Επικαιρότητα

Τι σημαίνει η δε γυνή ίνα φοβήται τον άντρα (Α΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Τι σημαίνει η δε γυνή ίνα φοβήται τον άντρα (Α΄ Μέρος)
Αρθρογράφοι: Μαρία Κοσμίδου, Μακεδονοπούλου Σοφία
αποκλειστικά για την katanixi.gr

Ο Απόστολος του γάμου…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ο γέροντάς μας κοιμήθηκε, επιτακτική όμως μένει μέσα μας η ανάγκη να είμαστε ενωμένοι μαζί του, να τον αναπαύουμε και να μας χαριτώνει η αγία ευχή του. Ευκρινέστερα καταφαίνεται μέσα μας ότι ο λόγος του ήταν και είναι ευαγγελικός και πατερικός, παραδοσιακός κατά πάντα, οδοδείκτης για όσους θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Ταυτόχρονα φέρει και την απαράμιλλη διδασκαλία του γέροντά του Αγάθωνα Κωνσταμονίτη. Είναι ένας λόγος σύμφωνος λοιπόν με το λόγο των αγίων πατέρων!

Για όποιον μάλιστα τον βιώνει είναι συνταγή οικογενειακής και προσωπικής ευτυχίας που πρέπει να παραδοθεί στις νέες γενεές, για να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Ω! πόσο μακρινή και εχθρική μοιάζει αυτή η διδασκαλία στα αυτιά των νέων κοριτσιών, τα οποία δυστυχώς έχουν γαλουχηθεί μέσα στο φεμινιστικό και μεταφεμινιστικό αφήγημα! Πρέπει να επικαιροποιηθεί, να αποκρυσταλλωθεί και να βιωθεί από τη γενιά των σημερινών μητέρων, ώστε με το παράδειγμά μας κάτι να μείνει και στα παιδιά μας! Πολύπλευρη και επιτακτική ανάγκη από πολλές μεριές, λοιπόν, να αναδειχθεί αυτή η πατερική διδασκαλία.

Το θέμα μας αυτή τη φορά είναι ποια είναι η θέση της γυναίκας μέσα στον ευλογημένο ορθόδοξο γάμο, πώς θα είναι ευτυχισμένη η γυναίκα μέσα στην συζυγία και στην οικογένεια. Πώς θα χαριτώνεται; Πηγή μας η συγκλονιστική διδασκαλία του π. Νικολάου Μανώλη στις ομιλίες του με θέμα: «Η δέ γυνή ίνα φοβήται… Αγ. Νεκταρίου (Α)». (1)

Ο π. Νικόλαος θέλησε να μας μεταδώσει το βίωμά του, την εμπειρία του, πώς βίωσε δηλαδή την ορθοδοξία μέσα στο πατρικό του σπίτι, αλλά και αργότερα στη δική του ιερατική οικογένεια. Εκτός από την ορθοδοξία των δογμάτων, που είναι η βάση πάντων, υπάρχει η ορθοδοξία στην καθημερινότητα, στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Η ορθοδοξία έχει τρόπους και μυρωδιές. Ας δούμε, λοιπόν, κι ας προσπαθήσουμε να εννοήσουμε μέσα από τους λόγους του Αγίου Νεκταρίου, που μας παραθέτει εδώ ο π. Νικόλαος, τη διδασκαλία των πατέρων γύρω από την θέση της γυναίκας. Ο Κύριος να μας φωτίσει να εννοήσουμε τα μυστικά και ανεκλάλητα νοήματα και κατευθείαν η ίδια η καρδιά να πληροφορηθεί τι σημαίνει “η δε γυνή ίνα φοβήται τον άντρα”.

Το κείμενο της Αγίας Γραφής που περιλαμβάνει αυτή τη φράση είναι το κείμενο της Κ.Δ. από την “Προς Εφεσίους Επιστολή” του Αποστόλου Παύλου κεφ.5, στ. 33. Ειδικά εμείς θα δούμε τους στ.22-33, που είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε στους γάμους. Είναι ο Απόστολος εκείνος που, ενώ δίνει τις συντεταγμένες πώς ένα ζευγάρι εν Χριστώ μπορεί να ζήσει και να ευτυχήσει, ο διάβολος σηκώνει τέτοια αντάρα εκείνη τη στιγμή που ακούγεται αυτό το απόσπασμα, την ώρα δηλαδή της τέλεσης του μυστηρίου, ώστε το μόνο που ενδιαφέρει όλους είναι ποιος θα πατήσει ποιόν και δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ας το μελετούμε παντού και πάντοτε, λοιπόν, με κάθε ευκαιρία, παντρεμένοι και ανύπαντροι.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΜΟΥ

Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος.

Ἀλλ᾿ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν Ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνᾳ ᾗ ἁγία καὶ ἄμωμος.

Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾿ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν Ἐκκλησίαν· ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ· ἀντὶ τούτου καταλείψει

ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δὺο εἰς σάρκα μίαν.

Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾿ ἕνα, ἕκαστος

τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μια σύντομη ερμηνεία είναι η εξής: Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους σαν να υποτάσσονται στον Κύριο, ο οποίος Κύριος και παραγγέλνει την υποταγή αυτήν των γυναικών. Διότι ο άνδρας είναι κεφαλή και αρχηγός της γυναικός, όπως κι ο Χριστός είναι κεφαλή και αρχηγός της Εκκλησίας. Ο οποίος, όμως, Χριστός είναι συγχρόνως και σωτήρ του σώματος της Εκκλησίας, όλων δηλαδή ανεξαιρέτως των πιστών. Αλλ’ όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον αρχηγό, στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται στους άνδρες τους εις καθετί που δεν αντιστρατεύεται στο θέλημα του Θεού, στο θείο θέλημα.

Οι δε άντρες εξάλλου να αγαπάτε τας γυναίκας σας και να υποβάλλεσθε μέχρι και των μεγαλυτέρων θυσιών προς χάριν αυτών, όπως και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν υπέρ Αυτής τον Εαυτόν Του εις σταυρικόν θάνατον. Διά να την αγιάσει, καθαρίσας Αυτήν με το λουτρόν του ύδατος, δηλαδή διά του Αγίου Βαπτίσματος, κατά το οποίο λέγεται το ιερό λόγιο, “στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος”. Εκεί, λοιπόν, καθαρίζει με αυτό το λουτρό του ύδατος και τούτο διά να την καταστήσει και να την παραστήσει στο πλευρό Του ως νύμφην ένδοξον και άσπιλον την Εκκλησίαν. Χωρίς πλέον Αυτή να έχει καμία κηλίδα ή ρυτίδα ή τίποτε άλλο από εκείνα που ρυπαίνουν κι ασχημίζουν, αλλά να είναι Αγία και Άμεμπτος.

Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά, αφού αποτελεί ένα σώμα με αυτήν. Διότι ποτέ κανείς δεν εμίσησε το σώμα του, αλλά το τρέφει με πολύ ενδιαφέρον και το περιθάλπει, όπως κι ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία Του που είναι το σώμα Του. Διότι πράγματι, εμείς οι πιστοί, που αποτελούμε την Εκκλησία, είμεθα μέλη από τη σάρκα Του κι απ’τα οστά Του, κατά τον τύπον της Εύας, που ήταν από τα οστά και τη σάρκα του Αδάμ. Γι’αυτό και ο Αδάμ, όταν είδε την Εύα, είπε φωτιζόμενος απ’τον Θεό: «Ένεκα τούτου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα αυτού και θα προσκολληθεί προς την γυναίκα του και θα είναι οι δύο εις σάρκαν μίαν». Αυτά που είχε ειπεί τότε ο Αδάμ αναφέρονται αλληγορικώς στον Χριστό και στην Εκκλησία και ήσαν, έως τώρα, άγνωστον, αποκεκρυμμένον μυστήριον, μεγίστης σπουδαιότητος. Εγώ, λοιπόν, λέγω ότι η αλήθεια την οποία προφητικώς είπε ο Αδάμ τότε, αναφέρεται εις την πνευματική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Αλλά, παρόλη την αλληγορία που κρύβουν οι λόγοι του Αδάμ, δεν παύουν να έχουν ισχύν και διά τας συζύγους. Γι’αυτό και ο καθένας από σας ας αγαπά τη γυναίκα του έτσι ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του. Η δέ γυνή ίνα φοβῆται τὸν ἄνδρα θα το ερμηνεύσουμε στη συνέχεια.

(συνεχίζεται..)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα-Αγ. Νεκταρίου(Α)
Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα-Αγ. Νεκταρίου(Β)
Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα-Αγ. Νεκταρίου(Γ)
Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα-Αγ. Νεκταρίου (Δ΄)
Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα-Αγ. Νεκταρίου(Ε΄)

Σχετικά άρθρα

Γιατί δεν πρέπει να θυμώνεις με τους εφήβους, αλλά να τους συμπονάς;

Αρθρογράφοι: Μαρία Κοσμίδου, Σοφίας Μακεδονοπούλου Απαντήσεις και λύσεις στα θέματα της εφηβείας μέσα από τα λόγια του π. Νικολάου Μανώλη… Στην πραγματικότητα η εφηβεία είναι μία ανακατάταξη. Οι μεταβολές σε σχέση...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.