Επικαιρότητα

Η επίσημη αγιοκατάταξη του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ

εικόνα άρθρου: Η επίσημη αγιοκατάταξη του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

…Αναρωτιόμαστε αν πίσω από την είδηση αγιοκατάταξης του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ, κρύβονται οικουμενιστικές πολιτικές και … αλισβερίσια της Ανατολής σε σχέση με το Ουκρανικό!

Για τον π. Σωφρόνιο Σαχάρωφ, τον π. Σωφρόνιο του Έσσεξ, ενθυμούμαστε τον πρωτοπρεσβύτερο π. Άγγελο Αγγελακόπουλο σε παλαιότερο άρθρο του, να αναλύει τις διδαχές του βάσει κειμένων του, ως εξής:
Α) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῆς «ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν»,
Β) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῶν ἑτεροδόξων,
Γ) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» – αἱρέσεων,
Δ) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τῶν διαλόγων,
Ε) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῶν θρησκειῶν και
ΣΤ) Ὁ π. Σωφρόνιος περί μοναδικότητος καί ἀποκλειστικότητος τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ο π. Άγγελος κατέληγε συμπερασματικά: “Ἀπό τήν παράθεση αὐτή τῶν κειμένων τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Τό πρῶτο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος διαφωνοῦσε μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τίς αἱρετικές θεολογικές καί ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τῶν διαλόγων τῶν τελευταίων ἑκατόν εἴκοσι ἐτῶν. Τό δεύτερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος ἐπιθυμοῦσε νά γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τόν Θεάνθρωπο Χριστό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ἔλεγε ὁ ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. Θά μπορούσαμε, τέλος, νά ποῦμε ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος ἦταν ὑπέρ ἑνός ὀρθοδόξου «οἰκουμενισμοῦ».” (Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ και Οικουμενισμός).

Όμως, έχουμε υπόψιν μας και τις θέσεις του πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννη Διώτη, που υπεραμυνόμενος του βιβλίου του με τίτλο: «ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ», γράφει τα εξής σημαντικά: “Ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ με την ίδρυσιν της καταφώρως αντικανονικής μικτής Μονής εις το Έσσεξ της Αγγλίας, κατά περιφρονητικήν παράβασιν ιερών Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων, εδημιούργησε προϋποθέσεις και ευκαιρίας αμέσου κινδύνου…
Εις την μικτήν αυτήν Μονήν και δια τους Μοναχούς και δια τας Μοναχάς υπάρχουν: Κοινός Ηγούμενος, κοινή προσευχή, κοινός εκκλησιασμός, κοινά διακονήματα και κοινή τράπεζα. Κοινά τα πάντα.
Ο 20ος ιερός Κανών της Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εντέλλεται να μη συντρώγουν εις το ίδιον Μοναστήριον Μοναχοί και Μονάστριαι, «μοιχεία γαρ μεσολαβεί την συνδιαίτησιν». Υπάρχει πλήθος Πατερικών κειμένων, τα οποία επιβεβαιώνουν τούτο, όπως καταγράφονται πολλά εις το προαναφερθέν βιβλίον μου…
Επίσης, ο Σωφρόνιος Σαχάρωφ διετύπωσεν εις τα βιβλία του, εκτός από αιρετικάς Τριαδολογικάς κακοδοξίας του, και πλήθος άλλων θεολογικών πλανών. Αι αδιάσειστοι αποδείξεις υπάρχουν εις το ως άνω βιβλίον μου.” (Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης, ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΥΒΡΙΣΤΑΣ).

Τέλος μνημονεύουμε και την ανακοίνωση του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ» όπου περιγράφεται η περίπτωση ενός μιαρού οικουμενιστικού συλλείτουργου με τη λειτουργική συμμετοχή του π. Σωφρονίου Σαχάρωφ: “Πρίν 60 ἀκριβῶς ἔτη τήν Κυριακήν 12ην Νοεμβρίου 1967 ἔλαβε χῶραν εἰς τόν ὀρθόδοξον ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας συλλείτουργον εἰς τό ὁποῖον προεξῆρχον ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί ὁ αἱρετικός Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Λόρδος Michael Ramsey. Παρών καί συμμετέχων εἰς τήν τοιαύτην μιαρᾶν καί θεομίσητον τελετήν ἦτο καί «ὁ Ἡγούμενος τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἐσσεξ π. Σωφρόνιος».” Και συνεχίζει η ανακοίνωση:
“Εἶναι λοιπόν δυνατόν ὁ συλλειτουργήσας καί μέ τόν ἀρχιαιρεσιάρχην Ἀγγλικανόν ἀρχιεπίσκοπον ἀρχ. Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ νά θεωρεῖται: «ἐμπειρικός θεολόγος καί θεόπτης;» (κατά τόν μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἰερόθεον) … Μπορεῖ νά ἀνήκουν εἰς ἐμπειρικόν καί θεόπτην πατέρα οἱ ἑξῆς «λόγοι» τοῦ Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ; : « Τό θεῖον Ὅν, ἐξ ὁλοκλήρου ’’-πραγματοποιημένο-’’, δηλαδή μή περιέχοντας μέσα Του δυνατότητα πού δέν ἔχει ἀναπτυχθεῖ, μπορεῖ νά ὀνομασθεῖ «Καθαρά Ἐνέργεια». Αὐτή φανερώνει πλήρως τήν Οὐσία καί εἶναι συνεπῶς, ὅμοια μέ Αὐτήν». (Η 60η επέτειος μίας φρικτής συλλειτουργίας).

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, αναρωτιόμαστε αν πίσω από την είδηση αγιοκατάταξης του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ, κρύβονται οικουμενιστικές πολιτικές και λόγω της κρίσιμης εκκλησιαστικής επικαιρότητας, αλισβερίσια της Ανατολής σε σχέση με το Ουκρανικό!

————————————————————————————
Διαβάζουμε την είδηση της αγιοκατάταξης από το πρακτορείο ειδήσεων ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:

Αγιοκατατάχθηκε επίσημα σήμερα έπειτα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου μία μεγάλη μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Γέροντας Σωφρόνιος του ‘Εσσεξ.

Το πνευματικό του έργο υπήρξε σπουδαίο ιδρύοντας μια χριστιανική αδελφότητα και χτίζοντας παράλληλα και ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στο Έσσεξ. Ο Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ έμεινε εκεί μέχρι την κοίμησή του το 1993 σε ηλικία 97 ετών.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου: «… Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς ἐγνωσμένης ὁσιακῆς βιοτῆς καί πολιτείας Ἱερομόναχον Ἱερώνυμον Σιμωνοπετρίτην, Καθηγούμενον χρηματίσαντα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, καί ἀκολούθως Οἰκονόμον καί Πνευματικόν τοῦ Μετοχίου Ἀναλήψεως Βύρωνος Ἀττικῆς, καί Ἀρχιμανδρίτην Σωφρόνιον Σαχάρωφ, Καθηγούμενον χρηματίσαντα καί κτίτορα τῆς ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

22 Σεπ

Η διαβολική ευλάβεια εμποδίζει την προσευχή (Ιερός Χρυσόστομος)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΗΝΑΡΙΑ. Και ότι η μνησικακία είναι το χειρότερο από κάθε αμάρτημα

Ο πολύαθλος Άγιος Ευστάθιος ο μεγαλομάρτυς [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Τά πάθη Χριστοῦ, σαφῶς μιμησάμενος, καί τούτου πιῶν, πιστῶς τό ποτήριον, κοινωνός Εὐστάθιε, καί τῆς δόξης σύγκληρος γέγονας, παρ' αὐτοῦ τοῦ πάντων Θεοῦ, λαμβάνων ἐξ ὕψους θείαν ἄφεσιν" (Κοντάκιον)

Φωτιά!!! Το θαύμα: Τιμώντας την Ιεροσύνη και την αγία Πίστη μας (Μέρος Α’)

της Βασιλικής Οικονόμου. «ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ ἐῤῥύσω αὐτούς· πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν» Ψαλμός κα’ 5-6

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.