Επικαιρότητα

Η απολογία του επισκόπου Πειραιώς Σεραφείμ

εικόνα άρθρου: Η απολογία του επισκόπου Πειραιώς  Σεραφείμ

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

… Αλλά, επίσκοπε κ. Σεραφείμ, αν το θέμα «δεν τυγχάνει Ορθοδόξου ακριβείας περί την πίστιν» τότε, γιατί ζητάτε σύγκληση Πανορθόδοξου (Οικουμενικής) Συνόδου…


Η απολογία του επισκόπου Πειραιώς Σεραφείμ

Γράφει ο Μέτοικος 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Με οδηγό το λόγο του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: «Κρείττων επαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού» και το του Αποστόλου Παύλου: «Ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού», η ιστοσελίδα «Κατάνυξη» διέκοψε κάθε επικοινωνία δημοσιογραφική και «πνευματική» με τον επίσκοπο Πειραιώς κ.Σεραφείμ διότι αυτός, ανακόλουθος με τη λογική των όσων δημόσια υποστηρίζει, συμπροσευχήθηκε με τον παραβάτη των Ιερών Κανόνων κ. Ιωάννη Τασσιά, «υψηλόβαθμο, κατά τον οφφικιάλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Χρήστο Γιανναρά, θρησκευτικό υπάλληλο του κράτους».

Η απολογία, με μορφή «Ανακοινωθέντος», του επισκόπου Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς τον ιστότοπο «Κατάνυξη» δεν έγινε «μετά πραΰτητος και φόβου», αλλά με έντονη την επιρροή της μισαλλοδοξίας.

Ενθυμούμενοι το λόγο του ιερού Χρυσοστόμου: «ανδρός επιφανούς και πολλοίς γνωρίμου πλημμέλεια, κοινήν άπασι φέρει την βλάβην», όταν οι πράξεις του σκανδαλίζουν ψυχές και γκρεμίζουν προσδοκίες και, βεβαίως, τη σοφία Σολομώντα οι: «Δυνατοί δυνατώς ετασθήσονται», σχολιάζουμε το «Ανακοινωθέν» «Διαπορούντες διά τήν φαιδρότητά του».

Κατ’ αρχάς, κατά τρόπο που απάδει στην σοβαρότητά του ως επισκόπου, ο Πειραιώς κ.Σεραφείμ εκκινά το «Ανακοινωθέν» του ειρωνευόμενος τη διακοπή, τόσο της διαδικτυακής όσο και, κυρίως, της «πνευματικής» σχέσης που είχε ως επίσκοπος, με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Στη συνέχεια, καταφεύγει σε μια φλύαρη και επιλεκτική εξιστόρηση του τι έκανε, τόσο για το Ουκρανικό ζήτημα όσο και για τη μάζωξη στο Κολυμπάρι. Καμία αναφορά και κουβέντα στις παλινωδίες του, μετά την οχλοκρατική σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου: «Ἐν κατακλείδι βεβαίως ἐδήλωσ(ε) ὅτι δι’ αὐτό τό διοικητικῆς φύσεως θέμα πού δέν τυγχάνει θέμα Ὀρθοδόξου ἀκριβείας περί τήν πίστιν! δέν θά προβ(εί) ἀτομικῶς εἰς οἱανδήποτε ἐνέργεια διασπάσεως τῆς ἑνότητος τοῦ Σώματος τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»!

Αλλά, επίσκοπε κ. Σεραφείμ, αν το θέμα «δεν τυγχάνει Ορθοδόξου ακριβείας περί την πίστιν» τότε, γιατί ζητάτε σύγκληση Πανορθόδοξου (Οικουμενικής) Συνόδου που, προφανώς, δεν διανοείστε τη δυνατότητα να συγκληθεί από άλλον Πατριάρχη εκτός του Κωνσταντινουπόλεως;

Αν το θέμα «δεν τυγχάνει Ορθοδόξου ακριβείας περί την πίστιν», γιατί διαμαρτύρεσθε μνημονεύοντας στο «Ανακοινωθέν» Σας προς την ιστοσελίδα «Κατάνυξη», Ιερούς Κανόνες επί Κανόνων δια την παράνομη αναγνώριση υπό του Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τόσο των καθηρημένων και αφορισμένων από το Ρωσικό Πατριαρχείο Ουκρανών όσο και, κυρίως, δια τας «υπ’ αυτών γενομένας ανυποστάτους κανονικώς χειροτονίας»;

Αν το θέμα της Ουκρανίας είναι «διοικητικής φύσεως» επίσκοπε Πειραιώς, με ποιο δικαίωμα ζητάτε την κρίση του από τους επικεφαλής των Εκκλησιαστικών Επαρχιών, τολμώντας μάλιστα να χαρακτηρίσετε ως άκυρη τη χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας, την οποία ο κ. Ιωάννης Τασσιάς επικροτεί και επιβραβεύει κοινωνώντας, κατά κατάφωρη παράβαση των όσων γράφετε στο «Ανακοινωθέν» Σας, με τους σχισματικούς Ουκρανούς;

Και, τέλος πάντων, αφού διατείνεσθε ότι είναι «ἄκυρος [η] συνελθούσα «Ἑνωτική Σύνοδος» [στην Ουκρανία] συγκροτουμένη ἐκ λαϊκῶν προσώπων ἐν σχίσματι…» και αναγνωρίζετε «ὡς τόν μόνον κανονικόν Μητροπολίτην Κιέβου τόν Σεβ. κ. Ὀνούφριον καί τήν περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον», με ποια λογική συνιερουργήσατε με τον κ. Ιωάννη Τασσιά που, όχι μόνο συνιερούργησε και συνιερουργεί με τους «εκ λαϊκών προσώπων εν σχίσματι» της εκκλησίας Βαρθολομαίου στην Ουκρανία αλλά, επιπρόσθετα, θεωρεί ως μη υπάρχουσα την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ονούφριο;

Πως συνιερουργήσατε με ρασοφόρο, που κοινωνεί με τους σχισματικούς της Ουκρανίας, που κοινωνούν με Ουνίτες;

Πως το καταφέρατε επίσκοπε κ. Σεραφείμ εσείς! που δηλώσατε ότι: «Ἐν ταὐτῷ εἰλικρινῶς ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου στόν Πανάγιο Θεό διά τήν ἄμεση δικαίωση ὅλων τῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας πού ἑπόμενα τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἀρνοῦνται τήν ἄκυρη Αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν, καθηρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων τῆς Οὐκρανίας τήν ὁποίαν ἀπένειμε!! ὁ φερόμενος ὡς «Μητροπολίτης Κιέβου» κ. Ἐπιφάνιος!!» να συλλειτουργείτε με τον κ. Ιωάννη Τασσιά που αναγνωρίζει όλους τους σχισματικούς, καθηρημένους, αναθεματισμένους και αχειροτόνητους της Ουκρανίας ως μέλη «εκκλησίας» που, την αυτοκεφαλία της έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος και όχι ο Επιφάνιος Ντουμένκο, όπως ανακριβέστατα υποστηρίζετε;

Δεν ακούσατε επίσκοπε Πειραιώς τον λόγο εννενήκοντα και επτά Πατέρων της εν Αντιοχεία Συνόδου όπου στον 2ο Κανόνα, που συμφωνεί με τον θ΄, τον ί., και ιά Ιερούς Κανόνες των Αγίων Αποστόλων αποφαίνονται αμέσως και χωρίς αναφορά σε Συνοδική καταδίκη: «μὴἐξεῖναι δὲ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις… Εἰ δὲ φανείῃ τις τῶν ἐπισκόπων, ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἂν συγχέοντα τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας»;

Λοιπόν, ο κ. Ιωάννης Τασσιάς που, κατά την αναίμακτο Θεία Μυσταγωγία, κοινωνεί από το ίδιο Άγιο Ποτήριο με ρασοφόρους Ουκρανούς, που έχουν «ανυπόστατη κανονικώς χειροτονία» (με τα όσα εσείς γράφετε) τουτέστιν, δεν έχουν Αποστολική Διαδοχή, είναι ακοινώνητος ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Εάν δεν είναι, όπως αφήνετε να εννοηθεί στο «Ανακοινωθέν» σας, μην ορκίζεσθε επίσκοπε Πειραιώς κ. Σεραφείμ πως, δεν θα συλλειτουργήσετε «μέ φερομένους ὡς «Ἀρχιερεῖς» τῆς δομῆς πού δημιούργησε ἀντικανονικῶς τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Οὐκρανία», διότι είναι καλύτερο να φάτε μεγάλη μπουκιά, παρά να λέτε μεγάλα λόγια!

Ο επίσκοπος Πειραιώς κ. Σεραφείμ υποστηρίζει στο «Ανακοινωθέν» του ότι η: «βασική ἀρετή τοῦὈρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ἡ διάκρισις, ἡὁποία [μάλιστα] εἶναι χορηγία τοῦ Παναγίου Πνεύματος!!!».

Σας βολεύει αυτή η αρχή, επίσκοπε Πειραιώς;

Έπαψαν να ισχύουν στην Μητρόπολή σας, οι τέσσερις θεμελιώδης αρετές του χριστιανού, τουτέστιν: «Όσα αληθή», «Όσα σεμνά», «Όσα αγνά», «Όσα προσφιλή»;

«Άγιε» Πειραιώς, η «διάκριση» ως οικονομία από την Εκκλησία, στρέφεται και αγκαλιάζει πάντα το χριστεπώνυμο πλήρωμα και ποτέ τους διαδόχους των Αγίων Αποστόλων, όπως υμείς κ. Σεραφείμ είστε. Διότι εάν υπήρχε διάκριση και οικονομία και στους προστάτες του Δόγματος, τότε ζήτω που καήκαμε! Δια την επικράτηση της αιρετικής εκκλησιολογίας Βαρθολομαίου!

Με αυτή τη «διάκριση», που τη θεωρείτε και βασική αρετή του Χριστιανισμού θα είστε παρών, αν βεβαίως προσκληθείτε, στην υποδοχή του σχισματικού Επιφάνιου Ντουμένκο από τον ακοινώνητο Ιερώνυμο;

Με αυτήν την αρχή, αν παραβρεθείτε στα ουκρανικά πανηγύρια των Αθηνών, θα υποστηρίξετε πως εσείς! Από «διάκριση» στην πρόσκληση συλλειτουργήσατε με τους σχισματικούς και, δεν ενέχεστε «κανονικώς», διότι «προσωπικώς» δεν μνημονεύσατε τον στερούμενο αποστολικής διαδοχής Ντουμένκο;

Αυτή τη «διάκριση» θα επικαλεστείτε [αν ο μη γένοιτο] ο Επιφάνιος, ο αγαπημένος του κ. Βαρθολομαίου, σας επισκεφθεί στο κονάκι σας ή, θα προβάλετε ως δικαιολογία την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και την «ευγνωμοσύνην και [τον] σεβασμόν [προς τον] Σεπτό Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο [εις τον οποίον χρεωστάτε] «την εις Επίσκοπον προαγωγήν και χειροτονίαν»

«Άγιε» Πειραιώς, μην αυταπατάσθε! Με «ανταποδόσεις αγάπης» στα πανηγύρια και, επιδείξεις χρυσοστόλιστων ενδυμασιών στους δρόμους, ο ορθόδοξος λαός δεν πείθεται, μάλλον ακραία σκανδαλίζεται από την εικόνα της κοινής παρουσίας ακοινώνητων κληρικών και Ορθόδοξων ιεραρχών του.

Γιατί σας διαφεύγει πολυγραφότατε επίσκοπε Πειραιώς, η ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του αγιορείτη στον 2ο Κανόνα της εν Αντιοχεία Συνόδου που, δεν επιτρέπει καμία «διάκριση» ως κοσμική ευγένεια, καθώς απαγορεύει την πρόσκληση του φίλου σας κ. Ιωάννη Τασσιά ακόμη και στην ονομαστική σας εορτή, για να τον κεράσετε λικέρ και σοκολατάκια από αυτά που έλαβε ως «πληρωμή» ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από τον Πέτρο Ποροσένκο για να χορηγήσει την αυτοκεφαλία στους Ουκρανούς σχισματικούς, αφού, ο Κανόνας: «…διορίζει καὶ τοῦτο… Ὁποῖος δὲἘπίσκοπος, ἢ Πρεσβύτερος, ἢ Διάκονος ἤθελε συγκοινωνήσει μὲ τοὺς τοιούτους ἀκοινωνήτους, ἢἐν οἴκω, ἢἐν Ἐκκλησίᾳ, νά γίνεται καὶ αὐτὸς ἀκοινώνητος ἀπὸ τοὺς ἄλλους….»;

Οπότε, επίσκοπε Πειραιώς κ. Σεραφείμ συνιερουργώντας με τον κ. Ιωάννη Τασσιά και «ἄτοπον» εκκλησιαστικά πράξατε και εμμέσως πλην σαφώς είχατε κοινωνία με την αντικανονική δομή της Ουκρανίας, σε βάρος της κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας υπό τον αρχιεπίσκοπο της κ.Ονούφριο.

Περηφανεύεστε επίσκοπε Πειραιώς στο «Ανακοινωθέν» Σας, πως βαδίζετε «τήν μέση βασιλική ὁδό τῆς θεοφιλοῦς διακρίσεως».

Ποιος Ιερός Κανόνας διατάζει ή επιτρέπει κάτι τέτοιο στους επισκόπους;

Έπαψε να έχει ισχύ ο λόγος του Κυρίου προς τους μαθητές Του, (διάδοχος των οποίων είστε): «ἔστω δὲὁ λόγοςὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων [όπως η τάχα βασιλική οδός της θεοφιλούς διακρίσεως!] ἐκ τοῦ πονηροῦἐστιν»;

Δεν φοβάστε «άγιε» Πειραιώς τον Άγγελο Κυρίου που, θα δει τα έργα Σας, έργα της «μέσης Βασιλικής οδού» και θα σας πει: «Οίδά σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ει ούτε ζεστός• όφελον ψυχρός ης ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρός ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου»;

Τώρα, σχετικά με τον π. Άγγελο Αγγελακόπουλο. Ο «συγκεκριμένος Κληρικός» αν και είναι ο μόνος που, με συνοπτικές διαδικασίες απομακρύνθηκε από επισκοπή για το ορθόδοξο φρόνημά του, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε, βεβαίως, και ο τελευταίος που ως «άγνωστος» πάει σε μια Μητρόπολη. Και άλλοι που, κατά τον Καβάφη «Στο ένα τους μάτι έλαμπε η αφοσίωση και στο άλλο ο υπολογισμός» πήγαν άγνωστοι σε Αρχιεπισκοπές και Μητροπόλεις και γύρισαν πίσω …επίσκοποι.

Τέλος, επίσκοπε Πειραιώς κ. Σεραφείμ πλανάστε πλάνην οικτρά, υιοθετώντας την άποψη πως «τό νόμισμα τῆς πλάνης ἔχει δύο ὄψεις». Επειδή είναι ψεύτικο, όπως όλα τα κάλπικα πράγματα στη ζωή, έχει μία και, μόνο μία όψη!

Να θυμάστε «άγιε» Πειραιώς πως, το κάλπικο νόμισμα της πλάνης, πάντα ο διάβολος το στρίβει, γι’ αυτό όπως και να πέσει θα χάσετε αφού, κατά τον Αβραάμ Λίνκολ :«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»!

Σχετικά άρθρα

Το δώρο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πάπα Φραγκίσκο και το μετάλλιο της πλάνης

Αφαιρώντας το θρησκευτικό προσωπείο της «Αγίας» Έδρας αποκαλύπτεται μία αδίστακτη οργάνωση, που έχει βυθίσει την ανθρωπότητα σε φρικαλεότητες, αβάσταχτο πόνο και αίμα Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στο «Αποστολικό» Παλάτι στην πόλη του...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.