τοῦ π.Νικολάου Μανώλη
ἀρθρογραφεῖ γιά katanixi.gr

Οὔτε δεκάρα τσακιστή νά μή δώσει ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης στό δίσκο πού θά περιαχθεῖ τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων στούς Ναούς τῆς μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Τήν Κυριακή πού οἱ Μυροφόρες κατέβαλαν χρήματα, γιά νά ἀλείψουν μέ ἀκριβά μύρα τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ἡ μητρόπολη Θεσσαλονίκης καταβάλλει χρήματα, γιά νά πληρώνει τά ταξίδια τοῦ κ.Βαρθολομαίου στόν Πάπα. Συγκεντρώνει χρήματα, γιά νά ἐκτελέσει ὁ Φαναριώτης Πάπας τά μοχθηρά σχέδια τῆς προδοσίας τῆς Πίστης μας.

Ἄς ἀντιδράσει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί ἄς στρέψει τήν πλάτη του σέ αὐτή τήν ἀπαράδεκτη συγκέντρωση χρημάτων, πού ἄλλωστε πολλές φορές ἔχει γίνει σέ βάρος τῶν πτωχῶν της Θεσσαλονίκης. Δέν μπορῶ νά ξεχάσω τίς περιπτώσεις πού ἐκλήθην στό γραφεῖο τοῦ κ. Ἀνθίμου, γιά νά ὑποστῶ παρατηρήσεις, γιά τά λιγοστά ἔσοδα ἀπό τό δίσκο τῆς ἐνορίας μου, γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς εἶχα ὀργανώσει πολύ καλά τά πράγματα, ὥστε οἱ ἐνορίτες μου νά μήν ἀναταποκρίνονται στά κελεύσματα τῆς μητρόπολης γιά τό σκοπό αὐτό. Ἀνάμεσα στά ἄλλα, μοῦ συνιστοῦσε ὁ κ. Ἄνθιμος νά προσπαθῶ περισσότερο γιά τή συγκέντρωση μεγαλύτερου ποσοῦ, ἀνάλογο μέ τίς ἄλλες ἐνορίες, ὥστε νά μήν ἀναγκαστεῖ ἡ μητρόπολη νά συμπληρώσει τό δίσκο τοῦ Πατριαρχείου ἐκταμιεύοντας χρήματα ἀπό τίς ἀποταμιεύσεις τοῦ γενικοῦ φιλόπτωχου ταμείου τῆς μητρόπολης! Καί αὐτό γιατί ὑπάρχει λύσσα στούς μητροπολιτικούς, ὥστε κάθε χρόνο τό ποσό πού θά καταβληθεῖ στό Πατριαρχεῖο, νά εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν προηγούμενη φορά. Πῶς ἄλλωστε θά ἔχουν λόγο στήν ἐκλογή μητροπολιτῶν ἀπό τόν κύκλο τῆς μητρόπολης Θεσσαλονίκης! Μία δυναμική προσπάθεια γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ Πατριαρχείου καί μία ἰδιαίτερη σπουδή στή δίωξη τῶν παραδοσιακῶν ἱερέων, ἀποτελοῦν τά ἐχέγγυα τῆς ἀνέλιξης σέ ἐπισκοπικούς θώκους τῶν διάφορων μητροπολιτικῶν ἀρχιμανδριτάδων.

Πρέπει νά γνωρίζουν καλά οἱ πιστοί τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης πώς βαραίνουν τίς ψυχές τους, ὅταν μέ τόν ὀβολό τους συμβάλλουν στήν ἐπικράτηση τῆς πανθρησκείας στήν Ὀρθοδοξία, πράγμα πού ἐπιχειρεῖ καί σέ μεγάλο βαθμό ἔχει καταφέρει ὁ αἱρεσιάρχης. Γιατί μέ τά χρήματά τους πληρώνουν ὅλα τά ταξίδια τοῦ Πατριάρχη καί τοῦ φαναριώτικου συρφετοῦ στόν Πάπα καί στούς Προτεστάντες, γιά τό ξεπούλημα τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Οὐκρανία – πού ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο σχίσμα μετά τό σχίσμα τοῦ 1054 – τή διοργάνωση οἰκουμενιστικῶν συνεδρίων, τήν ἐνίσχυση μέσων ἀνάδειξης τοῦ πατριαρχικοῦ ἔργου καί ὅλες τίς ἀντίχριστες δράσεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου, πού ντροπιάζουν τό πατροπαράδοτο σέβασμα τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖτε νά διαβάσετε τά ἀποκαλυπτικά δημοσιεύματα τῆς Kατάνυξης ἐδῶ.

Δέν ἔχει ἀνάγκη τό Φανάρι ἀπό τήν ἐνίσχυσή μας. Ἔχει τούς καλοθελητές πού παίζουν τό παιχνίδι τῶν δωροθετῶν στίς συντεχνιακές πολιτικές τῶν διπλωματῶν του. Μή συμβάλλουμε κι ἐμεῖς, μέ τήν ἀπερίσκεπτη ὑπακοή μας στή μητρόπολη καί σπεύδουμε νά ἐνισχύουμε τή δράση τους. Μή λυγίζουμε μπροστά στούς ψευτοσυναισθηματισμούς πού ἀπορρέουν ἀπό τό δακρύβρεχτο γράμμα τοῦ μητροπολίτου πρός τό λαό τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο παραθέτω στή συνέχεια. Αὐτόν, πού διώκει ἄσπλαχνα κάθε παραδοσιακή φωνή στή μητρόπολή του, πού ὁδηγεῖ στό κρεματόριο τούς ἱερεῖς πού ἀντιδροῦν στά οἰκουμενιστικά του σχέδια, πού δικάζει ἄσπλαχνα μέ πονηρές μεθοδεύσεις τούς ἀγωνιστές τῆς Πίστης, μή τόν πιστεύετε! Δέν ψυχοπονεῖ γιά τήν Ἐκκλησία καί δέν ἐνδιαφέρεται γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Δέν πείθει κανέναν μιλώντας γιά τήν Πόλη τῶν ὀνείρων. Συνέβαλε ἐνεργά καί αὐτός στή σημερινή θλιβερή διαπίστωση: ἡ Πόλη τῶν ὀνείρων κατάντησε Πόλη τῶν βρυκολάκων! Μήν τόν πιστεύετε… Ἁπλά ἐπιδιώκει νά διατηρεῖ τήν εὔνοια τοῦ κ. Βαρθολομαίου, μέ τήν καταβολή ποσοστοῦ ἀπό τά ἀργύρια τῆς προδοσίας.

ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: