εἶναι ἔκφρασις ἀϊδίου εὐγνωμοσύνης πρός τούς ἀθλητάς τοῦ Χριστοῦ τούς πολεμήσαντας τάς πλάνας τῶν πολεμίων τῆς ἀληθείας καί διαφυλάξαντας τήν πίστιν ἁγνήν, καί μεταδόντας ἡμῖν ἀλώβητον τήν ἱεράν παρακαταθήκην καί ἀκεραίαν καί ἀμεἰωτον τήν ἀποκαλυφθεῖσαν ἀλήθειαν».

Ερχόμενοι να γνωρίσουμε αυτά τα παλικάρια του Χριστού μας, τους Ομολογητές Αγίους μας, συναντάμε τη μορφή του Οσίου Πατρός και Ομολογητού Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 του μηνός Μαΐου. Γι’ αυτόν τον Άγιο, τον υπέρμαχο της Αγίας Πίστης μας θα μιλήσουμε στην επόμενη ανάρτησή μας.

Αγίου Νεκταρίου, Περί των Αγίων του Θεού, Αθήναι 1986

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Η μαχητικότητά του και η εμμονή του στην ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο έλεγξαν το δόγμα της δυσσεβείας του Αρείου…

Το Συναξάρι των Οσίων Ευγενίου και Μακαρίου των Ομολογητών

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Στο δρόμο της εξορίας οι αθλητές του Χριστού πήγαιναν χαρούμενοι αφού εξορίζονταν για την αγάπη του Χριστού και έψαλλαν αγαλλόμενοι «Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρίου»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.