Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Ὥφθης βάσις ἄσειστος τῇ Ἐκκλησίᾳ, νέμων πᾶσιν ἄσυλον, τήν κυριότητα βροτοῖς, ἐπισφραγίζων σοῖς δόγμασιν, Οὐρανοφάντορ Βασίλειε Ὅσιε. (Κοντάκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


π. Θεόδωρος Ζήσης, Η ζωή του μεγάλου Βασιλείου ως Επισκόπου (Η στάση του έναντι των αιρέσεων) [mp3-2014]

π. Θεόδωρος Ζήσης – Η ζωή του Μ. Βασιλείου ως Επισκόπου (Η στάση του έναντι των αιρέσεων) (mp3-2014)

Εκφών. 1/1/2014.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra