Συνεργατες

Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Δ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Δ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Δημιουργός, Θεός κατά φύσιν, καλεῖ τόν ἄνθρωπο νά γίνει θεός κατά Χάριν» (Ἱερομονάχου π. Γεωργίου Καψάνη Γρηγοριάτου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Δ΄ Μέρος

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης, γράφει σέ μᾶς, προσευχόμενος νοερῶς πρός τόν Κύριο καί ἐπικαλούμενος τήν Θεία Ἀγάπη, ὡς ἑξῆς:
– “Ἐλεήμων Κύριε, εὐδόκησε, ἐν τῇ ἀπείρῳ ἀγάπῃ Σου, νά μᾶς ἀξιώσεις νά εἰσέλθουμε στήν ὁδό τῆς θεώσεως, πρίν νά ἀπέλθουμε ἀπό τόν παρόντα πρόσκαιρο κόσμο. (5)

– Ἐλεήμων Κύριε, ὁδήγησε στήν ἀναζήτηση τῆς θεώσεως τούς πιστούς Ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας, πού δέν χαίρονται γιατί ἀγνοοῦν τό μεγαλεῖο τῆς κλήσεώς των ὡς «κεκελευσμένων θεῶν».

– Ἐλεήμων Κύριε, ὁδήγησε καί τά βήματα τῶν (ἐλαχίστων καλο-προαίρετων αιρετικῶν) ἑτεροδόξων στήν ἐπίγνωση τῆς Ἀλήθειάς Σου, γιά νά μήν μείνουν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Σου, στερημένοι τῆς Χάριτος τῆς θεώσεως.

– Ἐλεήμων Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς καί τόν κόσμον Σου!

Ἀμήν”.

Ἡ θέωσις, ὡς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου:

Τό θέμα τοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς μας εἶναι πολύ σοβαρό, διότι ἀφορᾶ τό σπουδαιότερο ζήτημα γιά τόν ἄνθρωπο:

Γιά ποιό σκοπό εὑρισκόμαστε πάνω στήν γῆ;

Ἄν ὁ ἄνθρωπος τοποθετηθεῖ σωστά στό θέμα αὐτό, κι’ ἄν εὕρη τόν πραγματικό του προορισμό, τότε μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ σωστά καί στά ἐπί μέρους καί στά καθημερινά ζητήματα τῆς ζωῆς του.

Ὅπως εἶναι οἱ σχέσεις του μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, οἱ σπουδές του, τό ἐπάγγελμα, ὁ γάμος, ἡ ἀπόκτησις καί ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.

Ἄν ὅμως δέν τοποθετηθεῖ σωστά σ᾿ αὐτό τό βασικό θέμα, τότε θά ἀποτύχει καί στούς ἐπί μέρους σκοπούς τῆς ζωῆς.

Διότι τί νόημα μποροῦν νά ἔχουν οἱ ἐπί μέρους σκοποί, ὅταν στό σύνολό της ἡ ἀνθρώπινη ζωή δέν ἔχει νόημα;

Ἤδη ἀπό τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς δηλώνεται ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας, ὅταν ὁ ἱερός συγγραφεύς μᾶς λέγει, ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσίν» Του.

Διαπιστώνουμε ἔτσι τήν μεγάλη ἀγάπη πού ἔχει ὁ ἐν Τριάδι Θεός γιά τόν ἄνθρωπο.

Δέν τόν θέλει ἁπλῶς ἕνα ὅν μέ κάποια χαρίσματα, κάποια προσόντα, κάποια ἀνωτερότητα ἀπό τήν ὑπόλοιπη κτίση, ἀλλά τόν θέλει Θεό κατά Χάριν.

Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ἐξωτερικά ὅτι εἶναι μία βιολογική ἁπλῶς ὕπαρξη ὅπως τά ἄλλα ἔμβια ὄντα, τά ζῶα.

Εἶναι βέβαια ζῶον, ἀλλά «ζῶον… τή πρός Θεόν νεύσει θεούμενον», ὅπως χαρακτηριστικά λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Λόγος εἰς τά Θεοφάνεια, MPG 36, 324, 13).

Εἶναι τό μόνο ὅν πού ξεχωρίζει ἀπ᾿ ὅλη τήν δημιουργία, τό μόνο πού μπορεῖ νά γίνει θεός.

Τό
«κατ᾿ εἰκόνα» σημαίνει τά χαρίσματα πού ἔδωσε ὁ Θεός μόνο στόν ἄνθρωπο, ξεχωριστά ἀπ᾿ ὅλα τά πλάσματά Του, ὥστε νά ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Αὐτά τά χαρίσματα εἶναι:

Ὁ λογικός νοῦς, ἡ συνείδηση, τό αὐτεξούσιο.

Δηλαδή ἡ ἐλευθερία, ἡ δημιουργικότητα, ὁ ἔρως καί ὁ πόθος τοῦ ἀπολύτου καί τοῦ Θεοῦ, ἡ προσωπική αὐτοσυνειδησία.

Kαί ὅ,τι ἄλλο κάνει τόν ἄνθρωπο νά εἶναι ὑπεράνω ὅλης τῆς λοιπῆς δημιουργίας τῶν ἐμβίων ὄντων καί τόν κάνει νά εἶναι ἄνθρωπος καί προσωπικότης.

Ὅ,τι δηλαδή κάνει τόν ἄνθρωπο πρόσωπο αὐτά εἶναι τά χαρίσματα τοῦ «κατ᾿ εἰκόνα».

Ἔχοντας τό
«κατ᾿ εἰκόνα» καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποκτήσει τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», δηλαδή τήν θέωση.

Ὁ Δημιουργός, Θεός κατά φύσιν, καλεῖ τόν ἄνθρωπο νά γίνει θεός κατά Χάριν”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 5. Ἡ θέωσις, ὡς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος. https://www.imaik.gr/?p=6627

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Α΄ Μέρος)
Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Β΄ Μέρος)
Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Γ΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.