Επικαιρότητα

Η βλασφημία της Υπεραγίας Θεοτόκου επισύρει την οργή του Κυρίου (Δ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η βλασφημία της Υπεραγίας Θεοτόκου επισύρει την οργή του Κυρίου (Δ΄ Μέρος)
Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Βλασφημία η απιστία μας στην χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Όσα αναφέραμε στα προηγούμενα άρθρα μας “περί βλασφημίας” κατοχυρώνονται αγιοπατερικά και από τις διηγήσεις που θησαυρίζονται στο βιβλίο “Αμαρτωλών Σωτηρία”. Ένα από τα συγκλονιστικά αυτά θαύματα αποδεικνύει πόσο μακριά είμαστε στις μέρες μας από την πίστη της Κυρίας Θεοτόκου・στις μέρες μας που στις εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου τοποθετούνται κόκκινες, αποτρεπτικές της προσκυνήσεως κορδέλες, και κάθε πέντε λεπτά οι εικόνες αποστειρώνονται με αντισηπτικά, ώστε ο λαός του Θεού που εισέρχεται στους ιερούς Ναούς να μην κολλήσει από την Παναγία και τους Αγίους. (1)

Όλα αυτά αποτελούν φοβερή βλασφημία, στην οποία, το ως άνω θαύμα, που φέρει στο βιβλίο τον αριθμό 45 ( ΜΕ) και αναγράφεται ως “Ότι η εικών της Θεοτόκου ηφάνισε το θανατικόν εκ της Ρώμης και πάντας ιάσατο”, επιφέρει φοβερότερο ράπισμα:

Εις τους πεντακοσίους δέκα χρόνους από την ένσαρκον του Θεού παρουσίαν ήτον εις την Ρώμην μεγάλον θανατικόν, τόσον όπου απόθνησκαν την ημέρα δυο χιλιάδες άνθρωποι. Ο πάπας, λοιπόν, του καιρού εκείνου, όπου ήταν ο Μέγας Γρηγόριος ο Διάλογος επρόσταξε να βγάλουν τη σεβασμίαν Εικόνα της Θεοτόκου, όπου ιστόρισεν ο Απόστολος Λουκάς, να κάμνωσι Λιτανείαν και δέησιν προς Κύριον, να παύση ο θάνατος . Καθώς ουν υπήγενεν ο Αρχιερεύς εις την Εικόνα, δεόμενος της πολυευσπλάχνου μητρός και παντελεήμονος να ευμενίση τον Δεσπότην να καταπαύση τον θυμόν και δικαίαν αυτού αγανάκτησιν, έβλεπαν όλοι, όπου και αν επέρνα η αγία εικόνα και έφευγεν η φθορά του αέρος και αφανίζετο απ’ έμπροσθεν της σεβασμίας Εικόνος αυτής, ώσπερ σύννεφον όταν το διώκη βίαιος άνεμος, και έμενεν ο αήρ γαληνός και λαμπρότατος. Αφού γουν εγύρισαν όλην την πόλιν και ετελείωσαν τας ευχάς, βλέπει ο Άγιος έναν Άγγελον ιστάμενον άνωθεν εις τον πύργον, όπου ονομάζουσι του Αδριανού και Κρησκεντίου και εσπόγγιζε μιαν σπάθην αιματωμένην και την έβανεν εις την θήκην. Εκατάλαβεν, ουν, ότι δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου έπαυσεν ο θυμός του Δεσπότου και αγανάκτησις. Έκτοτε ουν, έως την σήμερον δεν λέγεται πλέον ο πύργος εκείνος του Ανδριανού ή του Κρησκεντίου αλλά του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ου εις όνομα έκτισαν και ναόν πολυέξοδον, εις ενθύμησιν της αυτής θαυματουργίας της Θεομήτορος, ης ταις πρεσβείαις λυτρωθείημεν και ημείς του αιωνίου θανάτου της ατελευτήτου κολάσεως”.

Στην εποχή της απιστίας που διάγουμε αυτές τις διδασκαλίες δεν τις μελετούν οι ιερείς και οι πιστοί! Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης σε μια εξαιρετική του διδαχή τονίζει ότι όλα όσα υπάρχουν μέσα στον Ναό, οι σιδεριές, οι ορθοστάτες, ακόμη και τα στασίδια στους Ναούς, είναι αγιασμένα από το Άγιο Πνεύμα και δε μεταδίδουν ασθένειες. Αντιθέτως, μεταδίδουν ιάσεις! Ζωντανές είναι ακόμη μέσα μας οι μνήμες των γιαγιάδων μας που έβαζαν μετάνοια και ασπαζόντουσταν το στασίδι τους στην Εκκλησία πριν ανέβουν και καθίσουν. Την ενοικούσα στον Ιερό Ναό χάρη προσκυνούσαν, γιατί όλα μέσα στον Ιερό Ναό είναι άγια και αγιάζονται εισέτι. Στις μέρες μας οι ιερείς αποκλείουν από τους εαυτούς τους, από τους λαϊκούς και τους συνεφημερίους τους την δυνατότητα προσκυνήσεως των ιερών εικόνων και ακόμη και της λήψεως ευλογίας από το χέρι τους. Ο κόσμος κατηχείται να αποφεύγει να παίρνει ευχή! Κάποιοι ιερείς τυλίγουν με σακούλες το χέρι τους για να δώσουν την ευχή τους! Κάποιοι Μητροπολίτες αρνούνται να δώσουν την ευχή τους! Για να μη διασπείρουν τάχα τον ιό! Οι άπιστοι! Οι ανίδεοι! Οι απερίτμητοι τη καρδία! Δεν γνωρίζουν ότι αυτό το χέρι τους που μελίζει το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου είναι οχετός του Αγίου Πνεύματος; Το Άγιο Πνεύμα δεν διανέμει ασθένειες, αλλά ιάματα!

Εξαιτίας την πανδημούσης απιστίας του κλήρου στην εποχή μας, δυστυχώς, παρόμοιες λιτανείες δεν θα ιστορηθούν. Στις μέρες μας καμιά Μητρόπολη δεν θα βγάλει τα άγια λείψανα των Αγίων και τις θαυματουργές εικόνες προς λιτάνευση. Καμία τέτοια πρωτοβουλία και απόφαση δεν θα πάρει η Ιεραρχία. Ο Επιτάφιος του Χριστού στα χρόνια μας δεν περιεφέρθη! Πίστη δεν υπάρχει, ρουφιάνοι υπάρχουν που καταδίδουν ο,τι δεν προβλέπεται.

Αυτά τα διδάγματα και οι εμπειρίες του σώματος της Εκκλησίας φαίνεται ότι για μας σήμερα δεν σημαίνουν τίποτα πια. Παραμύθια τα θεωρούμε! Υπάρχουν Επίσκοποι στην εποχή μας που δεν πιστεύουν στα θαύματα! Και εγκαλούν όσους πιστεύουν! Αχαρίτωτοι Επίσκοποι, που διαβάζουν στο Ευαγγέλιο και στον Συναξαριστή τα θαύματα του Χριστού και των Αγίων και δεν τους λένε τίποτα, βρίσκονται σήμερα στο τιμόνι της Εκκλησίας μας! Μέσα από σύνολη την Αγία Γραφή και την Παράδοση της Εκκλησίας γνωρίζουμε πώς ανταποκρίνεται η Παναγία στις αιτήσεις και ικεσίες όσων πέφτουν γονατιστοί στην Χάρη Της. Όσοι δεν προσφεύγουμε στην Χάρη Της είμαστε δυστυχώς αρνητές της Χάρης της Παναγίας και η άρνηση είναι ένα είδος έμπρακτης βλασφημίας.

Υπάρχει σχετική διήγηση στο ίδιο βιβλίο “Αμαρτωλών Σωτηρία” περί της βλασφημίας του προσώπου της Παναγίας μας, που αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν ανέχεται να βλασφημείται το πρόσωπο της Μητέρας Του. Η Ίδια μπορεί να ανέχεται την βλασφημία στο πρόσωπό Της, αλλά ο Υιός Της δεν την ανέχεται. Θαύμα ΝΕ΄ “Περί βλασφήμου τινός ον επαίδευσεν ο Κύριος εν ταύτη τη ζωή ελεεινώ θανάτω του σώματος.”

Εις την Σαξωνίαν, ήτον ένας σαρκικός άνθρωπος, κακής και διεστραμμένης πολιτείας, εξόχως δε εις την βλασφημίαν συνηθισμένος πολλά ο ανόητος, και με πάσαν ολίγην αιτίαν εβλασφήμα βαρέως, χωρίς έλεγχον συνειδήσεως. Μίαν ημέραν έπαιξε τα χαρτία και έχασεν όλα του τα άσπρα. Θυμωθείς ουν, άρχισε η διαβολική γλώσσα του να βλασφημά κατά τη συνήθεια λέγωντας λόγια κατά του Χριστού τόσον άσχημα, όπου οι παρεστώτες έφραξαν τα ώτα και έφευγον δια να μη τα ακούουσιν. Αυτός δε ο πάντολμος άρχισε να βλασφημά και την Υπερύμνητον Θεοτόκον, λέγων κατ’ αυτής φοβερά και άπρεπα λόγια, τα οποία δεν υπόφερεν ο Παντοδύναμος Θεός και Υιός της, αλλά επαίδευσεν αοράτως αυτήν την ώρα τον τολμητήν και αυθάδην εκείνον με την σπάθην της δικαιοσύνης. Όθεν πεσών επί γης, εβόα ταύτα ελεεινώς: “Κακόν όπου έπαθα. Τις με εφόνευσεν τον τρισάθλιον;” Ταύτα λέγων, εξέψυξε. Και την μεν ψυχήν επήραν οι δαίμονες εις την άβυσσον, το δε σώμα εγδύσαντες οι περιεστώτες γιατί έτρεχεν αίμα άμετρο, ηύρασι και ήτο σχισμένον απ΄το στήθος έως τα υπογάστρια, ώστε να ήθελαν τον ανοίξη με μεγάλην αξίνην και εφαίνοντο όλα του τα εντόσθια. Συναχθέντες ουν αναρίθμητοι, να βλέπουν τοιούτον ελεεινόν θέαμα, έτρεξε και ένας του φίλος να τον ιδή. Και εις τον δρόμον, του υπήντησεν ωσεί σκιά ανθρώπου και λέγει του: “Εγώ είμαι ο δείνας ο συγγενής, οπού απόθανα τώρα νεωστί και με επρόσταξεν ο Δίκαιος Κριτής να σου ειπώ ταύτα, να τα ακούσουν όλοι οι βλάσφημοι να μετανοήσουν ίνα μη πάθωσιν σφοδροτέραν παίδευσιν. Γίγνωσκε ουν, ότι ο Δεσπότης Χριστός ο μακρόθυμος και πολυέλεος υπομένει μεν με υπερθαύμαστον ανεξικακίαν εκείνους, όπου τον υβρίζουσι και κάνουσι άλλες ανομίες διάφοραις και δεν τους παιδεύει εδώ πρόσκαιρα, έως να γένη η κοινή ανάστασις να τους κολάση αιώνια. Αμή τους αυθάδεις, όπου τολμήσουν να ατιμάσουν την Υπέρτιμον και Υπέραγνον μητέρα Αυτού, δεν υποφέρει ποσώς την αναισχυντία τους, αλλά τους δίδει από τώρα τον αρραβώνα της ατελευτήτου κολάσεως, καθώς το έπαθεν ούτος ο φίλος σου. Ταύτα λέγουσα η ψυχή έγινε άφαντος. Ο δε απελθών, όπου ο νεκρός έκειτο, επιστώθη τα λαληθέντα και τα εκήρυξεν άπασιν. Όθεν εφοβήθη πας ο λαός και ετρόμαξεν, ούτε τινάς ετόλμησε πλέον να ανοίξη στόμα κατά της Θεομήτορος, ενθυμούμενοι πάντες ταύτην την φοβεράν και δικαίαν εκδίκησιν”.

Αυτό αφιερωμένο σε όλους τους βλάσφημους που είτε με τα λόγια τους είτε με τα έργα τους βλασφημούν την Χάρη της Παναγίας μας. Όσο μπορούμε να είμαστε κολλημένοι στην αγάπη της Κυρίας Θεοτόκου που την έχουμε άμεση ανάγκη. Αμήν!

Συνεχίζεται…

(1) ομιλία του π.Νικολάου Μανώλη “Κάποιος Βαρθολομαίος και κάποιος Βαρνάβας πολεμούν το Άξιον Εστί”.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η βλασφημία της Υπεραγίας Θεοτόκου επισύρει την οργή του Κυρίου (Μέρος Α΄)
– Η βλασφημία της Υπεραγίας Θεοτόκου επισύρει την οργή του Κυρίου (Β΄ Μέρος)
Η βλασφημία της Υπεραγίας Θεοτόκου επισύρει την οργή του Κυρίου (Γ΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.