π. Νικόλαος Μανώλης

Η πονηρή έκκληση του Ι.Σ.Κ.Ε. προς τους πιστούς

εικόνα άρθρου: Η πονηρή έκκληση του Ι.Σ.Κ.Ε. προς τους πιστούς

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Πρόκειται γιά κυβίστηση ὁλκῆς ἐκ μέρους μεγάλης μερίδας τοῦ κλήρου.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Η πονηρή έκκληση του Ι.Σ.Κ.Ε. προς τους πιστούς

π.Νικόλαος Μανώλης

1. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.)

Ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος ἐξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικό μέ τό θέμα τῶν μέτρων προστασίας στούς Ἱερούς Ναούς. Πραγματικά, διαβάζοντας κάποιος τό κείμενο αὐτό διαπιστώνει πώς δέν πρόκειται γιά κείμενο ἱερέων τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἑνός διπλωματικοῦ σώματος τοῦ ΥΠΕΞ. Ὁρισμένες ἀπό τίς θέσεις αὐτές παραθέτουμε ἀκολούθως μέ ἕναν σύντομο σχολιασμό μας. Κυρίως σχολιάζουμε τήν συγχυτική, κατά τήν παροῦσα χρονική στιγμή, ἀλλά καί πονηρή ἔκκληση τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. “πρός ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, νά παραμείνουμε ἑνωμένοι καί νά κρατήσουμε ὅλοι μία στάση, μία θέση, μία ὁμοιομορφία πρός τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας ὅσον ἀφορᾷ τά μέτρα προστασίας”. Ποιᾶς Ἐκκλησίας; Τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Πατέρων ἤ τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ἀγαπολόγων, ὅπου λείπει ἡ ἀγάπη τῆς ἀληθείας;

Διαβάζουμε στό Δελτίο Τύπου τά ἑξῆς τραγελαφικά:

…ἐκφράσαμε τίς ἀπόψεις μας, τίς προτάσεις μας, τούς προβληματισμούς καί τίς ἐνστάσεις μας τόσο στά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας ὅσο καί πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. …Παρόλα αὐτά, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα πειθαρχήσαμε στίς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων γιά τήν νόσο τοῦ Covid -19 ἐπιστημόνων, ἰατρῶν, λοιμοξιολόγων κ.λ.π. καί μέ τίς ἐντολές τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσο δύσκολες, ἐπώδυνες καί πρωτόγνωρες κι ἄν ἦταν γιά τό σύνολο τῶν πιστῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν. Πάνω ἀπό ὅλα βάλαμε τόν ἄνθρωπο τόν κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασμένο καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας…

Πρόκειται γιά κυβίστηση ὁλκῆς ἐκ μέρους μεγάλης μερίδας τοῦ κλήρου. Ὁ ἴδιος Σύνδεσμος Κληρικῶν εἶναι αὐτός πού δέν δίστασε νά τά βάλει μέ ὅλο τό σύστημα, ἐκκλησιαστικό καί πολιτικό, πρίν δύο χρόνια, γιά τή μισθοδοσία του. Τότε εἴχαμε εὐχηθεῖ νά δείξει τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα σέ θέματα Πίστεως καί νά μήν ἐξαντλεῖ ὅλη τήν ἀγωνιστικότητά του γιά τόν κορβανά. Σήμερα τί μᾶς διδάσκει ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας; Ὅτι ἐνῷ προσβεύει ἄλλα πράγματα, ἐνῷ ἔχει τήν ἴδια ἄποψη μέ τήν ἱερή Παράδοση καί τή θέση τῶν Ἁγίων γιά τό θέμα τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης καί τῆς ἀντιμετώπισής της ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἐνῷ ἔχει γράψει καί τοποθετηθεῖ δημόσια δεχόμενος τή μήνη τοῦ συστήματος, ἐντούτοις σήμερα φοβισμένος ἀλλάζει στάση δείχνοντας μιά δαιμονική ὑπακοή στό νεοταξικό σύστημα, καταπατώντας τίς ἀρχές καί τίς δημόσιες θέσεις του. Δέν ντρέπονται τά μέλη τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. νά μᾶς παρουσιάζουν αὐτή τή συμπεριφορά ὡς πολύ ὡραῖο παράδειγμα ἐπιμονῆς καί προσήλωσης στήν ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας; Δυστυχῶς, μᾶς διδάσκουν καί αὐτοί τήν πολύ διαδεδομένη καί ὅπως φαίνεται πολύ χρήσιμη μέθοδο τῆς κωλοτούμπας.

…ἀποδείξαμε καί ἀποδεικνύουμε γιά μία ἀκόμη φορά πρός τήν ἐνορχηστρωμένη καί ὀργανωμένη ἀθεΐα καί πρός πᾶσα κατεύθυνση ὅτι ὁ Θεανθρώπινος Ὀργανισμός πού λέγεται Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σέβεται ὅσο κανένας ἄλλος θεσμός τόν ἄνθρωπο καί μπορεῖ νά τηρήσει κάθε μέτρο γιά τήν προστασία του…

Ἡ γνώμη μας εἶναι ὅτι ἁπλά οἱ κληρικοί τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. ἀπέδειξαν στούς πάντες ὅτι συμπορεύονται μέ τίς οὐμανιστικές πεποιθήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τῶν ὁμοίων του ἀνθρωπιστῶν ἱεραρχῶν, πού δέν ἔχουν οὐδεμία σχέση μέ τή θεόσδοτη καί ἀποκαλυπτική θέση τῶν Ἁγίων. Οἱ Ἅγιοι θέτουν σάν κέντρο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό καί ὄχι τόν ἄνθρωπο.

2. Τό ὁμοθυμαδόν

Συνεχίζοντας τό κρεσέντο δουλικῆς συμπεριφορᾶς ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. ὁδηγεῖται στό μέγα ἀτόπημα τῆς ἔκκλησης τοῦ ποιμνίου νά ὑπακούσει στίς δόλιες καί ἄνανδρες παραινέσεις του.

κάνουμε ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, νά παραμείνουμε ἑνωμένοι καί νά κρατήσουμε ὅλοι μία στάση, μία θέση, μία ὁμοιομορφία πρός τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ὅσον ἀφορᾷ τά μέτρα προστασίας, γιατί μέ τήν ἀνομοιομορφία καί τήν διαφορετική στάση μας διχάζουμε τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί ἄθελά μας τόν ὁδηγοῦμε σέ ἐσφαλμένες θέσεις καί ἀπόψεις, ὅπως π.χ. ὅτι, αὐτός πού τηρεῖ τά μέτρα εἶναι ὀλιγόπιστος καί αὐτός πού δέν τά τηρεῖ εἶναι πιστός

Ἕνα χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πνεῦμα πού διακατέχει τούς πιστούς πού ἀποτελοῦν τά μέλη τοῦ σώματός Του. Τό πνεῦμα αὐτό περιγράφεται μέ σαφήνεια ἀπό τόν Πρωτοκορυφαῖο Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή. Ἡ εὐχή τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς πιστούς τῆς Ρώμης εἶναι ὁ κάθε πιστός νά φτάσει στό σημεῖο νά δοξάζει ὀρθά τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί Πατρός τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. “Ὁ δέ Θεός τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως δώη ὑμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατά Χριστόν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδόν ἐν ἐνί στόματι δοξάζητε τόν Θεόν καί πατέρα τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.[1]” Ἡ ὀρθή δοξολογία τοῦ Θεοῦ εἶναι στόχος καί προοπτική κάθε πιστοῦ.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἐρμηνεύοντας αὐτό τό χωρίο τονίζει πώς εἶναι ἀπόδειξη ἀγάπης, ὅταν συμβαίνει τό ἑξῆς: ἐκεῖνο πού φρονεῖ κανείς γιά τόν ἑαυτό του, αὐτό νά φρονεῖ καί γιά τόν ἄλλο. Ἀλλά μιλώντας γι’ αὐτήν τήν ἀγάπη, ὁ Χρυσόστομος δέ μένει σέ μιά ἠθικολογία καί ἕνα συναισθηματισμό, οὔτε σέ μία ψευτοϋπακοή σέ ἀλλότριες διδασκαλίες, ἀλλά προχωρεῖ στήν παρουσίαση τῆς ὄντως ἀγάπης, τῆς ὑποστατικῆς, πού εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Λέγει πώς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προχωρᾷ ἕνα βῆμα πιό πέρα, δέ ζητᾷ ἁπλῶς τήν ἀγάπη, ἀλλά ἀγάπη κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, “κατά Χριστόν Ἰησοῦν”. Πάνω σέ αὐτό βασίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό κέρδος τῆς ὁμοφροσύνης, τοῦ “ὁμοθυμαδόν”. Νά δοξάζουν ὅλοι οἱ πιστοί μαζί, μέ ἕνα στόμα καί μέ μιά ψυχή τόν Θεόν καί Πατέρα τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶπε ἁπλά μέ ἕνα στόμα, ἀλλά καί μέ μιά ψυχή. Πρόσταξε νά ὑπάρχει μιά στάση, μιά φρόνηση, ἕνα στόμα, μιά ψυχή σέ ἑνότητα Πίστης, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀπαραβίαστη προϋπόθεση τῆς γνήσιας καί εὐλογημένης χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἑνότητας, ὁμοφροσύνης καί ἕνωσης, εἶναι ἡ κοινή καί ὀρθή πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό ἠμῶν. Ὅταν ἡ ὀρθή πίστη ἀπουσιάζει, τότε δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει τό ὁμοθυμαδόν, ἡ κοινή στάση καί κοινό φρόνημα στούς πιστούς.

Αὐτά ἅς τά ἀκοῦνε οἱ κληρικοί τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. πού τολμοῦν νά προσκαλοῦν τό λαό σέ τέτοιου εἴδους ὑπακοές πού δέ διαθέτουν ἁγιοπατερικά ἐρείσματα. Γιά τό πόσο λάθος ἔχουν πού τόλμησαν νά ἀποκηρύξουν τίς πεποιθήσεις τους ὑπηρετώντας μιά ψευδοενότητα, ὑποδουλώνοντας τό πνεῦμα τους σέ συνοδικές καί πολιτικές ἀποφάσεις πού προσβάλλουν τήν ἱερότητα τῶν Ναῶν, μποροῦν νά τό συνειδητοποιήσουν ἄν διαβάσουν καί ἀκούσουν τίς θέσεις καί τούς λόγους τοῦ σοφοῦ πανεπιστημιακοῦ δασκάλου μας, πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, σέ μιά σειρά παρεμβάσεων καί ἀκράδαντων ἐκκλησιαστικῶν ἐπιχειρημάτων[2].

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι κάποιος πρέπει νά πεῖ στόν λαό ὅτι ἡ ἄρνηση τῶν νεωτερισμῶν μέσα στούς ναούς εἶναι ὁμολογία πίστης καί ἡ ἀποδοχή τῶν νεωτερισμῶν, τῶν ἀντισηπτικῶν καί τῶν μασκῶν ἐντός τῶν Ναῶν εἶναι προσβολή τῆς πίστης, βλασφημία καί ἄρνησή της. Τί φοβόμαστε νά τό ποῦμε; Ἄν τό πιστεύουμε, τό διδάσκουμε καί τό διατυμπανίζουμε: “καρδίᾳ γάρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δέ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν”[3]. Ἄν δέν τό πιστεύουμε καί διδάσκουμε διαφορετικά, τότε ἀνήκουμε καί μεῖς στήν κατηγορία τῶν βλάσφημων καί ἀρνητῶν τῆς Πίστης.

Εὐχόμαστε, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά εἶναι ἐν ἐγρηγόρσει καί νά μήν παρασυρθεῖ ἀπό τέτοιες ἀλλότριες φωνές. Ἅς μή συμμετέχει στό πάρτι τῆς προδοσίας τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας!


[1] Ρωμ. 15, 5-6

[2] α. Οι μασκοφόροι και οι υποστηρικτές τους, δεν άκουσαν για τα θαύματα της Παναγίας;
  β. Εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό και το εμβόλιο [mp3 2020]
  γ. Είναι βλασφημία να φορούμε μάσκες μέσα στην Εκκλησία [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
  δ. Η μάσκα μέσα στο Ναό προσβάλει την ιερότητα του ιερού χώρου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
  ε. Προσβολή των δογμάτων της Εκκλησίας και της ιερότητας των Ναών με πρόσχημα τον κορωνοϊό         και Θεοδρομία 22 (2020) 191-215

[3] Ρωμ. 10, 10

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Είναι ολίγιστοι οι αγαπητοί του Ι.Σ.Κ.Ε.
Σχόλιο στην επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο Ι.Σ.Κ.Ε. συνεπικουρεί σε έναν κληρικαλισμό άνευ προηγουμένου!
Μόνο η μισθοδοσία; Η Πίστη δεν παίζει ρόλο για τον ΙΣΚΕ;
Δεν φόρεσε μάσκα μέσα στον Οίκο του Θεού, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα
Η Νέα εικονομαχία ξεκίνησε για τα καλά
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κηρύττει τον Ανθρωπισμό/ουμανισμό
Οι λοιμωξιολόγοι έγιναν λειτουργιολόγοι και οι λειτουργιολόγοι έγιναν λαγοί
Σε καιρούς μαζικής παράκρουσης
Οι μασκοφόροι και οι υποστηρικτές τους, δεν άκουσαν για τα θαύματα της Παναγίας;
Η προώθηση της μάσκας στους Ναούς από τον Αρχιεπίσκοπο (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Η Πάτρα, η μάσκα και ένα ερώτημα!
Γιατί τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά;

Σχετικά άρθρα

Το ευλογημένο Τριώδιο και ο δαιμονισμένος Καρνάβαλος (Βίντεο 2019)

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη Ἡ τεράστια απόσταση πού χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.