Επικαιρότητα

Η Κατάνυξη της Αγάπης

εικόνα άρθρου: Η Κατάνυξη της Αγάπης

Εκ των συνεργατών της Κατάνυξης

Κατάνυξη είναι η αγάπη που λαμβάνουμε και η απειρότητα της αγάπης που οφείλουμε στον Χριστό της Ορθοδοξίας μας και στον εις τύπον Χριστού, τον γέροντα της προσωπικής μας Κατάνυξης! Αυτή η αγάπη μελίζεται και διαμερίζεται, αλλά δε διαιρείται…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η Κατάνυξη ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «νύσσω» ή «νύττω», που σημαίνει τρυπώ, κεντώ, τσιμπώ. Με την πρόθεση “κατά-” θα μπορούσε να μεταγραφεί σε απλά ελληνικά ως «κατατρύπημα» ή «κατατσίμπημα». Ποιο είναι για μας αυτό το κατατρύπημα της καρδιάς που αναβλύζει η Κατάνυξη;

H Κατάνυξη της διαδικτυακής ενημέρωσης:

Η ιστοσελίδα Κατάνυξη (https://katanixi.gr/) δημιουργήθηκε το 2019, την ημέρα της πρωταπριλιάς, για να δηλώσει παντού ότι ο σκοπός της είναι να πολεμήσει το ψεύδος. Ότι η αλήθεια του Χριστού δε φοβάται τίποτα. Είναι η ιστοσελίδα που αγαπήθηκε από τόσους πολλούς και τόσο πολύ! Ταυτόχρονα όμως, μισήθηκε αφάνταστα και πολεμήθηκε. Αλλά, επειδή στηρίχθηκε στην αλήθεια του Χριστού, άντεξε μέσα στις συμπληγάδες των απειλών και των δικαστηρίων. Για την προσφορά της, ακουμπά στην αγάπη όλων σας. Εμπνέεται από τον βίο των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού. Παρουσιάζει καθημερινά την ορθόδοξη γραμμή, με την οποία ερμηνεύει την επικαιρότητα, αναλύει τα γεγονότα και δίνει το στίγμα της ορθόδοξης διδασκαλίας, ώστε οι αναγνώστες της να γνωρίζουν και να στηρίζονται στα θέματα της Πίστης. Είναι ο αληθινός αγωγός πληροφόρησης για το μείζον θέμα της αγιοπατερικής Αποτείχισης και του πολέμου ενάντια στην παναίρεση του Οικουμενισμού. Όλοι κατανοούμε τον λόγο που μισήθηκε, αλλά πάλι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί την αγαπάμε και την εμπιστευόμαστε!

Ποιοι είμαστε όλοι εμείς οι συντελεστές της Κατάνυξης; Είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί που ομολογούμε όσα και ο Άγιος Νικόδημος αγιορείτης: Πᾶντα ὅσα ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Καθολική Ἀποστολική καί Ἀνατολική Ἐκκλησία, ἡ κοινή καί πνευματική ἡμῶν μήτηρ ἀποδέχεται καί ὁμολογεῖ, ταῦτα καί ἡμεῖς συναποδεχόμεθα καί συνομολογοῦμεν· ὅσα δέ αὐτή ἀποστρέφεται καί ἀποκηρύττει, ταῦτα παρομοίως καί ἡμεῖς συναποκηρύττωμεν καί συναποστρεφόμεθα, ὡς τέκνα αὐτῆς εἰλικρινῆ τε καί γνήσια. (Ἁγ. Νικοδήμου ἁγιορείτου, Ὁμολογία Πίστεως).

Αυτό είναι η Έμπνευσή μας, αυτός είναι ο πόθος της καρδιάς μας, γι’ αυτό θα ομολογούμε μέχρι τέλους! Είθε να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Κύριος!

H Κατάνυξη της καρδιάς:

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος:

«Κατάνυξις στήν κυριολεξία σημαίνει νά ἔχη ὁ μοναχός στήν ψυχή του ἀμετεώριστη ὀδύνη, χωρίς νά ἐπιτρέπη στόν ἑαυτό του καμμία παρηγορία. Τό μόνο πού συλλογίζεται συνεχῶς εἶναι ἡ ἀναχώρησίς του ἀπό τήν ζωή αὐτή. Καί ἐκεῖνο πού περιμένει σάν δροσιστικό ὕδωρ εἶναι ἡ παρηγορία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος “παρηγορεῖ τούς ταπεινούς” (Β´ Κορ. ζ´ 6)». (Λόγος Έβδομος, Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους, παράγραφος 30)

Κατάνυξις εἶναι ἕνας συνεχής βασανισμός τῆς συνειδήσεως, ὁ ὁποῖος μέ τήν νοερά ἐξομολόγησι κατορθώνει νά δροσίζη τήν φλογισμένη καρδιά. (Λόγος Έβδομος, Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους, παράγραφος 3)

Ἐγώ, καθής σκέπτομαι τήν ποιότητα τῆς κατανύξεως, μένω ἔκθαμβος. Πῶς αὐτό πού ὀνομάζεται πένθος καί λύπη εἶναι συμπεπλεγμένο μέ τήν χαρά καί τήν εὐφροσύνη, ὅπως τό μέλι μέ τό κερί! Καί τί διδασκόμεθα ἀπό αὐτό; Ὅτι ἡ κατάνυξις εἶναι καθ᾿ ἑαυτό δῶρο τοῦ Κυρίου. Καί στήν ψυχή πού κατανύσσεται ὑπάρχει μία ἀληθινή ἡδονή, διότι ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέ μυστικό τρόπο παρηγορεῖ τούς «συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ». (Λόγος έβδομος, Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους, παράγραφος 50)

Ἐκεῖνος πού εὐφράνθηκε ἀπό τόν οἶνο (καί ἐμέθυσε), θά ὁμολογήση ἀκουσίως κάθε ἀλήθεια. Καί ἐκεῖνος πού ἐμέθυσε ἀπό τήν κατάνυξι, δέν θά μπορέση νά ψευσθῆ. (Λόγος Δωδέκατος, Περί Ψεύδους, παράγραφος 8)

Ὅσοι εὑρίσκονται μέσα στόν οὐρανό αὐτόν, ἄλλοτε μέν αἰσθάνονται σκληρή σάν πέτρα τήν καρδιά τους καί ἄλλοτε πάλι παρηγοροῦνται μέ τήν κατάνυξι. Ἔτσι καί τήν οἴησι ἀποφεύγουν καί ἀπό τούς κόπους τῶν παρηγοροῦνται μέ τήν χάρι τῶν δακρύων. (Λόγος Τέταρτος, Περί Υπακοής, παράγραφος 82)».

Λόγοι – Αγίου Συμεώνος του νέου Θεολόγου / 04. Λόγος δ΄ Περί μετανοίας καί κατανύξεως: «Ταῦτα δέ πάντα μετά δακρύων, μᾶλλον δέ διά τῶν δακρύων, τό τῆς κατανύξεως θεῖον πῦρ ἀπεργάζεται· ἄνευ δέ δακρύων, ὡς ἔφαμεν, οὐδέ ἕν τούτων ἤ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἤ ἔν τισιν ἑτέροις γέγονέ ποτε ἤ γενήσεται».

Από την Κατάνυξη της διαδικτυακής ενημέρωσης, μέχρι την Κατάνυξη της καρδιάς, η αρχή των πάντων… η ευχή του γέροντα! Η Κατάνυξη διά της ευχής του γέροντα είναι η αγάπη που λαμβάνουμε και η απειρότητα της αγάπης που οφείλουμε στον Χριστό της Ορθοδοξίας μας και στον εις τύπον Χριστού, τον γέροντα της προσωπικής μας Κατάνυξης!

«Κύριε, δός μοι κατανύξεως πόθον»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.