Επικαιρότητα

Η Κατάνυξη που αφήνουμε… Και η Κατάνυξη που αναδύεται…

εικόνα άρθρου: Η Κατάνυξη που αφήνουμε… Και η Κατάνυξη που αναδύεται…

Ἡ Κατάνυξη πού ἀφήνουμε… Καί ἡ Κατάνυξη πού ἀναδύεται…

Σήμερα, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, μετά ἀπό ἑπτά ἔτη προσφορᾶς τῆς γνήσιας Πίστης μέσα ἀπό παρουσιάσεις ὁμιλιῶν, ἄρθρων, ἀποκλειστικῶν ρεπορτάζ καί σχολιασμό τῆς ἐπικαιρότητας, ἡ Κατάνυξη πού ἀγαπήθηκε τόσο ἀπό ἑκατομμύρια φίλους της, δίνει τή σκυτάλη τῆς ἀγωνιστικῆς καί ὁμολογιακῆς παρουσίας της στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, στή νέα ἀναβαθμισμένη Κατάνυξη (πατῆστε ἐδῶ γιά να ὁδηγηθεῖτε στή νέα Κατάνυξη πού ξεκινᾶ νά λειτουργεῖ τή Δευτέρα 1 Ἀπριλίου 2019), γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς διάδοσης τοῦ Ὀρθόδοξου λόγου καί τῆς ἀντιαιρετικῆς δράσης.

Ἡ Κατάνυξη γεννήθηκε τήν Ἄνοιξη τοῦ 2012 (ἐδῶ δεῖτε τήν πρώτη ἀνάρτηση), ἀπό μία ὁμάδα ἀνθρώπων μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τή φίλτατη Ὀρθοδοξία μας. Ἡ ταυτότητά της περιγράφεται μέ δυό γραμμές στήν κορυφή τοῦ Ἰστολογίου: «Ὀρθόδοξο ἱεραποστολικό καί ἀντιαιρετικό ἰστολόγιο. Μέ ἀγάπη καί εὐλάβεια στό Ἅγιον Ὅρος. Ἰδιαίτερη πνευματική σχέση μέ τήν Ἱερά Μονή Κωνσταμονίτου Ἁγίου Ὅρους. Ἀπεριόριστη ἀγάπη στήν ἐνορία τοῦ ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης». Ἔτσι ἄρχισε τά πρῶτα βήματά της, ὡς ἕνα μικρό καί ἄγνωστο Ἰστολόγιο στήν ἀρχή, πού ἔγινε σέ σύντομο χρονικό διάστημα πασίγνωστο, ἔγινε ἡ παρηγοριά, ἡ καθημερινή ἐνασχόληση τῶν ἀνθρώπων τῆς Πίστης ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη ὅλου τοῦ κόσμου καί ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν ἐχθρῶν της Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀγάπη μας γιά τήν ἀνόθευτη Πίστη, ὁ κίνδυνος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού τότε ἦταν ἄγνωστη λέξη γιά τούς περισσότερους χριστιανούς, ἡ ἀδράνεια τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, ἡ ὁποία, ὅπως ἀποκαλύφθηκε στήν πορεία, ἦταν προσχεδιασμένη τακτική γιά τήν ἀνεμπόδιστη ἐξάπλωση τῆς βρωμερῆς παναίρεσης μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἔγιναν ἀνάγκη νά δημιουργηθεῖ μία δυνατή φωνή, ἕνας κώδωνας κινδύνου, ἕνα καταφύγιο Ὀρθοδοξίας. Ἕνα λιμάνι ἀσφαλές, τό ὁποῖο δεχόταν ὅλο καί περισσότερες ψυχές πού ἀναζητοῦσαν στήριγμα. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔμαθε τί συμβαίνει, ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός· ἔμαθε νά μήν ἀδιαφορεῖ, ἀλλά νά ἀναζητεῖ καί νά παραμένει σταθερά πιστός στήν ἱερή Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀναζητεῖ παραδοσιακούς ἱερεῖς, νά θέλει νά εἶναι μέ τό Χριστό καί ὄχι μέ τούς ἐχθρούς Του, τούς θεομάχους πατρομάχους.

Ἡ διάδοση τῆς Ἀλήθειας ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ἐνόχλησε. Ἡ Κατάνυξη πολεμήθηκε. Δέ φοβήθηκε ὅμως τίς ἀπειλές, τίς διώξεις, τά ἐξώδικα, τούς κάθε λογῆς μπαμποῦλες σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ἱεραρχίας καί τῆς πολιτικῆς, τούς δικτατορίσκους ἐπισκόπους καί τό σινάφι τους, γιατί στήν καρδιά της χτυποῦσε ἡ καρδιά ἀποφασισμένων ἀνθρώπων νά διαφυλάξουν τήν ἀλήθεια τῆς Πίστης.

Τό Ἰστολόγιό μας ἔδωσε ἐπίσης βῆμα καί φωνή σέ ὅσους ἤθελαν νά ὑπερασπιστοῦν τά ἱερά καί τά ὅσια της Πατρίδας μας. Συμμετεῖχε ἐνεργά στόν ἀγώνα ὑπέρ τῆς Μακεδονίας μας, πρόσφερε ἀντικειμενική ἐνημέρωση στηλιτεύοντας τά κακῶς κείμενα στήν πολιτική ἐπικαιρότητα καί τήν προσπάθεια ἀποχριστιανοποίησης τοῦ Ἔθνους μας ὅλο αὐτό τό διάστημα. Πολέμησε μέ ὅλες του τίς δυνάμεις τήν Ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, συμμετεῖχε ἐνεργά στή μεγάλη ἡμερίδα “Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι δύο χρόνια μετά”, πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη, ἀνέδειξε τίς ὑπόγειες διαδρομές καί τό βρωμερό παρασκήνιο τῶν Gay Pride. Γιά τούς ἀγῶνες αὐτούς καί ἄλλους περισσότερους, πού δέν εἶναι δυνατόν νά περιγραφοῦν σέ αὐτό τό σύντομο κείμενο, ἑκατομμύρια φίλων καί ἀναγνωστῶν τήν τίμησαν μέ τήν ἀγάπη τους. Ἔγινε τόσο γνωστή, πού οἱ ἐχθροί της φοβήθηκαν! Τί νά πρωτοθυμηθοῦμε…

Καί ἦρθε ὁ καιρός πού πρέπει τώρα νά κλείσει αὐτός ὁ κύκλος, ὥστε νά ἀνοίξει ἕνας νέος μέ τήν ἀναβαθμισμένη πλέον Κατάνυξη, πού ἔχει ὅλη τήν ἐμπειρία καί τά φόντα νά συνεχίσει στό ὑψηλότερο ἐπίπεδό τή δράση της.

Ἡ προσφορά τῆς Κατάνυξης εἶναι ἀπεριόριστη. Ἑπτά ἔτη στίς ἐπάλξεις τοῦ ὀρθόδοξου ἀγώνα, στηρίζοντας τούς διωκόμενους ἀγωνιστές παραδοσιακούς ἱερεῖς, ἀφήνει ἕνα τεράστιο ἔργο προσφορᾶς τῆς γνήσιας Πίστης στή νέα προσπάθεια πρός δόξαν Θεοῦ. Οἱ χιλιάδες ἀναρτήσεις, ἀποκλειστικές εἰδήσεις, παρουσιάσεις καί βίντεο, φανερώνουν τόν ἀδιάκοπο ἀγώνα τῶν συντελεστῶν της, πού ἀποτελοῦν παρακαταθήκη γιά τή σελίδα πού ἀνοίγει.

Σήμερα κλείνει ἕνα μεγάλο κεφάλαιο καί ἀνοίγει ἕνα μεγαλύτερο. Γιά ὅλους ἐμᾶς, τούς ἀνθρώπους τῆς Κατάνυξης, ἀλλά καί γιά τούς χιλιάδες φίλους καί ἐξωτερικούς συνεργάτες, εἶναι μία ἰδιαίτερα σημαντική καί συγκινητική στιγμή.

Αὐτή ἡ Κατάνυξη, ἡ παλαιά ὅπως θά τή λέμε ἀπό σήμερα, θά βρίσκεται πάντα ἐδῶ, στήν ἴδια διεύθυνση katanixis.gr, γιά ὅσους θέλουν νά ἀνατρέχουν στήν Ἀρχειοθήκη τοῦ Ἰστολογίου γιά κάποιο παλαιότερο θέμα ἤ θέλουν νά παρηγοροῦν τή νοσταλγία τους…

Ἐμεῖς, συνεχίζουμε… Προχωρᾶμε μέ ἰσχυρή θέληση καί ἀνυποχώρητη διάθεση! Ἡ Κατάνυξη πού γεννήθηκε καί ἀντρειώθηκε ἐδῶ, ἡ Κατάνυξη πού πολέμησε ἀπό ἐδῶ τούς ἐχθρούς τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδας, ἡ Κατάνυξη πού ἀφήνουμε ἐδῶ, κρατᾶ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς καρδιᾶς μας. Ὅμως ἡ συνέχεια θά εἶναι ὑπέροχη!

Ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, διαχειριστές, συνεργάτες, φίλοι καί ἀναγνῶστες, ἐλᾶτε νά ἀναδείξουμε τή συνέχεια αὐτῆς τῆς προσπάθειας εὐλογημένη!

Η νέα ιστοσελίδα στη διεύθυνση: katanixi.gr

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

22 Απρ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ, Ορισμοί ανεπίληπτου μοναχικής πολιτείας

Μοναχός είνε εκείνος όστις είνε τη αληθεία ταπεινός και επιθυμεί να τον καταφρονώσιν άπαντες και πιστεύει ότι ο Θεός είνε δυνατός να σηκώση εκ μέσου αυτών παν ανθρώπινον σκάνδαλον...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.