«Μή ζητῇς εἰς τάς θλίψεις σου παράκλησιν ἀπό τούς ἀνθρώπους, διά νά παρακληθῇς ἀπό τόν Θεόν»...

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra