Επικαιρότητα

Η ψευδοσύνοδος Φερράρα-Φλωρεντίας

εικόνα άρθρου: Η ψευδοσύνοδος Φερράρα-Φλωρεντίας

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»

Πεντακόσια ογδοήκοντα έτη συμπληρώνονται εφέτος από την αποφράδα εκείνην ημέραν της 5ης Ιουλίου 1439 όταν οι μισθωτοί ποιμένες της ψυχορραγούσης αυτοκρατορίας του Βυζαντίου υπέγραφον την ένωσιν (υποταγήν) της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά της παρασυναγωγής του αντιχρίστου κοσμικού άρχοντος του πάπα της πεπτωκυίας Ρώμης.

Κατά την θλιβεράν εκείνην ημέραν εις το ανάκτορον Περούτσι όπου έμενεν ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος υπεγράφη ο ενωτικός «Όρος». Πρώτος υπέγραψε ο αυτοκράτορας και μετά δεκαοκτώ επίσκοποι και ένδεκα κληρικοί. Δεν υπέγραψαν ο άτλας της Ορθοδοξίας ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο επίσκοπος Σταυρουπόλεως Ησαΐας που είχε φύγει κρυφά από την Φλωρεντίαν.

Ούτως το ανοσιούργημα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως επετελέσθη. Η θλιβερά τριάς – καρδινάλιος Βησσαρίων (πρώην Μητροπολίτης Νικαίας), καρδινάλιος Ισίδωρος (πρώην Κιέβου) και πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος Μαμμής (μετέπειτα πατριάρχης Κων/λεως) που απεβίωσεν εις την παπικήν αυλήν) – αθεολόγητος ούσα και δελεασθείσα υπό των παπικών υποσχέσεων και παροχών προσεπάθησε με κάθε σαθρόν επιχείρημα να αποδείξη θεολογικώς ορθάς τας λατινικάς δοξασίας περί της εκπορεύσεως του Παναγίου Πνεύματος και εκ του Υιού. Αλλά τα θλιβερά και αλήστου μνήμης εκείνα ευτελή και σιχαμερά ανθρωπάρια δεν μπορούσαν να ανατρέψουν την χιλιετή παράδοσιν της Εκκλησίας μας και να τροποποιήσουν το Σύμβολον της Πίστεώς μας σύμφωνα με τας επιθυμίας του επιγείου Ρωμαίου ποντίφηκος. Έτσι «το τομάριον», κατά τον αγωνιστήν της πίστεώς μας διάκονον Ιωάννην Ευγενικόν (αυτάδελφον του αγίου Μάρκου), «του εν Φλωρεντία εναγούς σατανικού ή καϊφικού συνεδρίου», όχι μόνον δεν εφηρμόσθη, αλλ’κατεδικάσθη μετά βδελυγμίας υπό μεγάλης συνόδου που συνήλθεν τώ 1484 εις την Κωνσταντινούπολιν.

Πως όμως ηχρηστεύθη και τελικώς απερρίφθη το τομάριον της Φλωροδότιδος παρασυναγωγής; Μήπως με ωραίους λόγους και εξορκισμούς; Ή με συνετάς παραστάσεις προς τον αυτοκράτορα ή μόνον με προσευχήν θερμήν προς τον Κύριο; Ουχί. Αλλά με αγώνας μέχρι αίματος από θεοφόρους αγωνιστάς της Πίστεώς μας, προ της μνήμης των οποίων κλίνομεν σήμερον ταπεινώς τον αμαρτωλόν αυχένα μας και τους παρακαλούμεν θερμώς όπως δεηθούν του Δεσπότου Ιησού ίνα αναδείξη και εις την εποχήν μας τοιούτους αγωνιστάς.

Θεωρούμεν ελάχιστον καθήκον μας – επειδή η Εκκλησία και το Έθνος μας μεριμνούν και τυρβάζουν περί πολλών, αλλ’είναι επιλήσμονες των αοιδίμων ευεργετών των – ν’αναφέρωμεν ονομαστικώς τους πρωταγωνιστάς του ανθενωτικού αγώνος. Κορυφαίος και εμψυχωτής της Ιεράς Συνάξεως ο αγιώτατος Μητροπολίτης Εφέσου ο πολύς Μάρκος ο Ευγενικός και αντάξιος αυτού συνεχιστής και διάδοχος ο κατά σάρκαν αδελφός του διάκονος Ιωάννης. Ισάξιοι, θερμοί ζηλωταί και αγωνισταί, οι μαθηταί του αγίου Μάρκου, άγιοι, Γενννάδιος Σχολάριος και Διονύσιος Α’ Πατριάρχαι Κων/λεως, καθώς επίσης ο συγγενής του αγίου Μάρκου, Μητροπολίτης Μηδείας Θεοφάνης (Θεόδωρος Αγαλλιανός) και ο φίλος του Πατριάρχης Ισίδωρος ο Β’. Όλος αυτός ο χορός των επιφανών ταγών της Εκκλησίας μας με την συμπαράστασιν του ευσεβούς ποιμνίου της Κων/λεως έκαμαν ανενέργητον την βδελυράν ψευδοένωσιν.

Ούτω χάρις εις τον αγώνα μερικών επωνύμων αγίων ανδρών, που χαρακτηρίζονται σήμερον από αθεολόγητους και άθεους καθηγητάς «Θεολογίας», ως φανατικοί, διεσώθη μέχρι σήμερον, η Εκκλησία και το Έθνος μας. Και ενώ έπρεπε σε κάθε γωνία της Ελληνικής πατρίδος μας να είχαν ανεγερθή ναοί προς τιμήν του μεγάλου φωστήρος της Πίστεώς μας αγίου Μάρκου του Ευγενικού και να στηθούν από την πολιτείαν ανδριάντες αυτού εις κάθε πλατείαν, εντούτοις η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας, της Ελλάδος κυκλοφορεί βιβλίον του αθεολόγητου Μπόνη εις το οποίον αναφέρεται επί λέξει ότι ο άγιος Μάρκος «κατήντα εις ακρότητας ώστε να αρνήται την χριστιανικήν ιδιότητα εις τους Λατίνους». Δυστυχώς όμως και το Άγιον Όρος δεν δείχνει τον ανάλογον σεβασμόν. Έτσι νέοι τότε αγιορείται πατέρες της Μονής Βατοπαιδίου εματαίωσαν την τελευταίαν στιγμήν, πρό τριακονταετίας την εορτήν του αγίου Μάρκου εις την Βατοπαιδινήν Σκήτην του Αγίου Δημητρίου όπου διεσώζετο και το μοναδικόν εις τον κόσμον τεμάχιον λειψάνου του αγίου, κατόπιν πιέσεων πατριαρχικών και άλλων σκοτεινών κύκλων.

Μπορεί εμείς να είμεθα επιλήσμονες των μεγάλων αυτών ευεργετών μας, αλλά γνωρίζει αυτούς πολύ καλά ο Κύριος του αμπελώνος, ο οποίος τους τιμά επαξίως δια τους μέχρις αιμάτων υπέρ της Εκκλησίας του αγώνας.

O Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός με τους δύο μαθητές του αγίους Γεννάδιον Σχολάριον και Διονύσιον Β’, 
πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1,
600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ
www.markoseugenikos.gr
info@markoseugenikos.gr


Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.