Συνεργατες

Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Γ’)

εικόνα άρθρου: Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Γ’)

Δήμος Σερκελίδης, γραμματέας του συλλόγου Άγιος Ιωσὴφ ο Ησυχαστής
αποκλειστικά για katanixi.gr

Θεολόγοι εναντίον Θεολόγων. Καινοτόμοι εναντίον παραδοσιακών. Μια ειλικρινής αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ και κατά της μεταφοράς της εορτής του Πάσχα στις 9μμ του Μ. Σαββάτου…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Το κώλυμα συνεορτασμού του Πάσχα με το νομικό Πάσχα.

Στη σημερινή συνεδρίαση του άτυπου δικαστηρίου μας εξετάζουμε το θέμα του συνεορτασμού του Ορθόδοξου Πάσχα με το νομικό Πάσχα των Εβραίων. Ως μάρτυρες υπεράσπισης της Ιεράς Συνόδου προσήχθησαν το Γρ. Τύπου της Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Ως μάρτυρες κατηγορίας προσήχθησαν ο π. Φώτιος Βεζύνιας και ο κ. Απόστολος Σαραντίδης. Το παρόν ζήτημα συμπλέκεται με αυτό που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη ανάρτηση, πότε, δηλαδή, έχουμε εκκλησιαστικώς αλλαγή της ημέρας.

Καινοτόμοι

Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

“Φέτος τὸ Ἑβραϊκὸ (Νομικὸ) Πάσχα ἑορτάσθηκε ἤδη στὶς 27 Μαρτίου – 4 Ἀπριλίου (βλ. σχετικὰ δημοσιεύματα στὰ ΜΜΕ). Δὲν θὰ ἑορτασθεῖ τὴν 1η Μαΐου. Ἡ ἡμερομηνία αὐτὴ ὑπάρχει βέβαια στὸ «Πασχάλιον» (βλ. Μ. Ὡρολόγιον), ἀλλὰ δὲν ἰσχύει, ἀφοῦ ἡ ἐπίσημη Ἰουδαϊκὴ θρησκεία δὲν ὑπολογίζει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα.” ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Σεραφείμ Πειραιώς

“Ἐφέτος ὑφίσταται μία ἰδιαιτερότης διότι συμπίπτει κατά τό μέγα Σάββατο νά ἑορτάζεται ὑπό τῶν Ἑβραίων ἀδελφῶν μας τό λεγόμενο Νομικό Φάσκα (Μ. Εὐχολόγιον ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας σελ. 684), γεγονός πού παραθεωροῦν πλήρως οἱ Ρωμαιοκαθολικοί ἀδελφοί μας δι’ ὅ καί ἡμεῖς τά μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας στοιχοῦντες εἰς τόν Ζ΄Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διακελεύοντα «Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος τήν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρό τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετά Ἰουδαίων ἐπιτελέση καθαιρείσθω» ὡς καί εἰς τόν ὅρο τῆς ἁγίας Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπαναλαμβάνοντα τά αὐτά, δικαίως ἑορτάζομεν τήν Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ τήν ἑπομένη τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Νομικοῦ Φάσκα, ἡ ὁποία ἄρχεται μετά τήν 6η ἑσπερινή τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Εἰρήσθω ἐν προκειμένῳ ὅτι οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχουν ἐπικυρωθεῖ ὁρισμένως ὑπό τοῦ Β΄ Κανόνος τῆς Ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 691 ἐπί Ἰουστινιανοῦ τοῦ Ρινοτμήτου ἐν Τρούλλῳ Κων/πόλεως. Εἶναι γνωστό ὅτι τό Σάββατο τῶν Ἑβραίων ἄρχεται ἀπό τήν δύσι τοῦ ἡλίου τήν Παρασκευή καί περατοῦται μέ τήν δύσι τοῦ ἡλίου τό Σάββατο. Ἑπομένως δέν παραβιάζεται ὁ ὅρος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, οὔτε ὁ Ζ΄ Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κατά τόν ἐφετινό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως, διότι τό Νομικό Φάσκα ἔχει περαιωθεῖ μέ τήν δύσι τοῦ ἡλίου κατά τό ἰδικό μας Μ. Σάββατο.” Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Σεραφείμ “Διευκρινίσεις περί της ώρας της Αναστάσεως”

Παραδοσιακοί

π. Φώτιος Βεζύνιας

“Άραγε γιατί το 2021 η Αγία ημών Εκκλησία όρισε να εορτάσουμε το Πάσχα στις 2 Μαΐου; Γιατί δεν το όρισε στις 4 Απριλίου που είναι η πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο την μετά την εαρινή ισημερία; Η απάντηση βρίσκεται στο ότι παρ’ όλο που οι Ιουδαίοι άλλαξαν παράτυπα τον εορτασμό του δικού τους «Πάσχα» εμείς βλέπουμε την ημερομηνία που όρισε ο Μωυσής για το νομικό φάσκα των Ιουδαίων που για το 2021 είναι η 1η Μαΐου. (Βλέπε τέλος Ωρολογίου Μέγα, Πασχάλιον του 2021 επισυναπτόμενη φωτογραφία από το Μέγα Ωρολόγιον).

Γι αυτό λοιπόν ορίστηκε το 2021 να γιορτάσουμε το Πάσχα στις 2 Μαΐου. Είναι σημαντική αυτή η αλήθεια; Βεβαίως. Έχει τεράστια σημασία αφού ο Ζ’ Αποστολικός κανόνας «ζητά την καθαίρεση του Επισκόπου ή του Πρεσβυτέρου ή του Διακόνου που θα επιτελέσει την αγίαν του Πάσχα ημέραν μετά των Ιουδαίων». Κι αν κάποιοι μας πουν ότι οι Ιουδαίοι άλλαξαν την ημερομηνία εορτασμού του δικού τους Φάσκα… δεν πρέπει να παρασυρθούμε διότι τότε θα πέσουμε στον Μέγα Πειρασμό και την αιτία σχίσματος!, να αλλάξουμε το δικό μας Πασχάλιο και τον τρόπο προσδιορισμού του.

Είναι λοιπόν αντικανονική η πρόταση να εορτάσουμε το Πάσχα την 1η Μαΐου στις 9.00 μ.μ. Εάν λάβουμε υπόψη την απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι καλύτερα να γιορτάσουμε την Ανάσταση το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.” Προβληματισμός στην πρόταση να κάνουμε Ανάσταση και επομένως να γιορτάσουμε το Πάσχα την 1η Μαΐου στις 9.00 μ.μ.

Απόστολος Σαραντίδης

“Ας απαντήσουν οι εξυπνάκηδες που ξεφύτρωσαν, στο ερώτημα γιατί δεν γιορτάσαμε φέτος Πάσχα στις 4 Απριλίου, αφού είναι και μετά την εαρινή ισημερία και μετά την πρώτη εαρινή πανσέληνο, δηλαδή την Κυριακή 4/4/2021 εν τάξει; Διότι υπάρχει το παραπάνω κώλυμα με το πραγματικό εβραϊκό μωσαϊκό Νομικόν Φάσκα που είναι για φέτος το Μ. Σάββατο το δικό μας. Σάββατο Πάσχα δικό τους, άρα ορίστηκε η Ανάσταση την 1η Κυριακή μετά, δηλαδή για την 2/5/2021.

Δεν το γνωρίζουν; Έπρεπε. Φυσικά και το γνωρίζουν. Και τώρα που υποτίθεται ότι το έμαθαν μετά από τόσες δημοσιεύσεις, πώς επισκόπησαν; Από πού να το πιάσεις και ποιον να πιάσεις και ποιον να πρωτοαφήσεις!

Απορία: Αν του χρόνου οι Εβραίοι πάλι αντικανονικά για αυτούς, το γιορτάσουν το Πάσχα τους π.χ. το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, εμείς το δικό μας θα το πάμε την Κυριακή 5 Ιουνίου και όχι μετά το Νομικόν Φάσκα το κανονικό; Διότι ισχυριζόμενοι πάλι οι εξυπνόπουλοι ότι δεν υπάρχει για φέτος δογματικό και κανονικό κώλυμα αφού αυτοί το γιόρτασαν νωρίτερα και δεν συμπίπτει, όποτε αλλάζουν αυτοί το Πάσχα τους να το αλλάζουμε κι εμείς. Είναι αυτό σύμφωνο με τη Νίκαια; ΌΧΙ. Τώρα, γιατί;

Όχι, ήθελαν να αναστήσουν διήμερο συνεορτάζοντας με τους Εβραίους για πρώτη φορά ύστερα από 2.000 χρόνια. Και το κόλπο δεν είναι τόσο από την κυβέρνηση αλλά από την ιεραρχία. Ο άσχετος θεολογικά Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ιερώνυμο τού εξέφρασε φυσιολογική απορία αν γίνεται νωρίτερα, και ο δικός μας του είπε, «Ασ’ το θα το κανονίσω». Αυτό λέει ρεπορτάζ που είδαμε. Αν είναι λάθος, μεταφέρουμε λάθος.

Η ιεραρχία έκλεισε τους ναούς και μεταβάλει το Πάσχα. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια. Τώρα αν πούμε ότι έχει εισχωρήσει μασονία, πόσο έξω πέφτουμε;

Συν όλα τα υπόλοιπα κωλύματα, του διήμερου, της άλαδης νηστείας, της διπλής Θ. Λειτουργίας κλπ. Κατά τ’ άλλα, δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή έγινε Εσπερινός, και δεν γνωρίζουμε την ακριβή αναστάσιμη ώρα! Μα ποτέ αφού είναι κινητή εορτή δεν ήταν και δεν είναι ακριβής ούτε η μέρα! Είναι θεολογικά επιστημονικά επιχειρήματα τα προηγούμενα;” Απορία…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Α’)
Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Β’)

Σχετικά άρθρα

Μητροπολίτης προκαλεί πικρόχολα σχόλια με άρθρο του Μ. Σάββατο

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Η επιλογή κοσμικού διαδικτυακού τόπου κυριακάτικης εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας, και η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης υπήρξαν τουλάχιστον ατυχείς αν όχι εφάμαρτες

Συντονιστείτε! Την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 στις 19:00: Ο κοινός εορτασμός του Πάσχα απορρίπτεται από τους Ορθοδόξους (Β΄)(2024)

Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Ἕξι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως "ἔχασαν τά Πασχάλια". Ἤθελαν καί θέλουν νά μᾶς ἀλλάξουν τό Πάσχα"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.