Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

“Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὄροι, ἐν σοῖ Παρθένε ἄχραντε, παρθενεύει γάρ τόκος, καί ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, Ἡ μετά τόκον Παρθένος, καί μετά θάνατον ζῶσα, σώζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κληρονομίαν σου” (Εἱρμός θ΄ ᾠδῆς)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη

π.Νικόλαος Μανώλης, Η Παναγία (Κοίμηση) και ο όσ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής [mp3 – 2017]

Κήρυγμα εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15-8-2017) με αναφορά και στην Κοίμηση του αγ. γέρ. Ιωσήφ του Ησυχαστού. 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra