«Ἔχε ἀγάπην πρός πάντας καί πρόσεχε μή λυπῇς οὕτως ἤ ἄλλως ἤ βλάπτῃς τινά»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra