Ἡ ὁμοφυλοφιλία θεωρεῖται ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς ἡ πιό βρωμερή ἁμαρτία. Γιά τούς ἀμετανόητους ὁμοφυλόφιλους ὑπάρχει εἰδικός χῶρος στήν Κόλαση σύμφωνα μέ τίς ἱερές μαρτυρίες τους.  

τοῦ π.Νικολάου Μανώλη

Επιμέλεια katanixi.gr

Ἡ σύγχρονη μάστιγα πού καλεῖται ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ἐνισχύει ποικιλοτρόπως τήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, προωθεῖ δηλαδή, τό παιχνίδι τῆς κολάσεως, ἀνοίγοντας τό δρόμο γι αὐτήν τήν αἰώνια κατάσταση στόν ἀπόκοσμο ἐκεῖνο τόπο. Τό πραγματικό πρόβλημα δέν εἶναι ἡ λεγόμενη ὁμοφοβία, τό σημαντικό εἶναι ἡ βρωμερή θεοφοβία, τό σύνδρομο ἄρνησης καί ἀπόρριψης τοῦ Θεοῦ, πού ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο στίς διαθέσεις τοῦ παρδαλοῦ δαιμονίου. Ἡ διαφήμιση τῆς ἁμαρτίας δέ συγχωρεῖται διότι ἀποτελεῖ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ ὁμοφυλόφιλος, ὅπως ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί, ἔχει τό δικαίωμα στή μετάνοια καί σωτηρία. Ἡ Ἐκκλησία δείχνει τό δρόμο καί σέ αὐτόν τόν ἁμαρτωλό, τῆς ἐπιστροφῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός σταυρώθηκε καί γι αὐτόν, ὅπως γιά ὅλους. Μέ θυσιαστική ἀγάπη συμπονεῖ ἡ Ἐκκλησία τίς ἀδυναμίες τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Διδάσκει στούς ἀνθρώπους τόν ἅγιο φόβο Θεοῦ.

Ἡ δαιμονική προπαγάνδα ὅμως, πού παρασύρει τούς ἀνθρώπους στήν ἀπώλεια, δέ συγχωρεῖται. Κυρίως γιατί οἱ ἄνθρωποί της δαιμονίζονται καί δέν μετανοοῦν ποτέ. Ἡ διαφήμιση στήν ὁποῖα ἀναφέρομαι, ἀνήκει στήν ἴδια κατηγορία ἑωσφορικῆς προπαγάνδας. Εἶναι ἡ βρωμερή θεοφοβία πού ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο στίς διαθέσεις τοῦ παρδαλοῦ δαιμονίου.